Lipca 25 2024 15:25:28
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Protokół z 13 czerwca 1931

Protokół z posiedzenia Rady szkolnej miejscowej w Krzemieniewie dnia 13. czerwca 1931 roku.

Obecni byli: pan Franciszek Dudkowiak jako przewodniczący, Adam Kaisar jako sekretarz, pan sołtys Stanisław Andrzejczak, pan Feliks Stachowiak i zastępca Stanisław Siniecki z Brylewa.

Pan przewodniczący zagaił posiedzenie i podał porządek obrad.

Pierwszym punktem dzisiejszego posiedzenia jest przedłożenie rachunków za ubiegły rok, to jest za czas od 1. kwietnia 1930 do 31. marca 1931.
Rada szkolna miejscowa przeglądła wszystkie rachunki i sprawdziła, że:
dochody od 1. kwietnia 1930 do 31. marca 1931 wynoszą 1954.42 zł.
wydatki zaś od 1. kwietnia 1930 do 31. marca 1931 wynoszą 1879.93 zł.
-------------------------------------------------------------------------------------
Pozostała kwota z końcem marca 1931 wynosi zatem 74.40 zł

Rada szkolna miejscowa stwierdziła zgodność rachunków ze stanem Kasy.
W komunalnej Kasie oszczędności w Lesznie ma nasza Kasa 11.40 zł.
Rada szkolna miejscowa uchwaliła w wakacje 2 duże klasy odnowić, tą sprawą zajmie się pan przewodniczący.
Dla oświetlenia kancelarji wyznaczono za rok 1930 jak dawniej panu kierownikowi 25 zł.

Na tem protokół przeczytano, podpisano i posiedzenie zamknięto.

Adam Kaisar sekretarz
Dudkowiak Feliks Stachoowiak Siniecki Stanisław Andrzejczak sołtys


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,512,907 Unikalnych wizyt