Lipca 16 2024 12:58:42
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Protokół z 13 grudnia 1935

Protokół z zebrania Rady Szkolnej z dnia 13. grudnia 1935

Obecni: Więckowiak jako przewodniczący, sołtys Andrzejczak, Stachowiak Feliks, Franzke Jan, Ewertowski, Sinieckiu, Boruczkowski.

Porządek obrad:
1. Odczytanie pisma Rady Gromadzkiej w Krzemieniewie w sprawie odebrania prawa administrowania rolą szkolną.
2. Wolne głosy.

Ad. 1. Pan przewodniczący podał obecnym do wiadomości, że wpłynęło do Rady Szkolnej Miejscowej pismo, mocą którego odbiera Rada Gromadzka Radzie Szkolnej prawo administrowania rolą szkolną. Po zapoznaniu się z treścią uchwaliła Rada Szkolna Miejscowa protest oraz wystosowanie następujących pism.

„Do Rady Gromadzkiej w Krzemieniewie.
Na pismo z dnia 2.12.1935 Miejscowa Rada Szkolna na posiedzeniu z dnia 13.12.1935 oświadcza, że protestuje przeciwko uchwale Rady Gromadzkiej w sprawie odebrania Miejscowej Radzie Szkolnej prawa administrowania majątkiem szkolnym w szczególności rolą szkolną, jako uchwale nie mającej prawnej podstawy. Miejscowa rada Szkolna przytacza dosłownie brzmienie pisma Wojewody nr S.A. 1-7/4/z, które opierając się o Dz.U.R.P. nr 118 p.684 rozstrzyga, że prawo administrowania majątkiem szkolnym, którym jest rola omawiana, aczkolwiek stanowi własność gminy, przysługuje Radzie Szkolnej Miejscowej.”


„Do Inspektora Szkolnego w Lesznie. Miejscowa Rada Szkolna w Krzemieniewie,przesyłając pismo Gromady Krzemieniewo oraz odpis pisma Wydziału Powiatowego w Lesznie z dnia 10.09.1935 prosi Pana Inspektora o spowodowanie miarodajnych czynników, ażeby zechciały pouczyć Radę Gromadzką w Krzemieniewie o niewłaściwie powziętej uchwale. Miejscowa Rada Szkolna wysłała do Rady Gromadzkiej również protest.”

Ponieważ uchwała Rady Szkolnej z dnia 12.10.1935 w sprawie dotyczyła dwuklasowej szkoły, a obecnie jest trzyklasowa, podnosi się cenę za zamiatanie do norm ustalonych w budżecie na szkołę trzyklasową.

Przewodniczący Więckowiak Stachowiak Franzke Ewertowski Siniecki


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,490,147 Unikalnych wizyt