Lipca 15 2024 20:32:54
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Kronika kościoła i parafii w Oporowie - 1906

1906

1. Zima na rok 1906 była bardzo łagodna, tylko kilka razy przez jeden lub dwa dni mrozy dochodziły do 10 stopni, potem mróz zaraz sfolgował, tak że niemal przez całą zimę można było w polu pracować. Do marca były roboty w polu ukończone. Śniegu spadło bardzo mało.
2. Dnia 12 lutego tego roku odbyły się w miejscowym Kościele prymicye świeżo wyświęconego w Gnieźnie Ks. Wojciecha Bajerowicza, szwagra dzierżawcy folwarku dominialnego w Oporówku. Rządzca Kościoła i Dziekan Krobski miał z tego powodu stosowne kazanie. Kościół pięknie przybrano. Przybyło prócz tego 5 obcych kapłanów i mnóstwo pobożnych, nie licząc rodziny i przyjaciół. Msza św. prymicyanta odbyła się z asystą.
3. Powyżej wymieniony prymicyant podarował Kościołowi tutejszemu na pamiątkę swej pierwszej Mszy św. piękną białą stułę dla Kaznodziei, jedwabną, na której w stylu rokoko wyszyte są grubo wypukłe kwiaty ze złotych nici.
4. W lutym zakupiono w księgarni św. Wojciecha w Poznaniu nowy Mszał in quarto, w oprawie ze skóry czerwonej z okuciem złoconem i klamrami za 60 MK. Kasa Kościelna dała 50 MK., resztę zebrano z dobrowolnych ofiar.
5. Z powodu pierwszej Komunii św. synka właściciela dóbr oporowskich Witoldka Morawskiego przybył do Oporowa Ojciec S. Załęski T.J. z Galicyi, aby temuż chłopczykowi dawać rekolekcje. Na życzenie tegoż Ojca odbyła się mała Misya parafialna od dnia 24 do 28 lutego, tj. w same ostatki. Misya rozpoczęła się w sobotę 24 wystawieniem Najświętszego Sakramentu i hymnem do Ducha św. wieczorem o godzinie 5. Poczem była pierwsza nauka. Następnie w niedzielę była po sumie druga nauka, a po nieszporach trzecia. W poniedziałek i wtorek były nauki rano o godzinie 7, wieczorem o godzinie 6. W środę popielcową ostatnia nauka i jeneralna Komunia podczas Mszy św. Na koniec Te Deum. Komunii św. rozdano podczas tych 3 dni 500.
We wtorek przed wieczorem przybyło na zaproszenie miejscowego Rządzcy Kościoła 6 sąsiednich Kapłanów, którzy słuchali spowiedzi św. Po ostatniej nauce w środę miejscowy Rządzca Kościoła publicznie od ołtarza podziękował Ojcu Załęskiemu za jego pracę. Na te nauki dużo pobożnych przychodziło nawet z dalszych stron, tak że Kościół był zawsze zatłoczony.
Pierwsza Komunia św. owego chłopczyka odbyła się we wtorek zapustny, przede Mszą św. wygłosił miejscowy duszpasterz krótką naukę dla niego. 6. Dnia 23 kwietnia, tj. w poniedziałek po Przewodnicy przyjął miejscowy Rządzca Kościoła pewnego młodzieńca 18-letniego, nazwiskiem Wilhelm Kuske, dotychczasowego protestanta, na łono Kościoła Katolickiego. Służył on od pół roku w dominium oporowskim za parobka, a pochodził z okolic Poznania. Poprzednio przez całą zimę brał lekcje Katechizmu. Władza Duchowna udzieliła władzy absolucyi ab heresi. Rano tego dnia po odmówieniu hymnu do Ducha św. złożył nowonawrócony wyznanie wiary, potem odprawił spowiedź św., a podczas Mszy św. przyjął Komunię św.
7. W lipcu tego roku sprawiono z ofiar dobrowolnych dwie figury z masy kamiennej i to Najświętszego Serca Jezusowego i Serca Najświętszej Maryi Panny. Zbieraniem ofiar zajęła się pani Trawińska, żona dzierżawcy folwarku z Oporówka. Figury zakupione w księgarni św. Wojciecha w Poznaniu kosztowały po 90 MK. każda. Dnia 15 lipca Rządzca Kościoła figury te, ustawione na ołtarzu świętych Aniołów Stróżów poświęcił, wśród licznie zebranych parafian, zapowiedziawszy poprzednio po kazaniu ten obrzęd, poczem przemówił do obecnych, objaśniając znaczenie nabożeństw do Najświętszego Serca Jezusa i Maryi, wreszcie odmówieniem litanii do Najświętszego Serca Jezusowego, kilku Ojcze nasz i Zdrowaś na różne intencje i pieśnią „Serdeczna Matko” zakończono tę uroczystość.
8. W listopadzie podarowała powyższa pani Trawińska dwa kandelabry żółte trzyramienne do ołtarza świętych Aniołów Stróżów. Kandelabry owe przybito na ścianie z obu stron ołtarza.
9. Dnia 24 listopada tego roku umarł X. Arcybiskup Gnieźnieński i Poznański Floryan Stablewski, po długiej i ciężkiej chorobie sercowej. Exportacya odbyła się w środę dnia 28, a 29 listopada pogrzeb wobec 5 biskupów, licznych kanoników i prałatów, około 400 kapłanów i mnóstwa wiernych. Po pogrzebie dnia 30 listopada wybrano Ks. Sufragana Biskupa Likowskiego Administratorem Archidiecezyi Gnieźnieńskiej.
10. W czasie tego roku rozpoczął się strajk dzieci polskich, nie chcących odpowiadać w nauce religii po niemiecku, gdzie ją w tym języku zaprowadzono. W tutejszej parafii strajku nie było, gdyż religia wykłada się dotąd w ojczystym języku. Po kilku miesiącach rząd przemocą strajk stłumił.
11. Rok 1906 był dla rolnictwa pomyślny. Zboże, okopowiny obrodziły wybornie, paszy było dużo, nadto ceny za wszelkie płody, również za bydło wcale dobre.
12. Statystyka: dusz 958, ślubów 8, chrztów 40, pogrzebów 16, komunii rozdano 3925.

WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,488,432 Unikalnych wizyt