Lipca 15 2024 21:19:54
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Protokół z 2 października 1933

Protokół z posiedzenia Miejscowej Rady Szkolnej

Dnia 2.10.1933 odbyło się o godzinie 18 posiedzenie Miejscowej Rady Szkolnej z następującym porządkiem obrad:
1. Zagajenie.
2. Sprawozdanie z rewizji kasy.
3. Ułożenie budżetu na rok 1934/35.
4. Wolne głosy.
5. Zakończenie.

Obecni panowie: wójt Lester jako przewodniczący, Stachowiak, Andrzejczak sołtys, Schlecht Oskar, Boruczkowski kierownik szkoły.

Zagaiwszy posiedzenie, powitał pan przewodniczący obecnych, poczem podał do wiadomości wyżej przytoczony porządek obrad.

W punkcie 2 poprosił pan przewodniczący panów rewizorów kasy Schlechta i Stachowiaka o zdanie sprawozdania z odbytej rewizji. W odpowiedzi na to oświadczył pan Schlecht, że nie ma notatek i książek kasowych, wobec czego odczytano protokół z odbytej rewizji, który opiewał, że rewizorzy znaleźli w książce kasowej zgodność dochodu z rozchodem. Pan przewodniczący Rady Szkolnej wezwał jednakże pana Schlechta, aby zdał takie sprawozdanie, jakie wypowiedział przed Radą Gminną. Pan Schlecht oświadczył, że przed Radą Gminną zakwestionował kwit, jaki pan kierownik Boruczkowski wystawił za podróż do Poznania po tapety. Po wyjaśnieniu przez kierownika Boruczkowskiego uzupełnił pan przewodniczący Rady Szkolnej sprawozdanie pana Schlechta uwagą, ze zapomniał zakwestionować kwitu na 7.50 za wypite napoje przy pożegnaniu pana Kaisara.

W dalszym ciągu uchwalono następujące sprawy:
1. Za furmanki gminne należy się Radzie Gminnej 20.00 zł.
2. Węgiel sprowadzi pan Ponikiewski i zapłaci zań 200 zł.
3. Miejscowa Rada Szkolna uchwala budżet na rok 1934/35 w sumie 1400 zł. i daje pełnomocnictwo ścisłemu zarządowi do gospodarowania w ramach budżetu. W wolnych głosach poprosił kierownik Boruczkowski Radę Szkolną o pozwolenie na zaprenumerowanie zaległych roczników Ilustracji Szkolnej, na co Rada Szkolna wyraziła zgodę.

4. Na wniosek kierownika Boruczkowskiego uchwalono mu wypłacić w ratach 65 zł. za angielkę w kuchni kierownika, która stanie się odtąd własnością szkoły. Ponieważ wnioskowi temu był przeciwny pan Schlecht, kazał odgłosować pan przewodniczący Rady Szkolnej powyższą kwestię. Przeciwny był 1 głos – pana Schlechta, reszta za wnioskiem. Rozgniewany tem pan Schlecht wypowiedział podnieconym głosem, że zawsze jest jakaś krętanina, w odpowiedzi na co przywołał go pan przewodniczący Rady Szkolnej energicznie do porządku.

Na powyższem porządek obrad wyczerpano i przewodniczący salwował zebranie.

Feliks Stachowiak

--------------------------------------

Znajduje się dopisek: „Powyższy protokół się z uchwałą Miejscowej Rady Szkolnej nie zgadza” – Schlecht

Uwaga: Miejscowa Rada Szkolna na posiedzeniu z dnia 21.02.1934 uzupełnia protokół z dnia 2.10.1933 następującą uwagą:
1. Oświadczenie pana Schlechta nie jest ścisłe. Pan Schlecht mógł kwestionować tylko 4 punkt protokółu, gdyż uchwalono wypłacić kierownikowi Boruczkwskiemu tylko 60 zł. Kierownik Boruczkowski wyjaśnił jednak sprawę, że nie wiedział dokładnie ile piec kosztował i wykazał kwitem, że piec kosztował 65 złotych, wobec czego Rada Szkolna w dniu 21.02.1934 przyjęła powyższe do wiadomości i uchwaliła całkowitą kwotę, to jest 65 złotych wypłacić.

Lester Andrzejczak sołtys Stachowiak


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,488,610 Unikalnych wizyt