Lipca 15 2024 11:34:57
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Kronika kościoła i parafii w Oporowie - 1911

1911

1. Zima na rok bieżący była łagodną, silnych mrozów ani wielkich śniegów nie było. Toteż oziminy i koniczyny dobrze przezimowały, już w drugiej połowie marca można było siewy jarzyn rozpocząć, a mianowicie na roli drenowanej.
2. Dnia 28 stycznia tego roku umarła w Drobninie śp. Jadwiga Rychłowska, wielka dobrodziejką miejscowego Kościoła, wdowa po śp. Walerianie Rychłowskim, właścicielu dóbr drobnińskich. Exportacya odbyła się nad wieczorem we wtorek dnia 31 stycznia, a nazajutrz 1 lutego pogrzeb. W obydwu dniach przybyło kilkunastu Kapłanów, wielka liczba członków rodziny i obywatelstwa z okolicy i dalszych stron. Po żałobnem nabożeństwie wygłosił miejscowy Rządzca parafii mowę żałobną, w której podnosząc cnoty i zasługi zmarłej, stawił ją za wzór i przykład żyjącym. Pochowano ją obok męża na cmentarzu przy Kościele na stronie południowej.
3. Po śmierci powyższej dobrodziejki Kościoła podarowała rodzina zmarłej Kościołowi miejscowemu aparaty do Mszy św., gdyż w ostatnich dwóch latach z powodu choroby nie mogła nieboszczka przybywać do Kościoła na nabożeństwa, więc Władza Duchowna na wniosek Rządzcy parafii zezwoliła na odprawianie raz w miesiącu w dniu powszednim Mszy św. w osobnym pokoju w Drobninie. Z tego powodu zakupiła śp. Jadwiga Rychłowska wszystkie potrzebne w tym celu aparaty, i te aparaty po jej śmierci rodzina przekazała Kościołowi, jako to: biały ornat z jedwabnego adamaszku ze słupem żółtego koloru, na którem wyrobione są kwiaty w różnych kolorach; nadto albę i stułę podwójną, tj. białą i fioletową, przy tem kanony na ołtarz i Krzyż śrebrny ze złoconym korpusem. Krucyfiks ten podarował miejscowy Rządzca parafii państwu Rychłowskim na pamiątkę ich złotego wesela. Na Krzyżu w tyle jest dedykacja. Ma on być umieszczonym na Wielkim Ołtarzu na tabernakulum.
4. W sierpniu pokryto dach na Kościele nowymi gontami, gdyż w wielu miejscach zaciekał. Położono gonty nowe nad całem prezbiterium i nad nawą po stronie południowej, gdyż po stronie północnej były jeszcze gonty dobre. Koszta pokrył patron Kościoła, tj. miejscowe dominium. Gonty pociągnięto zaraz karbolineum.
5. Dnia 17 września tego roku urządziło Kółko rolnicze w Oporowie wystawę produktów rolniczych i przemysłu domowego na podwórzu plebańskim, która to wystawa mimo ogromnej suszy w lecie tego roku panującej, bardzo pomyślnie się odbyła. Wystawców było blisko 30. Kasa kółkowa przeznaczyła 100 MK., nadto pan Patron Kółek rolniczych nadesłał z Kasy patronackiej na ten cel 200 MK. Z Patronatu przybył pan S. Pluciński ze Swadzimia, prócz tego kilku obywateli i księży okolicznych.
6. Jak już wyżej wzmiankowano, panowała tego roku przez trzy miesiące, tj. lipiec, sierpień i wrzesień ogromna susza i upały niesłychane w całej północnej i środkowej Europie. Łąki i pastwiska powysychały, również koniczyny; kartofle zaś, ćwikła pastewna i buraki cukrowe mierny tylko sprzęt wydały. Zasiewy ozimin ukończono późno, gdyż z powodu suszy nie można było roli wcześnie uprawić. Mimo to oziminy przed mrozami dobrze powschodziły, gdyż jesień była ciepła i wilgotna.
7. Statystyka: dusz 1036, ślubów 7, chrztów 38, pogrzebów 14, Komunii rozdano 4050.


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,487,122 Unikalnych wizyt