Lipca 15 2024 11:14:54
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Protokół z 16 lutego 1939

Protokół z zebrania Rady Szkolnej z dnia 16. lutego 1939

Obecni: przewodniczący Więckowiak, członkowie: Andrzejczak, Siniecki, Franzke, Boruczkowski.

Porządek:
1. Odebranie książek kasowych z rąk pana Kamieniarza i obranie rendantem pana kierownika Boruczkowskiego.
2. Sprawa wycięcia drzew zarażonych mszycą krwistą.
3. Rozpatrzenie pisma Starostwa Wydziału Powiatowego w sprawie nowych płotów.

Ad. 1. Z rąk pana Kamieniarza odebrała Rada Szkolna książkę kasową i dwie teczki z kwitami za rok 1936/37 i 1937/38. Miejscowa Rada Szkolna powierza funkcję rendanta panu Kierownikowi Boruczkowskiemu i przyznaje mu wynagrodzenie, które pobierał rendant. Ponieważ pan Boruczkowski pełnił funkcję rendanta już w roku budżetowym 1938/39 przeto za ten rok przyznaje się także wynagrodzenie.

Ad. 2. Rada Szkolna uchwala, aby pan Kierownik wyciął drzewa zarażone mszycą krwistą, drzewo sobie zabrał, a w to miejsce wsadził na swój koszt odpowiednie nowe drzewa. Wykarczuje się trzy drzewa i wsadzi trzy nowe.

Ad. 3. Miejscowa Rada Szkolna rozpatrzyła treść pisma nr Wydz. Pow. 8-0/38 z dnia 9. lutego 1939 roku. Sprawę postawienia nowych płotów uważa się za słuszną i konieczną. Miejscowa Rada Szkolna obowiązana jest jednak gospodarować w ramach budżetu, a przyszły budżet przewiduje przeznaczenie większych sum z funduszu budowlanego na sprawienie nowych okien do klas, wobec tego sprawa nowych płotów może stać się aktualną dopiero przy układaniu budżetu na rok 1940/41. W tym celu uchwala się wysłać odpowiednie pismo z wyjaśnieniem do Wydziału Powiatowego.

Przewodniczący Więckowiak sołtys Andrzejczak Siniecki Franzke Boruczkowski


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,487,085 Unikalnych wizyt