Lipca 15 2024 11:31:56
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Protokół z 31 stycznia 1933

Protokół z posiedzenia Rady Szkolnej Miejscowej i Rady Gminnej, dnia 31.01.1933 roku.

Działo się w szkole w Krzemieniewie, dnia 31.01.1933 o godzinie 5 po południu. Zwołana została Rada Gminna i Rada Szkolna Miejscowa. Ostatnia w składzie następujących członków: pan Dudkowiak przewodniczący, Ponikiewski z Brylewa, sołtys Andrzejczak, Oskar Schlecht, Oskar Schlecht.

Zagaiwszy posiedzenie, oznajmił pan sołtys Andrzejczak cel niniejszego, mianowicie porozumienie co do płacenia mieszkaniowego dla III siły nauczycielskiej, gdyż jak wiadomo, Rada Szkolna miejscowa przeniosła kwotę tę wyrokiem N.S.A. na wyłączny koszt gminy Krzemieniewo, która czuje się tem dotknięta, ponieważ III siła przydzielona została li tylko dzięki przyłączeniu dzieci z Brylewa i Bielaw.
W wyłonionej dyskusji zgodzili się obecni, a także pan Ponikiewski z Brylewa, aby kwotę 175 zł. (mieszkaniowe dla siły samotnej) pokryć procentualnie, podług ustalonego klucza podziału, natomiast siłę z dodatkiem ekonomicznym ulokować w szkolnym mieszkaniu.

Na prośbę pana Panasa pozostawiono go w dotychczasowym pomieszkaniu do 1 kwietnia 33 roku i postanowiono również do tego czasu wypłacać mu mieszkaniowe. Ponieważ pan major Płochowski z Bielaw nie był obecny, wystosowano do niego pismo następującej treści:

Dnia 31.01.1933 odbyło się o godzinie 17 w szkole w Krzemieniewie zebranie Rady Gminy i Rady Szkolnej. Omawiano tam sprawę obniżenia budżetu szkolnego na rok 1933/34 i to z 1950 zł. na 1250 zł. Budżet szkolny na rok 1933/34 wynosi zatem 1250 zł. które są procentualnie podzielone na trzech członków klucza podziału to jest Krzemieniewo, Brylewo i Bielawy. Dodatkowo trzeba opłacić jeszcze mieszkanie dla III siły nauczycielskiej, które nie jest ujęte w budżecie szkolnym. Mieszkaniowe to wynosi 14 zł. miesięcznie, czyli rocznie 175 zł. Ponieważ obecny pan Ponikiewski z Brylewa zgadza się zapłacić swą część, czyli 29%, zapytujemy uprzejmie W.P. majora, który nie mógł być na zebraniu, czy zgadza się od sumy 175 zł. na rok zapłacić 13% czyli 22.75 zł. Uprzejmie prosimy o piśmienną odpowiedź, ponieważ wtedy dopiero Rada Gminna przyjmie budżety i sprawę uważać będzie za załatwioną. W przeciwnym razie powstałaby konieczność przybudowania dla III siły mieszkania przy szkole”.

W wolnych głosach dyskutowano w dalszym ciągu nad sprawą mieszkaniową dla III siły. Członkowie Rady Szkolnej wypowiedzieli swój pogląd, że obojętnem jest im, kto mieszka w szkole: pan Kukla, czy pan Panas. Rada Szkolna uzależnia tę kwestię od porozumienia się obu panów nauczycieli i godzi się na każdą u nich zamianę.

Kierownik Boruczkowski odniósł się do Rady Gminnej i Szkolnej z prośbą o zasypanie małego stawku w ogródku szkolnym, motywując prośbę swą tem, że zanieczyszczona woda, wysychając latem, zanieczyszcza powietrze dookoła, co jest niehigieniczne ze względu na mieszkańców szkoły i dzieci szkolne. Na miejscu zawiezionego stawku powstanie ładny ogród szkolny. Obecni członkowie Rady Szkolnej i Gminnej zgodzili się jednogłośnie pracę powyższą furmankami gminnemi wykonać, wobec tego podziękował kierownik szkoły Boruczkowski i poprosił pana sołtysa Andzrejczaka, aby zrealizował powyższą uchwałę.

Boruczkowski sekretarz
Dudkowiak Ponikiewski Andrzejczak Schlecht


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,487,112 Unikalnych wizyt