Lipca 16 2024 12:31:53
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Kronika kościoła i parafii w Oporowie - 1916

1916

1. Rok rozpoczął się łagodnem powietrzem. Wyjątkowo tylko były małe przymrozki. Dopiero w połowie lutego spadł dość duży śnieg, ale mróz był niewielki, dwa do sześć stopni.
2. Co do wojny, to nie nastąpiły w styczniu i lutym wielkie zmiany. Wojska austryackie, niemieckie i bułgarskie zajęły oprócz Serbii także Czarnogórę i część Albanii. Wojska angielskie i francuskie ufortyfikowały się w Soluniu i okolicy, po opuszczeniu Dardanel. Wojska włoskie zaś w Walonie w Albanii. Rosya zaś w połowie lutego pobiwszy Turków zdobyła stolicę Armenii i posuwa się na południe, aby połączyć się z wojskiem angielskim, walczącym w Mezopotamii z Turkami.
3. Dozór kościelny dla zniszczonych Kościołów w Królestwie podarował jeden mniejszy Kielich śrebrny złocony, naczynie do olejów św., trzy ornaty, biały, fioletowy i czerwony, dwie alby, kilka Korporałów i palek, nadto jedno umbraculum.
4. Marzec tego roku był ciepły i suchy, dlatego poczęto pracować w polu, a nawet w końcu tego miesiąca siać jarzyny.
5. W marcu Niemcy wypowiedziały wojnę nawet Portugalii z powodu zatrzymania i skonfiskowania przez rząd portugalski okrętów handlowych szukających schronienia w początkach wojny w portach tego kraju.
6. W końcu lutego i w marcu były ogromnie krwawe bitwy pod Verdun, którą to fortecę wojska niemieckie zdobyć usiłują. Po jednej i drugiej stronie padło podobno po kilka dziesiątek tysięcy żołnierzy. Zresztą do drugiej połowy marca nigdzie nie było rozstrzygających walk.
7. Z powodu ciepłego i suchego powietrza siewy jarzyn można było ukończyć w końcu marca i w początkach kwietnia.
Na polach walk w marcu roku bieżącego nie było rozstrzygnięcia. Około fortecy Verdun wciąż toczyły się krwawe bitwy. Podobnie na wschodnim froncie, mianowicie około Dźwińska i Rygi. Do 1 kwietnia poległo z parafii 10 żołnierzy, trzech jest w niewoli i kilku rannych; w ogóle 102 jest pod bronią.
8. Wskutek odpowiedniego suchego i ciepłego kwietnia, już w początku tego miesiąca nie tylko siewy ukończono, ale ziemniaki i ćwikłę zasadzono. W położeniu wojennym nie zaszły wypadki rozstrzygające. Tylko w Małej Azyi wojska rosyjskie naprzód postępują, zdobywszy w tym miesiącu Trebizondę.
9. W maju również nie było nic rozstrzygającego w położeniu wojennym. W połowie maja były przymrozki mocne, które mianowicie w okolicach północnych dużo zaszkodziły. W wielu miejscach podobno żyto zaorać musiano. W tutejszych okolicach tak źle nie było. Natomiast wiatry zimne i susza w maju powstrzymała rozwój roślin zasianych. Dopiero dnia 23 maja spadł dość silny deszcz, tak że ziemia dostatecznie przemokła i odżyły nadzieje rolnika.
10. Dnia 31 maja po południu i w nocy na 1 czerwca była bitwa morska na morzu północnym blisko brzegów Jutlandyi między flotą angielską i niemiecką. Po obu stronach zatonęło kilkanaście okrętów. Zdaje się jednak, że straty po stronie angielskiej były większe. W czerwcu wojska austryackie wyparły Włochów z Tyrolu, natomiast na Wołyniu i we wschodniej Galicyi wojska rosyjskie przerwały front austryacki, zdobyły znowu Łuck i Dubno, biorąc do niewoli przeszło 100 tysięcy Austryaków i Niemców.
11. W ciągu czerwca były częste deszcze i burze tu i ówdzie ulewy. Toteż kłopot mieli rolnicy ze sprzętem siana i koniczyny. Ostatecznie sprzątnięto te pasze, ale wskutek kilkakrotnego zmoknięcia straciła ta pasza na odpowiedniej wartości.
12. W czerwcu rozpoczęła się na wszystkich frontach ofensywa Koalicyi przeciwko Niemcom i Austryakom, zrazu ze skutkiem dość pomyślnym.
Rosyjskie wojska zajęły Bukowinę całą i wtargnęły dalej do Galicyi południowej i wschodniej, włoskie wojska wypierają Austryaków z górnych Włoch, angielskie i francuskie postąpiły nieco naprzód w północnej Francyi.
13. W lipcu pociągnięto smołą dach papowy na stodole plebańskiej, na tej ostatniej położono w kilku miejscach nową papę, gdyż stara była już zniszczona, nadto posmarowano smołą mniejszą wozownię, miejsca ustępowe i werandę na plebanii. Robotę wykonał dekarz Glabus z Wielkiej Łęki. Otrzymał za to 200 MK. z Kasy Kościelnej, tj. z remamentów tejże Kasy.
14. W sierpniu ukończono żniwa, lecz z opóźnieniem, gdyż częste deszcze przeszkadzały w sprzęcie. W ogóle rok ten jest nadzwyczaj przekropny. Potrawy i koniczyny również ucierpiały od deszczu.
Na polach walk Francuzi i Anglicy postąpili nieco naprzód, również Rosyanie w Galicyi i na Wołyniu. Nadto dnia 26 sierpnia Włochy Niemcom, a Rumunia Austryi wypowiedziały wojnę. Może teraz wskutek tego wojna europejska prędzej się skończy.
15. We wrześniu i październiku nie nastąpiły żadne rozstrzygające walki. Rumuni ponieśli kilka klęsk, niemieckie i austryackie wojska weszły w głąb Dobruczy, zdobywszy kilka fortec na prawym brzegu Dunaju. Włosi zdobyli Gorycyę i postąpili nieco naprzód ku Tryestowi. Francuzi odebrali kilka fortów pod Verdun. W Galicyi i na Wołyniu prawie nie ma zmiany.
16. Dnia 25 października tego roku odbyła się w Oporowie tegoroczna Kongregacya dekanalna. Przewodniczył miejscowy pleban, jako dziekan dekanatu Krobskiego. Udział brało 14 kapłanów.
W połowie października było kilka drobnych przymrozków, które jednak wielkiej szkody nie wyrządziły, tak że zasiew ukończono pomyślnie, wybrano okopowe przed mrozami. Ziemniaki wydały sprzęt słaby, mianowicie białe, z powodu chłodnego lata i częstych deszczy. Natomiast sprzęt marchwi i ćwikły pastewnej był dobry.
17. Dnia 5 listopada ogłoszono we Warszawie i Lublinie, tj. stolicach okupacyi niemieckiej i austryackiej niezależność Królestwa polskiego jako monarchii konstytucyjnej. Kto będzie tym monarchą to jeszcze nie wiadomo. Mówią o arcyksięciu Stefanie austryackim. To wszystko jednak zależy od rezultatu wojny. Manifest mocarstw centralnych o utworzeniu samodzielnego, niezależnego Królestwa Polskiego wywołał w okupacyi niemieckiej i austryackiej i także w Galicyi wielką radość. Odbyły się z tego powodu wielkie uroczystości w bardzo wielu miejscowościach. Kraje neutralne również z tego powodu wyraziły swe zadowolenie. Rosya protestuje. Mocarstwa centralne wzywają Polaków do utworzenia armii polskiej z ochotników.
18. Dnia 15 listopada umarł w Vevey w Szwajcarii Henryk Sienkiewicz, największy powieściopisarz polski w ostatnich czasach, i w końcu jałmużnik polski na rzecz bezdomnych i głodnych rodaków dotkniętych nędzą na skutek wojny. Polska pokryła się żałobą po śmierci tego najlepszego syna Polski.
19. Dnia 21 listopada umarł w Wiedniu cesarz austryacki Franciszek Józef w 87 roku życia, a w 68 panowania. Dla Polaków w Galicyi był bardzo życzliwy. Następcą jego jest wnuk po bracie zmarłego Karol Franciszek Józef liczący obecnie 29 lat.
W listopadzie i grudniu wojska niemieckie, austryacko-węgierskie, bułgarskie i tureckie pobiły Rumunów wspieranych przez Rosyan, zajęły stolicę Bukareszt i połowę Rumunii. Wzięły także do niewoli wielką liczbę wojska rumuńskiego. Natomiast pod Verdun Francuzi odnieśli zwycięstwo nad Niemcami, oswobodziwszy kilka fortów zajętych dotąd przez Niemców. Także w Macedonii Francuzi, Anglicy i Serbowie zrobili postępy, zdobywszy Monaster.
20. Dnia 12 grudnia mocarstwa centralne przesłały Koalicyi propozycję układów pokojowych, nie podawszy jednak warunków pokojowych. Koalicya pewnie ze swej strony stawi warunki, na które jednak mocarstwa centralne pewnie się nie zgodzą. Wojna tymczasem trwa dalej.
21. Statystyka: Komunii 4500, dusz 1013, chrztów 25, pogrzebów 10, ślubów 3.


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,490,095 Unikalnych wizyt