Lipca 16 2024 13:01:48
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Kronika kościoła i parafii w Oporowie - 1923

1923

1. Zima była łagodna, śniegu mało. Oziminy przezimowały dobrze, wegetacja się w połowie marca ruszyła, zaczęto siać jarzynę, niestety w drugiej połowie marca aż do początku kwietnia były zimne noce, z przymrozkami, tak że oziminy ucierpiały, tym więcej, że susza panowała jarzyna nie wschodzi. Susza trwa wciąż do dziś – 10 kwietnia. Potrzebny deszcz ciepły.
2. Dnia 14 marca Rada Ambasadorów w Paryżu zatwierdziła wschodnie granice Polski, tak więc Wilno i Wschodnia Małopolska stale należą do Polski. W Polsce wskutek tego wielka radość.
3. W Wielki Czwartek sąd bolszewicki w Moskwie zasądził na śmierć Ks. Arcybiskupa Cieplaka i Ks. prałata Butkiewicza, a 23 kapłanów na dłuższe lub krótsze cięższe więzienie. Potem złagodzono karę śmierci Ks. Arcybiskupa na 10 lat więzienia, a Ks. Butkiewicza rozstrzelano w Wielką Sobotę. Oskarżono ich, że nie chcieli kielichów mszalnych, puszek oraz monstrancji wydać bolszewikom. Nie tylko w Polsce, ale w całym świecie chrześcijańskim powstało ogromne oburzenie na tę zbrodnię. W Polsce odbywały się z tego powodu liczne wiece. Sowietami rządzą Żydzi, którzy chcą wytępić wszelką religię. Ci kapłani nie chcieli wydać tych aparatów, gdyż nie mogłyby się z tego powodu odbywać nabożeństwa.
4. Dnia 26 marca umarła w zakładzie dla obłąkanych w Gnieźnie Maria z Morawskich Wodzińska, w wieku 28½, córka najmłodsza dawniejszego dziedzica dóbr oporowskich śp. Ignacego Morawskiego i żyjącej Julietty Przyjemskiej I voto Morawskiej. Przywieziono ciało do Oporowa dnia 28 i pochowano po południu, w grobie obok grobowca referendarzy Morawskich na północnej stronie cmentarza przy Kościele. Było trzech obcych kapłanów i dużo członków rodziny i znajomych.
5. W Wielki Czwartek przyjął Rządzca parafii Niemkę luterkę z Krzemieniewa lat 20, na łono Kościoła. Przez cały wielki post chodziła na naukę katechizmową. Nazywa się Małgorzata Witte. Ma wyjść za mąż za Polaka katolika.
6. W miesiącu marcu zwolnił Najprzewielebniejszy Kardynał Prymas miejscowego Rządzcę parafii z urzędu dziekana wskutek wieku i słabości fizycznej na jego prośbę i zamianował go natomiast radcą duchownym, w pięknym liście wystosowanym do niego.
7. Po długiej suszy w marcu i kwietniu spadł w nocy z 21 na 22 kwietnia śliczny, spokojny a bardzo rzęsisty deszcz bez burzy i poprawił nadzieje rolników. 8.Dnia 5 maja przechodziła bokiem pierwsza burza wiosenna, spadł przy tem krótki, ale rzęsisty deszcz. Od kilku tygodni temperatura się podniosła do 18 stopni w cieniu.
9. Dnia 2 maja przybył do Polski sławny bohater i wódz francuski Foch, który odniósł zwycięstwo nad Niemcami w wojnie światowej. Oczywiście w Polsce wszędzie go z niezmiernym entuzjazmem przyjmowano. Zamianowany został marszałkiem Polski. 10.W maju często przepadywało, przeto zanosi się na ładne urodzaje w tym roku. Również drzewa owocowe okryte były kwieciem, wprawdzie nie tak bujnie jak w roku 1922, w każdym razie zdaje się, że owoców będzie dość dużo.
11. Ponieważ stronnictwa narodowe w sejmie połączyły się, mianowicie Stronnictwo Piasta (Witosa) złączyło się z ósemką, przeto dnia 26 maja obalono rząd lewicowy znaczną większością i wybrano rząd czysto narodowy, jest to pierwszy rząd narodowy od powstania Polski. Premierem został Witos. Wskutek tego powstała wielka radość w obozie narodowym w całej Polsce.
12. Przez cały czerwiec panowało chłodne powietrze, często tylko 8 stopni, przy tem niemal codziennie przepadywało, sprzęt koniczyny i siana był bardzo utrudniony. Żyto wskutek tego źle okwitło i jest szczerbate. Dopiero 27 czerwca barometr się podniósł, słońce się pokazało i zanosi się na pogodę i na cieplejsze powietrze. Panuje szalona drożyzna, gdyż marka polska bardzo silnie spadłą. Niemiecka marka jeszcze niżej stoi od marki polskiej.

W tym miejscu zapiski kroniki w związku ze śmiercią księdza Kinowskiego się urywają.


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,490,151 Unikalnych wizyt