Lipca 25 2024 15:29:49
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Kronika kościoła i parafii w Oporowie - 1901

1901

1.W marcu sprawiono dwie czerwone sutanny i cztery fioletowe pelerynki dla ministrantów przy Mszy św. Sukno sprowadzono z Poznania os Spółki Krawieckiej, robotę wykonał miejscowy krawiec Nowacki. Materya kosztowała 46 MK. robota zaś 10 MK. 50 fen. Wydatki pokryła Kasa Stowarzyszenia Matek Chrześcijańskich parafii oporowskiej.
2.Dnia 19 maja poświęcono nową Bożą Mękę we wsi Oporówku przed domem chałupnika Machowiaka. Na tem miejscu stała już Boża Męka, pasya była z blachy, drzewo jeszcze dobre, przeto właściciel drzewo Krzyża odmalował i sprawił nową pasyę cynową. W dniu tym odbywał się odpust św. Jana Nepomucena, na który przybywa kompania drobnińska, przeto Ks. Pleban odprowadziwszy za wieś pielgrzymów, udał się następnie do Oporówka i tutaj dokonawszy poświęcenia, przemówił do licznie zgromadzonych parafian i pielgrzymów drobnińskich o celu stawiania Bożych Mąk. W końcu odmówiono kilka Ojcze nasz na różne intencje i odśpiewano pieśń „Zawitaj Ukrzyżowany”.
3.Dnia 27 maja tegoż roku w drugie święto Zielonych Świątek zawiązano dla gospodarzy włościan z parafii i okolicy „Kółko Rolnicze”. Inicjatywę dali Wni Państwo Morawscy, dziedzice dóbr oporowskich wraz Księdzem plebanem. Zebranie odbyło się tzw. wikaryacie w salce po prawej stronie od wejścia, gdzie X. Pleban przygotowuje dzieci do Sakramentów św. Izbę tę na ten dzień świeżo wybielono, przed drzwiami zawieszono girlandy, a w izbie na ścianie umieszczono transparent z napisem: „Oświata i praca narody wzbogaca”. Wskutek powiadomienia z ambony parafian o mającym się zawiązać Kółku, dużo gospodarzy włościan z parafii i okolicy zgromadziło się po nabożeństwie na salce. Pochwaleniem Pana Boga zagaił zebranie właściciel dóbr oporowskich Wny Pan I. Morawski, wyłuszczając w krótkich a pięknych słowach cel zebrania i proponując na przewodniczącego Patrona Kółek Rolniczych, Wgo Pana J. Chłapowskiego, który na dzień zawiązania umyślnie z Rzegocina przybył do Oporowa. Potem w dłuższym przemówieniu objaśnił cel, potrzebę i korzyści Kółek rolniczych, a gdy obecni zgodzili się na założenie Kółka, spisano członków, wybrano zarząd, odczytano statuta. Do zarządu należą: Wny Pan Morawski jako prezes, X. Kinowski pleban miejscowy wiceprezes, pan Dębny urzędnik gospodarczy z Oporowa sekretarz, kasyer R. Jankowski gospodarz z Oporowa, nadto wybrano czterech gospodarzy na ławników. Przystąpiło od razu jako członków Kółka 35. Gospodarz R. Jankowski dziękował w końcu panu Patronowi Kółek rolniczych w bardzo rzewnych i serdecznych słowach za trudy i prace podejmowane dla dobra włościan i wniósł potem okrzyk „Niech żyje”, który wszyscy obecni z zapałem powtórzyli. Miesięczne zebrania Kółka mają się w tym samym lokalu odbywać w każdą ostatnią niedzielę miesiąca po nabożeństwie w południe. Na zebranie powyższe z ramienia policyi przybył Królewski Komisarz obwodowy pan Tyszka z Leszna, wraz z tłumaczem panem Schusterem, nauczycielem z Drobnina. Składkę najniższą od członka ustanowiono rocznie 50 fen.
4.Dnia 22 lipca tego roku mianował Najprzewielebniejszy Ksiądz Arcybiskup Stablewski, będący w swem letniem mieszkaniu w Krobi, pismem odręcznym, Księdza plebana oporowskiego A. Kinowskiego, prodziekanem dekanatu Krobskiego, w miejsce Ks. Radcy Drwęckiego proboszcza pawłowickiego, który z powodu choroby urząd dziekański złożył.
5.Dnia 22 września w niedzielę po nieszporach poświęcił Ks. Proboszcz i prodziekan nową Bożą Mękę stojącą na zachód od wsi Oporowa nad dróżką polną na polu gospodarza Rocha Jankowskiego. Tenże gospodarz postawił ją własnym sumptem w miejscu starej drewnianej, zębem czasu zniszczonej. Nowa Boża Męką jest murowana, z cegieł, na szczycie umieszczono Krzyż żelazny z pasyą złoconą. Na ścianie frontowej wmurowano tablicę z marmuru szarego, a na niej złoconemi literami wyryto napis: „O Jezu mój, miłosierdzia!”. Niżej: „R. 1901”. Tego dnia po zapowiedzeniu z ambony na nabożeństwie przed południem, udał się Ks. Pleban w procesyi w licznej gromadzie parafian do figury przy śpiewie „Boże w dobroci” a dokonawszy poświęcenia wytłumaczył zebranym znaczenie stawiania figur publicznych, mianowicie krzyży, poczem po odmówieniu kilu Ojcze nasz na różne intencje, całowano Krzyż i odśpiewano pieśń „Zawitaj Ukrzyżowany”.
6.Dnia 27 października tego roku w niedzielę po nieszporach, przy pogodnem i ciepłem jeszcze powietrzu poświęcił miejscowy pleban i prodziekan Krobski, nową figurę św. Wawrzyńca Męczennika, wystawioną nad drogą publiczną prowadzącą z Oporowa do Oporówka, po prawej stronie przy dole olszynowym. Figurę samą zakupił Ks. Pleban własnym sumptem w handlu pana Szpetkowskiego w Poznaniu za 80 Mk. a podstawę z cegieł cementową kazał miejscowy dziedzic Wny Pan I. Morawski zrobić również własnym kosztem przez swego mularza Jana Majchrzaka z Oporowa. Wewnątrz w podstawie wmurowano szklaną puszkę, w której umieszczono dokumenty z opisem, kto i kiedy tę figurę wystawił. Dokument pisany jest ręką Wgo Pana Morawskiego, dziedzica dóbr oporowskich, podpisali go zaś obaj fundatorzy figury i mularz, i przyłożono pieczęć kościelną. W ową niedzielę udał się Ks. Pleban w licznej gromadzie parafian z Kościoła do figury, a odbywszy akt poświęcenia przemówił do zebranych, objaśniając męczeństwo św. Wawrzyńca i nawiązując do niego stosowną naukę. Poczem odśpiewano pieśń na cześć św. Wawrzyńca i odmówiono kilka Ojcze nasz na różne intencje.
7.W miesiącu październiku pokrył Wny Pan Morawski, dziedzic miejscowy jako patron Kościoła, dach nad kruchtą od północy Kościoła, przy wejściu do zakrystyi. Ponieważ szkudy były już zębem czasu zniszczone i dach w kilku miejscach zaciekał, przeto szkudy zrzucono, dach pokryto deskami, a na nie położono blachę cynkową. 8.Rok 1901 był bardzo suchy. Wskutek bardzo ostrej bezśnieżnej zimy na 1901 i mroźnych wiatrów, wobec 15 stopni mrozu w styczniu, pszenica niemal doszczętnie wymarzła, częściowo nawet żyto. Wskutek tego paszy było bardzo mało, tem więcej, że wiosna była sucha, jarzyny też były nieosobliwe, zboże w ogóle źle plonowało. Tylko ziemniaki wydały plon obfity, ale były też bardzo tanie.
9.Statystyka: dusz 968, ślubów 5, chrztów 27, pogrzebów 17, Komunii rozdano 4000.


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,512,917 Unikalnych wizyt