Lipca 16 2024 11:45:32
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Protokół z 3 sierpnia 1936

Dnia 3. sierpnia 1936

zebrała się Rada Szkolna Miejscowa na zebraniu w następującym składzie: przewodniczący Więckowiak, członkowie: Andrzejczak, Siniecki, Franzke, Boruczkowski.

Porządek obrad:
1. Uchwalenie inwestycji w bieżącym roku budżetowym 1936/37.

Po dokładnym obejrzeniu mieszkań, klas i zabudowań szkolnych, uchwala Miejscowa Rada Szkolna, że w ramach budżetu wykonane będą następujące prace:
1. Naprawa dachów, naprawa wrót, naprawa 2 furtek do ogrodu, sprawienie drutu kolczastego do ogrodu.
2. Malowanie klasy, malowanie kuchni dla II siły nauczycielskiej, malowanie podłogi w mieszkaniu pana Kuskego, sprawienie farb do podłogi w mieszkaniu pana Kuskego, sprawienie farb do podłóg w 2 pokojach u góry. Przestawienie 2 piecy, malowanie okien i kitowanie.
Miejscowa Rada Szkolna przyjęła do wiadomości sprawę zamiany mieszkań pomiędzy Kierownikiem a panem Kuske i uznała powody tego za słuszne i wystarczające. Również przyjęła Miejscowa Rada Szkolna do wiadomości oświadczenie pana Kierownika Boruczkowskiego, że pozostałe w związku z zamianą swego mieszkania koszta pokryje sam z prywatnych funduszów.
3. Miejscowa Rada Szkolna stwierdziła, że przy postawionem w ubiegłym roku piecu nie dano do tylnych ścian 6 kafli – narożników, co ogromnie osłabia odporność pieca. W sprawie powyższej uchwala się wysłać pismo z prośbą o wyjaśnienie i interwencję do Zarządu Gminnego w Krzemieniewie, który sprawę tę załatwiał.

Przewodniczący Więckowiak sołtys Andrzejczak Siniecki Franzke


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,489,994 Unikalnych wizyt