Lipca 25 2024 15:58:15
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Protokół z 27 października 1932

Działo się 27.10.1932 roku w szkole w Krzemieniewie.

Obecni panowie: Dudkowiak przewodniczący, Stachowiak Krzemieniewa, Schlecht i Andrzejczak, Łukaszewski i Boruczkowski kierownik szkoły.

Na wezwanie pana przewodniczącego stawili się wyżej wymienieni członkowie Miejscowej Rady Szkolnej, celem odbycia posiedzenia, które rozpoczęło się o godzinie 1 po południu. Pan przewodniczący, zagaiwszy zebranie, powitał obecnych, poczem odczytał okólnik pana Inspektora, donoszący o konieczności ułożenia budżetu szkolnego na rok 1933/34. W dyskusji zabrał głos pan Ponikiewski z Brylewa, podkreślając wytyczne pana Inspektora co do obniżenia budżetu szkolnego, aby ten stał się później realnym. Porusza również pan Ponikiewski kwestię płacenia przez Belęcin Nowy sumy 150 zł., która winna być odliczona od ułożonego budżetu. Obecni po dyskusji godzą się na to, aby sumę wpłacaną przez Belęcin Nowy doliczać do dochodów dla Krzemieniewa, Brylewa i Bielaw i odliczać ją od ułożonego budżetu, a pozostałą dopiero kwotę rozliczać dopiero procentualnie pomiędzy trzech członków klucza: Krzemieniewo, Brylewo i Bielawy. Z kolei przystąpiono do ułożenia budżetu na rok budżetowy 1933-1934, który osiągnął sumę 1950 zł;
Po odliczeniu dochodu z Belęcina 150 zł. pokrywa:
Krzemieniewo 57.5% = 1035.00 zł.
Brylewo 29% = 522.00 zł.
Bielawy 13.5% = 243.00 zł
---------------------------------------------------
Razem 1800 zł.

W dyskusji nad ułożeniem budżetu opuszczono pozycję za robótki kobiece i wysłano następujące pismo do Kuratorjum Okręgu Szkolnego w Poznaniu:

Miejscowa Rada Szkolna zebrawszy się na posiedzeniu celem ułożenia budżetu na rok 1933/34 stwierdza, że budżet tutejszej szkoły jest na dzisiejsze czasy z konieczności bardzo wysoki. Dodatkowo obciążają budżet ten jeszcze dwie kwoty: 458 zł. na mieszkanie pana Panasa i 120 zł. na zapłacenie za udzielanie robót kobiecych. W tym celu prosimy usilnie K.O.Szk. o przysłanie do tutejszej szkoły nauczycielki, która by dziewczętom robót kobiecych. Będąc przekonani, że K.O.Szk. rozpatrzy naszą prośbę w najbliższym czasie przychylnie, nadmieniamy, że w budżecie na rok 1933/34 nie umieściliśmy kwoty 120 zł. na zapłacenie robót kobiecych”.

Po wyczerpaniu porządku obrad salwował pan przewodniczący zebranie.


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,512,991 Unikalnych wizyt