Czerwca 17 2024 14:51:31
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Sprawozdanie za rok 1931

Sprawozdanie z czynności Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzemieniewie od 22. lutego do 31. stycznia 1932 roku.

Szanowni Strażacy!

Minął znowu rok więc trzeba zdać sprawozdanie z działalności i przedłożyć rachunki za ubiegły rok.
1. W dniu trzeciego Maja brało udział w pochodzie 8 strażaków.
2. Strażak Bronisław Kaczmarek został mianowany w dniu 19 sierpnia sierżantem straży; następnie starszy strażak Karol Schnecke plutonowym a strażacy Maćkowiak Stefan, Wandelt Helmut, Chałupka Walenty i Kamieniarz Nikodem starszymi strażakami.
3. Nasz pan Naczelnik odbył od 16 do 21 kurs na Ogniomistrza i to z wynikiem bardzo dobrym.
4. W stan małżeński wstąpiło dwóch członków i to starszy strażak Nikodem Kamieniarz i strażak Józef Ratajczak. Pierwszy otrzymał obrus pamiątkowy jako długoletni członek, drugi zaś telegram i to dlatego że uchwała Stowarzyszenia opiewa, że dopiero po trzyletniej działalności w Straży może takowa dać podarek.
5. Zabawa letnia odbyła się dnia 6 września 1931 roku i wypadła bardzo skromnie z powodu bardzo marnego powietrza, czysty zysk wynosił 58.06 zł.
6. Z powodu kryzysu i ogólnej biedy zrezygnowała Straż z urządzania wieczorku strażackiego.

Pożary i alarmy
7. Tego roku były dwa alarmy pożarnicze. Przy jednym Straż wróciła bo był za daleko i nie w naszym okręgu. Przy drugim była czynna jako druga i to z powodu tego, że majętność Brylewo, która także posiada sikawkę jest oddalona 1 ½ marszotruchtu a my przeszło 3 ½ kilometra.
Oprócz tego były dwa alarmy ćwiczebne i to wyjechała Straż do Drobnina raz u pana Kaczmarka drugi raz u druha Majorczyka. Pierwszy raz stawiło się 19 strażaków, drugi raz jeno 5 co jest bardzo smutnym odzewem.
Z ćwiczeń odbyło się 5 ze szarżą i 16 ogólnych. Udział w ćwiczeniach był bardzo nikły.

8. Posiedzeń miesięcznych odbyło się 10 i trzy posiedzenia Zarządu.
9. W ubiegłym roku wstąpiło do Straży nowych członków 10 zaś wystąpiło 2. Straż nasza liczy obecnie członków czynnych 30 i 5 wspierających.
10. Wartość Inwentarza wynosi tego roku 7280 zł. dlatego że dokupiono jeden hełm strażacki, który kosztuje z przesyłką 17.50 zł.
11. Stan Kasy członkowskiej przedstawia się następująco:
Suma dochodów 573.98 zł.
Suma rozchodów 52.85 zł.
Czysty zysk z końca roku 1931 521.13 zł.

Z tych pieniędzy ma pan naczelnik Śmieszalski 25 zł.
Walenty Maćkowiak 100 zł.
w Kasie komunalnej w Lesznie 40.43 zł.
u skarbnika pana J. Kamieniarza 130.70 zł.
------------------------------------------------------------------------
521.13 zł


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,395,955 Unikalnych wizyt