Lipca 15 2024 21:31:49
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Wstęp

In nomine Domini!

Ponieważ Ks. W. Woliński, proboszcz parafii oporowskiej, po ukończeniu walki kulturalnej, w końcu 1886 roku zrezygnował z beneficjum tutejszego przenosząc się na probostwo św. Wojciecha w Poznaniu, a stamtąd nieco później na probostwo w Strzelnie, otrzymał prezentę na tutejsze beneficjum Ks. Kinowski, od patronki Kościoła R. Morawskiej. Tenże też pisze tutaj dalszy ciąg Kroniki. Nasamprzód znektyfikować trzeba wzmiankę poprzedniego proboszcza umieszczoną w końcu pisanej przez niego Kroniki, a dotyczącą otrzymanej przez Ks. Kinowskiego prezenty. Rzecz tak się miała. Skoro tylko rozeszła się w lecie 1886 roku pogłoska, że Ks. Woliński rezygnuje z beneficjum oporowskiego, przybyli państwo Morawscy z Jurkowa spokrewnieni z R. Morawską z Oporowa do Ks. Kinowskiego, który wtenczas Rządzcą był parafii Krzywińskiej w pobliżu Jurkowa i prosili go, aby się udał do Oporowa, gdyż p. R. Morawska chce mu wręczyć prezentę na oporowskie beneficjum. Ks. Kinowski uważał za stosowne wpierw zapytać Ks. Wolińskiego, czy pogłoski o rezygnacji jego na prawdzie polegają. Tenże jednak nie dał mu na razie stanowczej odpowiedzi. Dopiero w początku grudnia tego roku doniósł mu, że może po prezentę przybyć, co też Ks. Kinowski uczynił i prezentę na beneficjum oporowskie otrzymał. Więc się nie zgadza z prawdą, jakoby Ks. Woliński wyrobił mu prezentę, lecz już poprzednio była omawiana między patronką a państwem Morwskimi z Jurkowa, którzy pierwsi patronce zaproponowali Ks. Kinowskiego na proboszcza oporowskiego.
Gdy ten szczegół zamieściłem, dodaję, że przybyłem do Oporowa dnia 30 grudnia wieczorem roku 1886. Instytucja na beneficjum odbyła się dopiero w maju 1887 roku, dlatego, gdyż dopiero w kwietniu Królewska Rejencja odpowiedziała Prześwietnemu Konsystorzowi, że nie zakłada veto przeciwko mojej instytucyi na beneficjum.
Teraz prowadzę dalej kronikę i w prawdzie i w porządku chronologicznym.


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,488,658 Unikalnych wizyt