Lipca 16 2024 12:33:25
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Kronika kościoła i parafii w Oporowie - 1910

1910

1. Zima na rok 1910 była ogromnie łagodną, jakiej od dawna starzy ludzie nie pamiętają. Mrozy były słabe i krótkotrwałe. Również śniegu było mało, a gdy spadł, to zaraz stajał. Wskutek tego niemal całą zimę można było w polu pracować; w marcu już siano jarzynę, a na początku kwietnia sadzono ziemniaki.
2. W lutym siostra Rządzcy parafii, wdowa M. Stark, podarowała dla Kościoła miejscowego, zakupione własnym sumptem w Księgarni św. Wojciecha w Poznaniu za 30 MK. nowe harmonijne dzwonki do dzwonienia, gdy celebrans wychodził ze Mszą św. Dzwonków jest pięć.
3. Dnia 10 kwietnia roku bieżącego założył Rządzca parafii skutkiem życzeń kilku parafian Towarzystwo Robotników Polsko-Katolickich na tutejszą parafię. W tym celu zawiązany Komitet zaprosił po jednym lub dwóch parafian z każdej miejscowości na zebranie. Przeczytano i przyjęto ustawy i założono Towarzystwo. Obecni następnie ustnie w ciągu tygodnia zapraszali parafian, których uważali za odpowiednich na członków, by przystąpili do Towarzystwa. Z tego powodu w następną niedzielę dnia 17 kwietnia o godzinie 4 po południu, zgromadziło się około stu parafian mężczyzn, głównie robotników, którzy jako członkowie przystąpili do Towarzystwa. Z Poznania zjechał w tym celu od Głównego Zarządu Sekretarz Jeneralny Towarzystwa Ks. Kanonik Adamski, który po zagajeniu zebrania przez miejscowego Rządzcę parafii, miał obszerny i jasny wykład o celach i zadaniach Towarzystwa. Za wykład gorąco prelegentowi podziękowano. Następnie wybrano zarząd owego Towarzystwa. Zebrania mają się odbywać w każdą drugą niedzielę miesiąca po Sumie na salce w organistówce. Na tem zebraniu było także kilka osób z inteligencyi z parafii i okolicy. Salkę przystrojono girlandami i transparentem. Towarzystwo przystąpiło do Związku Towarzystw Robotników na Archidiecezyę Poznańską i Gnieźnieńską.
4. W sierpniu podarowała Wna Marya Szołdrska, wnuczka Wnej Pani Rychłowskiej z Drobnina Kościołowi tutejszemu biały ornat własnoręcznie zrobiony. Ornat jest z białego atłasu, śrebrnym galonkiem obszyty, na atłasie są kwiaty z jedwabnych nici w różnych kolorach zrobione. Na słupie w tyle obraz Matki Boskiej według objawienia się Najświętszej Maryi Panny w Lourdes, podobnie artystycznie wykonany. Po raz pierwszy użyty był ornat ten 15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
5. Począwszy od 10 maja do 22 czerwca panowała ogromna susza i wielkie upały wynoszące 28 stopni w cieniu. Wskutek tego jarzyny, mianowicie na słabszej roli, wielce ucierpiały. Jednak omłot był wszędzie gorszy jak zwykle. Żyto nawet i pszenica drobniejsze wydały ziarno. W nocy z 21 na 22 czerwca był przymrozek, wskutek czego łęty ziemniaków oczerniały na lżejszej ziemi. Dnia 23 czerwca dopiero spadł silny deszcz, i odtąd często przepadywało. Jednak żniwo zdążono rychło ukończyć.
6. Dnia 15 lipca obchodzono w Galicyi, mianowicie w Krakowie, bardzo uroczyście 500 letni jubileusz na pamiątkę zwycięstwa pod Grunwaldem. Uroczystość odbyła się wspaniale, w gazetach obszernie opisywana. Odsłonięto na placu Matejki w Krakowie pomnik fundowany przez pianistę Ignacego Paderewskiego, a wykonany przez rzeźbiarza Antoniego Wiwalskiego. Pomnik jest monumentalny, z granitu, na szczycie na koniu Władysław Jagiełło. Pomnik wystawiono kosztem 300 tysięcy marek. Niezliczona liczba rodaków brała udział w tych uroczystościach ze wszystkich stron Polski, liczono przybyłych na 150 tysięcy, byli także Czesi, Słoweńcy, Chorwaci, nawet kilku Rosjan, prócz tego grono Węgrów.
7. Dnia 9 października w niedzielę po nieszporach poświęcił Rządzca parafii nową figurę, tzw. Bożą Mękę, nad drogą prowadzącą z Grabówca do Krzemieniewa. W tym miejscu stał Krzyż drewniany, ponieważ jednak chylił się ku upadkowi, parafianie z Krzemieniewa urządzili między sobą składkę i wystawili figurę murowaną, na szczycie umieszczono pasyę ze starej figury, gdyż była jeszcze dobra. Cegłą i robota kosztowała 80 MK. Kratki również tyle. Robotą mularską zajęli się bracia Frąckowiakowie z Krzemieniewa, kratki zrobił kowal Kaczmarek. Zbieraniem składek zajął się gospodarz Aleksander Kamieniarz. Miejscowy Rządzca parafii po odbyciu ceremonii poświęcenia, przemówił do licznie zebranych parafian z Krzemieniewa i Grabówca w polskim i niemieckim języku, dziękując za ofiary i wykazując znaczenie stawiania Krzyży nad drogami. Odmówieniem kilku Ojcze nasz na różne intencje i pieśnią „Boże w dobroci”, zakończono uroczystość. We figurę wmurowano odpowiedni dokument, spisany przez Rządzcę parafii.
8. W miesiącu listopadzie sprawiło bractwo Żywego Różańca panien nowy, biały, adamaszkowy sztandar, ze szarfami kosztem 25 MK., zrobiony w zakładzie pań Skórzewskich w Poznaniu. Inicjatywę dała Wna Panna Aleksandra Morawska, córka zmarłego dziedzica dóbr oporowskich, która mając wyjść za mąż i opuścić parafię, chciała w ten sposób pozostawić po sobie pamiątkę i największą też złożyła ofiarę na zakup sztandaru. Na jednej stronie sztandaru wyobrażoną jest Najświętsza Marya Panna podająca różaniec św. Dominikowi, na drugiej stronie monogram. W niedzielę dnia 13 listopada po miesięcznym zebraniu różańcowem młodzieży, Rządzca parafii poświęciwszy sztandar, w stosownem przemówieniu wyłożył znaczenie sztandarów i chorągwi kościelnych.
9. Statystyka parafialna: dusz 1032, ślubów 5, chrztów 32, pogrzebów 3, Komunii rozdano 3900.


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,490,098 Unikalnych wizyt