Lipca 15 2024 10:54:33
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Protokół z 17 lutego 1931

Protokół z posiedzenia Rady szkolnej miejscowej z dnia 17. lutego 1931.

Ponieważ Rada szkolna Powiatowa w Lesznie zatwierdziła uchwałą z dnia 7. lutego 1931 L.dz. 235 na podstawie §§ 13 i 14 rozporządzenia Pana Ministra W.R. i O.P. naszą nowo wybraną Radę Szkolną Miejscową dla obwodu Krzemieniewo, więc zwołał nasz przewodniczący konstytucyjne zebranie Rady szkolnej miejscowej, na którem byli obecni:
Franciszek Dudkowiak jako przewodniczący
Adam Kaisar, kierownik szkoły
Stanisława Andrzejczak, sołtys
Oraz przedstawiciele gminy z Krzemieniewa:
Feliks Antkowiak
Oskar Schlecht
Jan Chałupka, zastępca

Przedstawiciel obszaru dworskiego z Brylewa:
Hipolit Ponikiewski
Stanisław Siniecki, zastępca

Przedstawiciel obszaru dworskiego z Bielaw:
Antoni Łukaszewski, zastępca

Przewodniczący zaznajomił członków z prawami i obowiązkami rady szkolnej miejscowej, wprowadził w urząd i odebrał od nich przyrzeczenie wiernego wykonania obowiązków.
Na podstawie § 16 wybrała Rada szkolna miejscowa jednogłośnie pana sołtysa Andrzejczaka na zastępcę przewodniczącego, kierownika szkoły Adama Kaisara na sekretarza i sołtysa Andrzejczaka na skarbnika. Na podstawie § 23 należą do Wydziału wykonawczego przewodniczący i sekretarz a z członków Rady szkolnej wybrano jednogłośnie pana Hipolita Ponikiewskiego z Brylewa a na zastępcę sołtysa Stanisława Andrzejczaka.

Na tem protokół przeczytano, podpisano a posiedzenie zamknięto.

Adam Kaisar sekretarz
Dudkowiak Chałupka Jan Feliks Stachowiak Oskar Schlecht Stanisław Siniecki Andrzejczak sołtys Antoni Łukaszewski

Na początku posiedzenia wspomniał kierownik szkoły Kaisar, że dotychczasowy przewodniczący pan Aleksander Kamieniarz już odszedł od nas na zawsze i śpi spokojnie po długiej i mozolnej pracy. W imieniu Rady szkolnej miejscowej dziękuję mu za zasługi, które położył dla dobra naszej szkoły i gminy Niechaj Pan Bóg udzieli mu spokojnego i wiecznego odpoczynku!
W pogrzebie dnia 24. stycznia bieżącego roku wzięła udział cała szkoła i wszyscy nauczyciele, zaś Rada szkolna miejscowa złożyła na jego trumnie ładny wieniec z następującym napisem: Ostatnie pożegnanie od członków Rady szkolnej miejscowej w Krzemieniewie.

Na pomieszkanie nauczyciela nauczyciela Panasa musi Gmina płacić miesięcznie 38.12 zł., więc rocznie 457.44 zł. zaokrąglone na 460 zł. rocznie. Więc z tej kwoty przypada na:
Bielawy 13.50% 62.10 zł.
Brylewo 29% 133.40 zł.
Krzemieniewo 57.50% 264.50 zł.
---------------------------------------------------
460 zł.

Więc razem wynoszą rozchody naszego budżetu szkolnego za czas od 1. kwietnia 1931 do 31. marca 1932 roku 2400 zł. a na pomieszkanie nauczyciela 460 zł., więc razem 2860 zł.

Z tej kwoty przypada na:
Bielawy 324 zł. a 62.10 zł. 386.10 zł.
Brylewo 696 zł. z 133.40 zł. 829.40 zł.
Krzemieniewo 1380 zł. a 264.50 zł. 1644.50 zł.
-------------------------------------------------------------------
2860 zł.

Adam Kaisar sekretarz
Dudkowiak Andrzejczak Feliks Stachowiak Siniecki


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,487,057 Unikalnych wizyt