Lipca 15 2024 12:08:18
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Kronika Straży Pożarnej z Krzemieniewa - wstęp

Kronikę tę założył Adam Kaisar, kierownik tutejszej szkoły powszechnej parytetycznej.
W imię Boże!

1926

Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego,
W szczęściu i niedoli wspierajmy bliźniego.

Na podstawie tego hasła założono w naszej wiosce dnia 12. września 1926 roku Ochotniczą Straż Pożarną.
Przyjechał do nas w ten dzień Naczelnik Straży powiatowej pan Wilczak z Leszna i pouczył nas, jaki cel ma Straż pożarna, co mają strażacy w czasie pożaru czynić i jak się mają zachowywać. Nadmienił także, że mundur strażacki, który niedługo mieć będziemy, przywdziany ni z nakazu lecz z wyższych pobudek wewnętrznych każdego strażaka, jest nie tylko ozdobą obywatelską, lecz jego prawdziwą chlubą. Do Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzemieniewie wstąpiło 36 członków czynnych, przeważnie rolnicy, a to połowa Polaków, połowa Niemców.
Na naczelnika wybrano jednogłośnie pana Jerzego Siwego, gościnnego z Krzemieniewa, który był na kursie pożarnictwa dla komendantów straży pożarnych w Lesznie, prowadzony przez pana Bednarka, Instruktora Wielkopolskiego Związku Straży Pożarnych w Poznaniu. Na egzaminie wykazał pan Siwy uzdolnienie na naczelnika w stopniu dobrym.
Pod przewodnictwem pana sołtysa Andrzejczaka wybrano innych członków Zarządu, mianowicie: Oskar Schlecht, zastępca naczelnika, Antoni Kaczmarek, sekretarz, Karol Schnecke, skarbnik.
Do Ochotniczej Straży pożarnej wstąpił także kierownik tutejszej szkoły powszechnej parytetycznej pan Adam Kaisar (ewangelik), jako doradca, ponieważ on w Lipniku, przy Biała-Bielsko był 26 lat przy tamtejszej Straży pożarnej naczelnikiem względnie prezesem. I tu dał nam pan Kaisar dowód, że mu oprócz dziatwy szkolnej leży także na sercu dobro całej ludności naszej gminy i okolicy bez względu na ich wyznanie i narodowość.
Ludność ewangelicka pragnie wspólnie z innemi dziećmi jednej matki – Ojczyzny pracować w zgodzie i harmonji dla dobra naszej gminy i dla dobra wspólnej Ojczyzny, aby nasza Polska była wielką i potężną. Zarząd na swem posiedzeniu dnia 30. września podzielił naszą Straż na 4 oddziały, a to I oddział ratunkowy, II oddział sikawkowy, III oddział wodny, IV oddział porządkowy. Kierownika szkoły Adama Kaisara przydzielił Zarząd jako doradcę do Zarządu.

Lista członków.

Zarząd.
1. Jerzy Siwy, gościnny, naczelnik.
2. Oskar Schlecht, rolnik, zastępca naczelnika (wystąpił 25. maja 1930).
3. Antoni Kaczmarek, rolnik, sekretarz.
4. Karol Schnecke, rolnik, skarbnik.
5. Adam Kaisar, kierownik szkoły, doradca.

I Oddział ratunkowy.
6. Władysław Lester, rolnik, przodownik (wystąpił 31.12.1928).
7. Heider Brunon, rolnik, strażak (wystąpił 1. maja 1930).
8. Helmut Wandelt, rolnik, strażak.
9. Richard Wandelt, rolnik, strażak.
10. Wilhelm Hübsch, rolnik, strażak (wystąpił).
11. Wojciech Klimpel, cieśla, strażak (wystąpił w lutym 1927).
12. Walenty Maćkowiak, rolnik, strażak.
13. Klemens Dziedzic, rolnik, strażak (wykreślony 28.4.1924).
14. Walenty Chałupka, rolnik, strażak.

II Oddział ratunkowy.
15. Jan Chałupka, rolnik, I przodownik.
ad 3. Antoni Kaczmarek, II przodownik.
16. Bronisław Kaczmarek, kowal, strażak.
17. Stefan Maćkowiak, rolnik, strażak.
18. Nikodem Kamieniarz, rolnik, strażak.
19. Karol Grande, rolnik, strażak (wystąpił w lutym 1927).
20. Stanisław Andrzejczak, rolnik, strażak (ołówkiem dopisek „przy wojsku”).
21. Emil Weigt, rolnik, strażak (wystąpił).
22. Wilhelm Fliegner, rolnik, strażak.
23. Otto Hoch, rolnik, strażak (wystąpił).

III Oddział wodny.
24. Wojciech Ratajczak, rolnik, przodownik (wystąpił 25.III 1928 roku).
25. Jerzy Schnecke, rolnik, strażak.
26. Albert Hoch, rolnik, strażak (ołówkiem dopisek „przy wojsku”).
27. Hugo Franzke, rolnik, strażak.
28. Łucjan Konatowski, rzeźnik, strażak (wystąpił).
29. Józef Kruk, rolnik, strażak.
30. Ignacy Kamiński, rolnik, strażak (wykreślony).

IV Oddział porządkowy
31. Fryderyk Stolpe, rolnik, przodownik, (wystąpił 22.6.1930).
32. Józef Majorczyk, handlarz.
33. Feliks Stachowiak, piekarz, (wykreślony).
34. Albert Gäbel, młynarz, (wykreślony).
35. Józef Kamieniarz, rolnik.
ad.4. Karol Schnecke, rolnik.
36. Albert Franzke, rolnik, (wystąpił).

Łączmy się więc w wielką rodzinę i pracujmy wytrwale dla dobra naszej miłej wioski i okolicy i dla dobra naszej drogiej Matki Ojczyzny, ponieważ największym jest ten, który jest sługą wszystkich, który każdemu chce pomóc. Młodszy miech starszego szanuje, a starszy młodszego miłuje.
Mamy głęboką wiarę w naszą straż pożarną, albowiem ogarnia nas niekłamany zapał i chęć do pracy. My strażacy chcemy w naszych sercach pielęgnować nie tylko miłość bliźniego, lecz na podłożu naszych karnych, dobrowolnie organizowanych drużyn, przyświecać ogółowi przykładem dyscypliny społecznej i poszanowania ustroju i władz naszego Państwa.
Ochrona życia i mienia całego społeczeństwa przed niszczącą klęską żywiołową, jaką jest pożar, spoczywa w rękach nie sił płatnych, lecz samych obywateli, dobrowolnie stających w szeregu pod sztandarem bezinteresownej, ofiarnej a ciężkiej i odpowiedzialnej służby publicznej, dla której drogowskazem są hasła: „W jedności siła” i „Jeden za wszystkich – wszyscy za jednego”.
Kochani Strażacy! Żyjemy zawsze i wszędzie, czy w mundurze strażackim, czy w ubraniu cywilnem, Bogu na chwałę a ludziom na pożytek, to się nam zawsze i wszędzie dobrze powodzić będzie a Pan Bóg nas nie opuści.

Cześć Ochotniczej Straży Pożarnej! Cześć Strażakom!
8.10.1926.
Adam Kaisar.


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.02 6,487,192 Unikalnych wizyt