Lipca 15 2024 20:30:58
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Protokół z 29 października 1931

Protokół z posiedzenia Rady szkolnej miejscowej w Krzemieniewie dnia 29. października 1931.

Obecni byli: pan Franciszek Dudkowiak jako przewodniczący, Adam Kaisar jako sekretarz, pan sołtys Andrzejczak, pan Feliks Stachowiak, pan Oskar Schlecht i pan Dziedzic Ponikiewski z Brylewa.

Pan przewodniczący zagaił posiedzenie staropolskim i pięknem chrześcijańskim pozdrowieniem „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” i podał porządek obrad.

1. Rada szkolna miejscowa uchwaliła w tajnem głosowaniu nauczycielowi panu Zwierzchowskiemu z oddanych 6 głosów 5 głosami zostawić dzierżawę z dawniejszych 10 morgów pola szkolnego do końca grudnia 1931 roku w dotychczasowej wysokości.

2. Co się tyczy 6 morgów pola, które miał do użytku dawniejszy kierownik nadetatowo, uchwaliła Rada szkolna miejscowa 5 głosami na 6 głosów, żeby nowemu kierownikowi tychże chwilowo nie przyznać.

3. Na światło kancelarji szkolnej uchwaliła Rada szkolna miejscowa kierownikowi Kaisarowi za czas od 1. stycznia do 31 października 1931 roku 20 zł.

4. Ponieważ dotychczasowy kierownik naszej szkoły pan Adam Kaisar przechodzi z dniem 1. listopada bieżącego roku po 45 latach pracy nauczycielskiej w stan spoczynku, więc pan przewodniczący Franciszek Dudkowiak podziękował najprzód w serdecznych słowach panu Kaisarowi za gorliwą i szczerą 10 letnią pracę w szkole i poza szkołą i nadmienił, że pan Kaisar bez względu na wyznanie religijne pozyskał sobie w wysokim stopniu miłość i zaufanie obu narodowości całej gminy i stawił wniosek, aby Rada szkolna miejscowa uchwaliła panu Kaisarowi za jego wierną i owocną pracę w naszej szkole i gminie na pamiątkę przyznać mu Dyplom pochwalny. Wniosek ten Rada szkolna jednogłośnie przyjęła. Członkowie pan Stachowiak i pan Schlecht postarają się u artysty malarza pana Rozpendowskiego w Lesznie o sporządzenie tego dyplomu.
Pana Kaisara wzruszyła bardzo ta uchwała i podziękował serdecznie za tą ładną pamiątkę. Równocześnie nadmienił pan Kaisar, że Rada szkolna miejscowa w Krzemieniewie uczciła nie tylko odchodzącego kierownika szkoły ale i także sama Radę szkolną i całą gminę, ponieważ jest to pierwszy nauczyciel z Krzemieniewa a może i z całego Województwa, który się może pochwalić takim wyszczególnieniem; ani za czasów niemieckich nie może sobie nikt takiego chwalebnego czynu przypomnieć.

Przy końcu posiedzenia odezwał się pan Kaisar do rady szkolnej miejscowej w następujących słowach:

Wielce szanowni i kochani członkowie Rady szkolnej miejscowej! Z dniem 1. listopada bieżącego roku przechodzę na emeryturę i za kilka dni opuszczam Krzemieniewo, gdzie pracowałem od 1. marca 1922 roku. Szkołę i gminę opuszczam z czystym sumieniem, bo chociaż jestem religji ewangelickiej i prowadziłem oprócz kierownictwa całej szkoły oddział niemiecki, gdzie udzielałem jako rodzony Polak z Śląska Cieszyńskiego i języka polskiego nie tylko z obowiązku ale i z miłości dla naszej wskrzeszonej Ojczyzny i byłem, jestem i będę dla naszego państwa nie tylko wiernym obywatelem, lecz także gorącym patrjotą. Dzieci niemieckie zawsze napominałem, aby się chętnie uczyły polskiego języka i aby przez całe swoje życie były wiernymi obywatelami i kochały zawsze nową Ojczyznę, ponieważ każda Władza jest przez Pana Boga ustanowiona. Żegnam się z Wami kochani Panowie i życzę Wam, abyście z mego następcy byli jeszcze bardziej zadowoleni, jak ze mnie, aby szkoła w Krzemieniewie kwitła i aby z niej wychowana i wychodząca młodzież żyła zawsze Bogu na chwałę, rodzicom na radość a spółeczeństwu i naszej drogiej Ojczyźnie na pożytek. Z szczerego serca życzę Wam wszystkim i Waszemu rodzeństwu zawsze i wszędzie, gdzie się tylko obracać będziecie, szczęścia i najlepszego powodzenia. Niechaj Was Pan Bóg, Wasze dziatki, Wasze domy i pola, Wasz dobytek, Waszą minę i naszą drogą Ojczyznę od wszystkiego złego chroni i hojnie błogosławi, aby nasza Polska była wielka i potężna. Tego nam Panie Boże daj! Zostawajcie z Bogiem szanowni i mili Panowie!

Adam Kaisar sekretarz
Dudkowiak Oskar Schlecht Stachowiak Andrzejczak sołtys Ponikiewski


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,488,425 Unikalnych wizyt