Lipca 16 2024 13:40:28
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Kronika kościoła i parafii w Oporowie - 1894

1894

1. A. Rydzewska garderobiana z dworu drobnińskiego, podarowała Kościołowi na święta wielkanocne biały adamaszkowy welon z wyobrażeniem Baranka ze śrebra, dla celebransa do noszenia monstrancyi lub puszki cum Sanctissimo, zakupiwszy je w składzie firmy Eichstedta w Poznaniu za 25 MK.
2. W miesiącu kwietniu tego roku wystawiono mur z palonej cegły na froncie cmentarza grzebalnego za wsią nad drogą ku Czarkowu i przez całą szerokość cmentarza. Rysunek tego ogrodzenia wygotował umiejętnie miejscowy dziedzic dóbr oporowskich i patron Kościoła, Wny I. Dzierżykraj Morawski, będąc skończonym inżynierem. Mur stawiał Jan Majchrzak, mularz z Oporowa, za co odebrał 105 MK. Bramę żelazną wraz z dwoma furtkami zrobił mistrz kowalski Ciesielski z Ponieca za 185 MK. 75 fen. Wraz z pomalowaniem. Cegły kupionej w cegielni lubońskiej po 24 MK. za tysiąc wyszło 250 MK. Dwie lampy umieszczone na bocznych filarach ze szkłem kolorowem kupiono we Wrocławiu. Zwózkę cegły, piasku i kamieni na fundament podjęli gospodarze z Oporowa i Oporówka. Całe to ogrodzenie kosztowało ze wszystkiem w gotówce 522 MK. Pieniądze na ten cel wzięto z książki oszczędności powiatu leszczyńskiego, na którą od kilku lat remamenta Kasy Kościelnej wpłacano. Nadto Kasa bractwa Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny ofiarowała na konto ogrodzenia 60 MK.
3. W maju tego roku pośrebrzył i odnowił pięknie mosiężny trybularz pan J. Stark z Poznania, właściciel składu alfeurdy, na to podarował nową alfeurdową łódkę do kadzidła wraz z łyżeczką. Zrobił to bezpłatnie jak pisał do miejscowego Ks. Proboszcza „na większą chwałę Bożą”. Trybularz wygląda obecnie jak nowy.
4. Ponieważ dach drewniany ze szkudeł na kruchcie przy wejściu do Kościoła od strony południowej zębem czasu tak już był zniszczony, że w czasie ulewy silnie zaciekało, przeto dziedzic miejscowy i Kolator Kościoła, Wny I. Dzierżykraj Morawski z obowiązku kazał zdjąć szkudły i podwójnie kładzioną dachówką z palonej gliny pokrył kruchtę w sierpniu tego roku.
5. Zima na 1894 była bardzo mroźna, pszenica w wielu miejscach wymarzła, wiosna była dżdżysta, lato suche, żyto, jarzyny i okopowiny dobrze plonowały, paszy było dosyć dużo.
6. Statystyka: dusz 974, ślubów 6, chrztów 39, pogrzebów 9, Komunii św. rozdano 3285.


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,490,214 Unikalnych wizyt