Lipca 15 2024 21:20:59
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Kronika kościoła i parafii w Oporowie - 1921

1921

1. Rok bieżący rozpoczął się niewielkimi przymrozkami. W lutym i marcu można było w polu pracować. W drugiej połowie marca siano nawet jęczmień. Było sucho a w południe ciepło dochodziło do 15 stopni.
2. Dnia 22 stycznia w trzecią niedzielę po 3 Królach wskutek rozporządzenia Władzy Duchownej odbyło się uroczyste przyjęcie żołnierzy z parafii, którzy po ukończeniu wojny z bolszewikami wrócili do domów. Wieczorem dnia poprzedniego przystąpili do Sakramentu Pokuty, a w niedzielę wprowadzono ich ze salki posiedzeń do Kościoła, gdzie Rządzca parafii stosownie do nich przemówił, podczas Mszy św. przyjęli komunię św. Było ich 20.
3. Druga połowa marca była dla Polski bardzo szczęśliwa. Dnia 17 marca uchwalono wreszcie Konstytucję znaczną większością głosów w sejmie warszawskim. Radość w Polsce wskutek tego bardzo wielka. Następnego dnia, tj. 18 marca podpisano w Rydze traktat pokojowy z bolszewikami. Traktat ten jest dla Polski wcale pomyślny. Wreszcie w niedzielę 20 marca odbył się plebiscyt na Górnym Śląsku. Za Polską głosowało 68% ludności w okręgu przemysłowym. Zdaje się więc, że Koalicya przyłączy cały Górny Śląsk do Polski. Wskutek tych szczęśliwych wydarzeń marka polska podniosła się znacznie, co było bardzo potrzebne, gdyż dotąd bardzo nisko stała, wskutek czego panuje szalona drożyzna. Aby wyrazić życzenie przyłączenia Górnego Śląska do Polski, odbył się w Oporowie wiec publiczny w niedzielę 20 marca po nabożeństwie na placu przed Kościołem w południe. Przemawiali miejscowy Rządzca parafii i poseł sejmowy pan Ponikiewski z Drobnina. Po wiecu podpisywano stosowną rezolucję.
4. Przez cały maj panowały wielkie upały, a deszcz padał tylko dwa razy i to nie obficie, dlatego mianowicie jarzyna mocno ucierpiała. Dopiero dnia 1 czerwca wieczorem nadciągnęła burza z silnym deszczem, tak że ziemia przemokła i nadzieje rolnika się poprawiły.
5. Przez cały lipiec panowały prawdziwie afrykańskie upały, dochodzące w słońcu do 40 stopni, to też zboże sprzątnięto niemal bez kropli deszczu. Zboże kłosowe mianowicie żyto i pszenica sypią wcale dobrze, jarzyna nieco mniej dobrze wskutek upałów w końcu czerwca i braku opadów, natomiast łąki, koniczyny i pastwiska się zupełnie wypaliły, potrawy nie będzie, perki wydadzą bardzo średni plon, podobnie buraki cukrowe, skoro deszcz obfity w sierpniu nie spadnie. Około 10 sierpnia padało, ale bardzo mało, przemokło ledwo na cal. Podobna susza panowała w całej Europie. Będzie ogromny brak paszy.
6. W tygodniu drugim sierpnia obradowała w Paryżu Rada Najwyższa w sprawie Górnego Śląska. Francja żądała przydzielenia Polsce większej części okręgu przemysłowego, natomiast Anglia i Włochy chciały przyznać Polsce tylko powiaty rolnicze pszczyński i rybnicki, a z okręgu przemysłowego jedynie tylko małe skrawki. Ponieważ do zgody nie doszło, oddano sprawę do Ligi Narodów, która ma wydać swą opinię we wrześniu. Rzecz ta przedstawia się dla Polski niepomyślnie.
7. W sierpniu roku bieżącego podarował pan Szwarc inspektor dóbr oporowskich Kościołowi miejscowemu dwa dzwonki harmonijne czterogłosowe do Mszy św. 8.Dnia 15 sierpnia wskutek rozporządzenia Władzy Duchownej obchodzono bardzo uroczyście w całej Archidiecezyi w Kościołach pierwszą rocznicę zwycięstwa w wojnie z hordami bolszewickimi.
9. Przez całe lato – lipiec i sierpień, panowały niesłychane upały połączone ze straszną suszą, łąki i koniczyny się wypaliły. Paszy będzie wielki brak, marchew, ćwikła pastewna wydały słaby plon, perki przeciętnie 30 centnarów z morgi. Drzewa owocowe i w ogóle wszystkie zaczęły schnąć, liście już we wrześniu spadać zaczęły, orka bardzo trudna gdyż rola twarda jak opoka. Bardzo mało deszczu spadło, tak że ledwo na cal przemokło. Dopiero w październiku już po zasiewach trochę silniejszy był deszcz mianowicie 14 października wieczorem była silna burza z grzmotem, piorunami i deszczem, który był bardzo potrzebny na oziminy.
10. W połowie października Liga Narodów w Genewie rozstrzygnęła nareszcie po długich obradach sprawę Górnego Śląska, wschodnią część przyznano Polsce, resztę, większą połowę Niemcom. Niemcy niekontenci, gdyż chcieli zatrzymać cały Górny Śląsk, ale i Polsce stała się krzywda, bo kilkaset tysięcy polskich mieszkańców Górnego Śląska będzie nadal w jarzmie pruskiem pozostawało.
11. Dwunastego października poświęcił miejscowy proboszcz nowe sześcioraki wybudowane przez tutejsze dominium za ogrodem plebańskim. Dom bardzo ładny, ozdoba wsi. Każda rodzina ma po 2 izby i kuchnię. Nadto poświecił nowe chlewy dla tych rodzin.
12. W początku grudnia rozpoczęły się układy delegatów rządu polskiego i niemieckiego w sprawach dotyczących Górnego Śląska. Komisje pracują na Górnym Śląsku. Gdy się układy skończą może w styczniu 1922, ma wojsko polskie zająć Górny Śląsk przyznany Polsce, a wojsko niemieckie drugą połowę, przyznaną Niemcom.
13. W styczniu 1922 roku ma być plebiscyt w tzw. Litwie Środkowej, czy mieszkańcy chcą należeć do Polski, czy do Litwy Kowieńskiej.
14. W listopadzie panował wciąż mróz suchy, bez śniegu, który zaszkodził oziminom. W początku grudnia spadł deszcz bardzo potrzebny, gdyż w studniach już wody nie było, lecz od 9 grudnia znów nastał silny mróz, dochodzący do 12 stopni. Rolnicy obawiają się bardzo o oziminy. Przed świętami Bożego Narodzenia nastała odwilż, która trwała do końca roku. Zdaje się, że mrozy nie zaszkodziły oziminom.
15. W roku 1921 było chrztów 33, ślubów 16, pogrzebów 13, Komunii św. udzielono 5050.

Zaznacza się, że w nocy z dnia 21 na 22 grudnia nieznani złodzieje okradli miejscowego proboszcza, wzięli 4 indyki, 6 kaczek i 4 kury. Niech im będzie na zdrowie!


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,488,616 Unikalnych wizyt