Lipca 15 2024 20:15:00
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Rok szkolny 1954/55

KRONIKA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BELĘCINIE

Rok szkolny 1954/55

Dnia 1.09.1954 odbyło się w tutejszej szkole uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Zebrane w szkole Belęcina Nowego dzieci szkolne oraz ich rodzice, zwłaszcza uczniów z klasy I, po wstępnym przemówieniu przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego wysłuchali referatu okolicznościowego kierownika szkoły, który wysunął zadania czekające na młodzież, grono nauczycielskie i na Komitet Rodzicielski. Po uroczystym powitaniu dzieci z rocznika wstępującego do klasy I, zespoły uczniowskie wystąpiły z pokazami tańców, śpiewów i występów recytatorskich. Dużą pomoc tym zespołom okazały dzieci, które były na koloniach letnich: Weberówna, Zajdel, Konieczny z Karchowa. One przywiozły stamtąd dużo skeczów i wesołych piosenek, dostosowanych do życia harcerskiego.
Po uroczystości odbyło się ogólne zebranie rodzicielskie i Komitetu, przeznaczone na omówienie organizacji pracy szkolnej i działalności Komitetu Rodzicielskiego.

Dnia 7.09.1954 roku ob. Łukaszewski, robotnik z Siemowa dokończył budowę płotu drucianego przy budynku w Belęcinie Nowym od strony podwórka, rozpoczętą w 1953 roku.

Dnia 28.09.1954 roku Organizacja Harcerska urządziła wycieczkę do miejscowego Rolniczego Zespołu Spółdzielczego „Przyjaźń”. W godzinach od 8 do 15 zapoznano się z różnymi maszynami rolniczymi, zwłaszcza z koparką typu radzieckiego. Po zwiedzeniu zabudowań, urządzeń rolnych i hodowli poznano organizację współzawodnictwa pracy na polu przy wykopkach ziemniaków, gdzie dzieci szkolne ze starszych klas brały czynny udział w pomocy wykopkowej. Na zakończenie dzieci korzystały z hojnego poczęstunku cukierkami i z obiadu w postaci zupy grochowej, podanego w szkole Belęcina Starego.


Dnia 8.10.1954 Kino Ruchome nr 10 z Poznania wyświetliło w szkole o godzinie 9 film pod tytułem „Nierozłączni Przyjaciele”. Na seans przybyły dzieci szkolne z Siemowa (71) i 3 tamtejszych nauczycieli.

Dnia 11.10.1954 z okazji Miesiąca Pogłębiania Przyjaźni Polsko-Radzieckiej szkoła zorganizowała wycieczkę do Leszna na film festiwalowy pod tytułem „Świat się śmieje” oraz celem prześwietlenia lekarskiego dzieci z Klas I-VII. Wycieczka odbyła się koleją w godzinach od 6 do 19 z udziałem wszystkich nauczycieli.

Dnia 12.10.1954 zorganizowano w szkole uroczysty poranek z okazji Miesiąca Pogłębiania Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. W programie wykonano: śpiewy, odczyty, deklamacje, tańce, pogadankę i rozdano kinowe bilety loteryjne.

Dnia 5.11.1954 roku odbyło się w sali szkoły Belęcina Nowego zebranie Gromadzkiego Komitetu Frontu Narodowego i jego agitatorów, na które przybyło 25 osób. Prowadził je przewodniczący tego Komitetu ob. Picz Jan z Belęcina Nowego. Omawiano sprawy wyborów do rad narodowych, zwłaszcza ogłoszenie o listach zarejestrowanych do rad powiatowych.

Dnia 5.12.1954 odbyły się w Sali szkolnej Belęcina Nowego pierwsze wybory do nowej Gromadzkiej Rady Narodowej w Belęcinie Nowym, obejmującej następujące wioski: Belęcin Nowy, Belęcin Stary, Hersztupowo, Karchowo, Górzno i Bojanice. Po wyborze ukonstytuowało się prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w następującym składzie: W. Ławniczak, przewodniczący, małorolny z Belęcina Starego, A. Dembski, zastępca przewodniczącego, kierownik szkoły, Fr. Skołaś, sekretarz z Brylewa, Pawłowski, członek prezydium, milicjant z Krzemieniewa, Giera Fr., członek prezydium, stelmach z Bojanic. Prezydium urządziło sobie lokal w budynku poniemieckim w byłej leśniczówce.

Dnia 20.12.1954 roku w szkole Belęcina Nowego odbyła się I sesja Gromadzkiej Rady Narodowej, której przewodniczył jej przewodniczący ob. W. Ławniczak w obecności sekretarza Prezydium Powiatowej Rady Narodowej ob. Romana Ochocińskiego. Sesja obradowała nad sprawami organizacyjnymi, dokonała wyboru członków prezydium, wymienionych w zapisku poprzednim.

Dnia 9.01.1955 roku odbyła się w szkole Belęcina Starego szkolna impreza noworoczna zorganizowana z 3 części: 1) Część artystyczna: śpiewy zespołowe i solowe, inscenizacja, deklamacje 2) Odwiedziny Dziadka Mroza z podarkami 3) Zabawa taneczna z licznym udziałem rodziców, dzieci szkolnych i przedszkolnych. Podarki dla dzieci zakupione zostały z doraźnych składek rodziców. Do godziny 20 odbywała się zabawa taneczna dla rodziców.

Dnia 16.01.1955 roku w niedzielę po ogólnym zebraniu rodzicielskim mgr Rajewski Fr. nauczyciel Liceum Pedagogicznego w Lesznie wygłosił prelekcję na temat „O szczęście naszych dzieci”. Na zebraniu obecnych było 56 uczestników, mimo deszczu i niepogody.

Dnia 2.09.1955 roku od godziny 11 odbyły się na stawie ob. J. Szulca w Belęcinie Nowym szkolne Harcerskie Igrzyska Zimowe, kierowane przez nauczyciela wychowania fizycznego ob. Wingera Feliksa z łącznym udziałem 3 nauczycieli. Igrzyska objęły: saneczkowanie, hokej na lodzie, łyżwiarstwo. Wyeliminowano najlepszych harcerzy na igrzyska międzyszkolne w Drobninie. Wymarsz i powrót z igrzysk odbył się z uroczystym przemarszem przez wieś z flagą państwową i sztandarem harcerskim, przy śpiewie pieśni marszowych.

Z okazji 10-lecia oswobodzenia Belęcina, okolicy i powiatu leszczyńskiego spod okupacji hitlerowskiej Organizacja Harcerska urządziła w szkole uroczystą akademię. Po wykonaniu popisów artystycznych przez dzieci (śpiewy, inscenizacje i deklamacje) odbyła się taneczna zabawa ludowa do godziny 24. Było to w niedzielę dnia 30.01.1955 po południu w szkole Belęcina Starego.

Dnia 8.02.1955 roku w sali szkoły Belęcina Nowego zorganizowano występy artystyczne z okazji walnego zebrania Rolniczego Zespołu Spółdzielczego w Belęcinie Nowym. Po śpiewach, recytacjach, tańcach i deklamacjach odbyło się zebranie rozliczeniowe spółdzielni prowadzone przez ob. Wojsiata, na którym przewodniczący RZS ob. Ratajczak J. odczytał obszerne sprawozdanie. Na zebraniu obecny był sekretarz KP PZPR tow. Hybiak z Leszna.

Dnia 11.03.1955 roku w szkole Belęcina Nowego odbyło się zebranie kół ZSCh Belęcina Nowego i Belęcina Starego. Prezesem koła w Belęcinie Starym wybrano ob. Glurę W. a sekretarzem ob. Otto Czesława, zaś w Belęcinie Nowym ob. Byrę J. i Malinowskiego Alfonsa.

Dnia 29.03.1955 roku odbyła się wizytacja szkoły, przeprowadzona przez kierownika Wydziału Oświaty ob. Wronę Irenę oraz przez kierownika Referatu OD ob. Skrzetuskiego Lecha. Między innymi kierownik WO wizytował naukę j. polskiego w klasie VII, zaś kierownik referatu OD j. rosyjski i matematykę w klasie VII.

Dnia 30.03.1955 szkołę odwiedził instruktor matematyki z Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Kadr Oświatowych kolega Matecki J.

Dnia 1 i 2.04.1955 roku dzieci starszych klas zwolnione zostały z lekcji w szkole celem umożliwienia im udziału w rekolekcjach w kościele w Siemowie oraz w kościele w Świerczynie dla dzieci z Karchowa. Około 30 dzieci nie brało udziału w rekolekcjach i dla nich zorganizowano specjalne zajęcia świetlicowe przewidziane w planie wychowawczym oraz wycieczkę do lasu na gry i zabawy z dziećmi szkoły z Drobnina.

Dnia 11.04.1955 roku zespół OSP odegrał amatorskie przedstawienie teatralne pod tytułem „Maciejowa jedzie na wesele” w 5 odsłonach. Po przedstawieniu o godzinie 16 Organizacja Harcerska urządziła akademie z okazji 10-lecia umowy ze Związkiem Radzieckim. Imprezy odbyły się na Sali ob. Dudki Jana w Belęcinie Nowym.

Dnia 8.05.1955 roku harcerze klasy VII i członkowie ZMP w liczbie 20 uczestników brali udział w kolarskich Rajdach Pokoju. Za wzorowe wykonanie imprezy na artystycznie udekorowanych rowerach otrzymali I nagrodę.

W dniach 17 i 18.05.1955 roku Organizacja Harcerska urządziła wycieczkę krajoznawczą do Poznania, którą prowadził kierownik szkoły. Wyjazd nastąpił koleją o godzinie 430, a powrót o godzinie 2120. W wycieczce brało udział 16 dzieci z klas IV-VII. Uczestnicy byli na przedstawieniu w teatrze, w cyrku, w kinie, zwiedzili zoolog, muzeum, palmiarnię, park, fotoplastykon, PDT.

Dnia 29.05.1955 roku na zakończenie Dni Oświaty szkoła urządziła w salach Belęcina Starego wystawę książki, prasy, rysunku i prac ręcznych. Wystawa trwała od godziny 9 do 18, z 2-godzinnymi dyżurami dzieci z klasy VII. Najliczniejszy udział zwiedzających przypadł w czasie powrotu ludzi z kościoła.

Dnia 5.06.1955 roku odbyła się szkolna uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Było to w niedzielę od godziny 15. Dzieci obdarowane zostały ciastkami i cukierkami za 316 zł wypłaconych z funduszu SKO. W sali szkolnej Belęcina Nowego odbyła się zabawa taneczna dla dzieci i rodziców. Na boisku szkolnym zorganizowano gry i zabawy.

Dnia 8.06.1955 roku nastąpiło zakończenie lekcji w klasie VII z powodu organizacji egzaminów końcowych. W dniu tym wszyscy nauczyciele brali udział w konferencji zespołów przedmiotowych POD KO w Lesznie.

W dniach od 10 do 16.06.1955 roku odbywały się w klasach V-VII egzaminy promocyjne i końcowe.

Dnia 25.06.1955 roku odbyło się na boisku szkolnym Belęcina Nowego uroczyste zakończenie roku szkolnego w obecności wszystkich dzieci szkolnych i 49 osób dorosłych: rodziców, z Komitetu Rodzicielskiego, członków PZPR, ZMP i delegata Prezydium Powiatowej rady Narodowej ob. Sośnickiego.
Po wstępnych przemówieniach przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego ob. Dudki Jana i sekretarza POP tow. W. Ławniczaka, kierownik szkoły wygłosił obszerne sprawozdanie z całorocznej pracy szkoły w zakresie dydaktycznym i wychowawczym oraz ogólnie z działalności organizacji uczniowskich i pracy społecznej w szkole i poza szkołą. Z okazji 10-lecia Polski Ludowej w sprawozdaniu ujęto główne osiągnięcia w dziedzinie oświaty i kultury na terenie tutejszego obwodu szkolnego, mianowicie w zakresie zwalczania analfabetyzmu, zaopatrzenia w sprzęt i pomoce naukowe, kończenie nauki przez absolwentów w klasie VII. Podano nazwiska wszystkich absolwentów, którzy kończyli szkoły średnie i wyższe i zajmują poczesne funkcje w pracy narodowej.
Szczegółowe sprawozdanie z pracy Organizacji Harcerskiej odczytał jej przewodnik nauczyciel Michał Podgórny.
Po sprawozdaniu przemówił delegat Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Następnie wychowawca klasy VII i uczeń klasy VI pożegnali uroczyście absolwentów. Po wręczeniu świadectw szkolnych nastąpiły występy artystyczne dzieci i wręczenie nagród za dobre postępy w nauce i zachowaniu. Na zakończenie odbyło się zebranie rodzicielskie i wspólna zabawa taneczna. Szczytowa ściana budynku szkolnego udekorowana była flagą państwową i hasłem okolicznościowym na płótnie.

Dnia 3.07.1955 roku na boisku szkolnym Belęcina Nowego odbył się Powiatowy Festyn Czytelniczy, zorganizowany przez Powiatową Bibliotekę Publiczną i Powiatowy Zarząd ZSCh przy udziale najlepszych zespołów czytelniczych z powiatu. Na Festynie obecny był wizytator czytelnictwa z Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, zastępca przewodniczącego Prezydium Powiatowej rady Narodowej ob. Fortuniak, kierownik Referatu OD z Wydziału Oświaty ob. Skrzetuski Lech, prezes Powiatowego Zarządu ZSCH ob. Dobroń St. i inni.
O przebiegu wspomnianego Festynu ukazały się wzmianki w prasie codziennej, z której umieszcza się poniżej 2 wycinki:

Gazeta Poznańska 11.07.1955

Zasłużony sukces
Piękna niedziela lipcowa pozostanie na długo w pamięci mieszkańców Belęcina Nowego powiat Leszno. Nie tylko od samego rana, ale na kilka dni poprzedzających 3 lipca, w tej niedużej wiosce panowało niezwykłe ożywienie. Bowiem z powiatu przyszło zawiadomienie o zajęciu pierwszego miejsca w Konkursie Czytelników Wiejskich Roku Dziesięciolecia, w związku z czym Powiatowy Zlot Przodujących Czytelników odbędzie się w ich wiosce. Stąd też duma i radość. Takiego sukcesu nie spodziewali się chociaż… skrycie o tym marzyli.
Co zawdzięczają książce
Na boisko szkolne zeszła się cała wieś. Przyjechali mieszkańcy z okolicznych wsi oraz przodownicy czytelnictwa i działacze oświatowi z całego powiatu. Zlot otworzył prezes Zarządu Powiatowego ZSCH tow. Dobroń, a podsumowania konkursu dokonała kierownik Biblioteki Powiatowej tow. Śmigielska. Nad podsumowaniem wywiązała się dyskusja, w której czytelnicy mówili o tym, co zawdzięczają książce. Ob. Jan Borowiak z Belęcina dzięki książkom stosuje dziś z powodzeniem dodatkowe rojenie się pszczół. Anna Borowiak w oparciu o wiadomości zaczerpnięte z książek wyrabia bardzo dobre soki so użytku domowego. W Grotnikach książka spowodowała, że tamtejsi chłopi stosują taśmę zieloną, sieją przedplony i prowadzą racjonalną uprawę buraków cukrowych. Podobnych przykładów można by wymieniać więcej. Jedno jest pewne – książka zawładnęła wsią leszczyńską całkowicie. Na przykład wymieniony Belęcin, oddalony od Leszna o około 20 km, posiada 162 czytelników tj. 42% mieszkańców. W każdej rodzinie jest czytelnik. Czyż cyfra ta nie jest aż nadto wymowna, a przecież za tą cyfrą stoją żywi ludzie, którzy wiadomości nabyte z książek, stosują w praktyce. Dyskusje nad książką kształtują ich świadomość polityczną i społeczną. Dzięki literaturze rozwija się ludowy ruch artystyczny, kierowany w tej wsi przez starego chłopa ob. Czesława Otto. W Belęcinie w czasie konkursu przybyło 40 dalszych prenumeratorów czasopism rolniczych. Bilans naprawdę wspaniały.
Dumni mogą być małżonkowie Dembscy – nauczyciele szkoły podstawowej. Bowiem sukces Belęcina jest również ich sukcesem. Już od wielu lat, od chwili kiedy władza ludowa udostępniła książkę szerokim masom, stali się oni gorącymi krzewicielami czytelnictwa na wsi. Toteż uroczystość zlotowa, proporzec przechodni i złota odznaka przodującego czytelnika, jaką otrzymała Eleonora Dembska, stanowi w życiu tych dwojga nauczycieli głębokie przeżycie. Poza tym wręczono trzy odznaki brązowe, cztery nagrody książkowe, 15 osób pojedzie w nagrodę na Międzynarodowe Targi Poznańskie, a Alfons Malinowski został delegatem na Zlot centralny.
Już dano zapadł zmrok, ale w Belęcinie Nowym po oficjalnej części bawiono się wciąż jeszcze wesoło i ochoczo. Śpiew i muzykę echo niosło daleko, daleko.

- Stefan Chudzik -Belęcin Nowy przoduje w czytelnictwie
Wieś Belęcin Nowy w powiecie leszczyńskim obchodziła ostatnio niecodzienną uroczystość: odbywał się tu po raz pierwszy w okresie 10-lecia coroczny zlot czytelników wiejskich. Do Belęcina zjechało wielu przodowników czytelnictwa. W wyniku konkursu, w którym udział wzięło 56 wsi, gdzie zwerbowano 930 nowych czytelników i zorganizowano 26 zespołów czytelniczych i samokształceniowych – pierwsze miejsce zajęła wieś Belęcin Nowy. Na każdą rodzinę przypada tu co najmniej jeden czytelnik. Przy świetlicy w Belęcinie pracuje zespół czytelniczy. W ramach konkursu zdobyto w Belęcinie 65 nowych czytelników, w Rydzynie 40 i Krzemieniewie 27. Wspomnieć również wypada o Smyczynie, gdzie czytelnictwo do niedawna było bardzo słabe, a obecnie mocno się rozwija. (R)


W szerokim zakresie na odcinku czytelnictwa zaangażowany był zespół teatru amatorskiego miejscowej OSP. Zespół ten w znacznej mierze pomagał w organizacji powiatowego zlotu czytelników wiejskich, opisanego wyżej. Bliższe informacje o zespole załącza się na odwrocie niniejszej kartki w wycinku z powiatowej gazetki „Życie Gromady” w numerze styczniowym z 1955 roku:

O teatrze amatorskim z Belęcina
Wśród wielu zespołów naszego powiatu zespół teatralny składający się z młodzieży i dorosłych z Belęcina zdobywa sobie jedno z czołowych miejsc. O dobrej pracy tego zespołu świadczy fakt, że przygotowali oni na scenę tak ważną pozycję literacką jaką jest komedia rosyjskiego pisarza M. Gogola po tytułem „Rewizor”.
Przedstawienie powtarzane kilkakrotnie w samym Belęcinie wystawione również w Świerczynie, Krzemieniewie i Pawłowicach cieszyło się wielkim powodzeniem. Obecnie zespół ten przygotował nowe przedstawienie E. Zegadłowicza „Domek z Kart”.
Na uwagę zasługuje fakt, że reżyserem „belęcińskiego wiejskiego teatru” jest średniorolny chłop Czesław Otto. Nie szczędzi on czasu i trudu na pracę w teatrze. Zamiłowanie swe odziedziczył po ojcu swym żyjącym jeszcze staruszku i przekaże je zapewne swemu synowi Stanisławowi.


Amatorzy tego teatru dbają nie tylko o poprawne wystawienie sztuki. Pracują również nad podnoszeniem swego poziomu umysłowego, nad pogłębianiem kultury duchowej. Organizują częste wycieczki do teatrów i opery poznańskiej, do kina w Lesznie, urządzają spotkania i rozmowy ze znanymi artystami scen poznańskich. Wystawiając „Domek z kart” reżyser sztuki Czesław Otto w przerwach między odsłonami zorganizował z widzami dyskusję nad sztuką, cym jeszcze więcej przywiązał widzów do swego zespołu. Obok Czesława Otto dużej pomocy zespołowi udzielają nauczyciele tutejszej szkoły, a Alfons Malinowski, Stefan Pudliszewski, Wł. Metelski, J. Skrzypczak, Byra, Kubera, Frączkówna należą do najlepszych amatorów. Dobrze pracującemu zespołowi teatralnemu w Belęcinie życzyć należy dalszej owocnej pracy i nagrody w tegorocznym festiwalu zespołów artystycznych.

- Antoni Dembski kierownik szkoły w Belęcinie -


W piątek 22.07.1955 roku dla uczczenia Święta Odrodzenia Polski odbyła się w szkole uroczysta sesja Gromadzkiej Rady Narodowej, z niewielką frekwencją gości. W referacie sprawozdawczym podano wykaz wsi, które na swych zebraniach w początku lipca uchwaliły wykonać Czyn Lipcowy. Między innymi Karchowo uchwaliło uregulować w tym miesiącu wszystkie zaległości w odstawach, a dodatkowo sprzedać państwu ponad plan 2880 litrów mleka i 4390 kilogramów żywca. Tak samo Belęcin Nowy 25200 litrów mleka i 5440 kilogramów żywca. Belęcin Stary 17900 litrów mleka i 5440 kilogramów żywca. RZS z Belęcina Nowego 1000 litrów mleka i 2970 kilogramów żywca, a sami spółdzielcy z działek 8900 litrów mleka i 2970 kilogramów żywca.

W piątek 26.08.1955 roku w godzinach wieczornych i do późna w nocy miejscowy zespół stolarzy po godzinach swej pracy zawodowej w kuchni budynku szkolnego Belęcina Starego na cementowej posadzce zbudował podłogę z desek, przydzielonych w 1m3 przez Wydział Oświaty i zakupionych w 1m3 przez Gromadzką radę Narodową. Budowę prowadził stolarz Fr. Wawrzyniak z Belęcina Starego, a pomagali stelmach Ziółkowski z Belęcina Nowego, czeladnik St. Pudliszewski z Belęcina Starego i Picz J. z Belęcina Starego oraz kierownik szkoły i nauczyciel F. Winger, który z rodziną objął wyremontowane mieszkanie w tym budynku i posadę nauczycielską z dniem 1.09.1955.


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,488,370 Unikalnych wizyt