Sierpień 18 2022 09:04:36
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Rok szkolny 1955/56
KRONIKA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BELĘCINIE

Rok szkolny 1955/56

Dnia 1.09.1955 w czwartek odbyła się w szkole Belęcina Nowego uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego w obecności wszystkich dzieci szkolnych i licznie zebranych rodziców oraz nauczycieli: A. Dembskiego, F. Wingera, J. Skrzypczaka i E. Dembskiej. Nauczyciel M. Podgórny odbywał jeszcze służbę wojskową do końca września, a zastępował go nauczyciel niskokwalifikowany Józef Skrzypczak, który w jesieni również odszedł do obowiązkowej służby wojskowej. Nauczyciel F. Winger został z urzędu przeniesiony z Boguszyna powiat Leszno. Uroczystość przybrała odmienny nastrój niż w latach poprzednich. Na honorowym miejscu posadzono wszystkie nowo wstępujące dzieci do klasy I. Było to z okazji rozpoczęcia roku szkolnego w 10-lecie Polski Ludowej. Wszystkie „pierwszolatki” otrzymały wiązanki kwiatów ułożone przez harcerki z klas starszych, mieszkające w pobliżu szkoły. W przemówieniu kierownika szkoły nawiązano również do tragicznych przeżyć dzieci polskich w czasie okupacji hitlerowskiej, do osiągnięć naszego szkolnictwa w okresie 10-lecia.
Po krótkich występach dzieci, przygotowanych w ostatnim tygodniu (śpiewy, deklamacje, skecze) przy pomocy harcerzy wracających z kolonii letnich, odbyło się – jak zwykle – ogólne zebranie rodzicielskie.

Dnia 2.09.1955 w budynku szkolnym Belęcina Starego na strychu w pokoju od strony północnej, ekipa dentystyczna (lekarka-dentysta i pomocnica) urządziła gabinet dentystyczny na okres 10 dni celem bezpłatnego leczenia, wyrywania i plombowania zębów dorosłym i dzieciom. Z tej okazji wszystkie dzieci szkolne były u przeglądu dentystycznego i w dużym procencie skorzystały z pomocy dentystycznej. Dentystki korzystały z noclegu u ob. Biernaczyka Tomasza w Belęcinie Starym, a miejscowi chłopi przyjmowali je kolejno i bezpłatnie na obiady.

Dnia 3.09.1955 stolarz Wawrzyniak Fr. z Belęcina Starego przy pomocy młodzieży po godzinach swej pracy zawodowej, do późna w nocy zbudował drewnianą podłogę w kuchni nauczycielskiej w Belęcinie Nowym. Resztę desek przeznaczono na budowę sprzętu szkolnego, sportowego, drzwi do przechowali przyborów gimnastycznych.

Dnia 1.10.1955 roku po powrocie z ćwiczeń wojskowych nauczyciela M. Podgórnego w szkole przestał pracować nauczyciel niekwalifikowany ob. J. Skrzypczak, zwolniony przez Ministra Oświaty z dniem 31.08.1955 z powodu niedokształcania się i braku kwalifikacji.

Dnia 8.10.1955 roku w godzinach pozalekcyjnych drużyna harcerska pomagała przy wykopkach ziemniaków w miejscowej spółdzielni produkcyjnej. Dzieci z klas od III do VII zebrały około 70 q ziemniaków.

Dnia 9.10.1955 roku w niedzielę z okazji Dnia Wojska Polskiego (12.10) na sali ob. Jana Dudki odbyło się spotkanie ludności z przedstawicielami Wojska Polskiego. Po zagajeniu spotkania przez kierownika szkoły i popisach okolicznościowych harcerzy, uczennice szkoły wręczyły kwiaty przybyłym żołnierzom, którzy wygłosili okolicznościowe przemówienia. Na spotkanie przybyło 80 mężczyzn i 30 kobiet.

Z powodu prognozy na szybkie zbliżanie się ostrej zimy władze szkolne zezwoliły wyjątkowo na udział starszych dzieci w wykopkach ziemniaków w miejsce zajęć szkolnych w okresie 3 dni. Na tej podstawie dnia 11.10.1955 roku dzieci z klasy VI i VII pomagały rodzicom przy własnych wykopkach. Dnia 12.10.1955 roku te same dzieci pod kierunkiem nauczycieli pomagały w miejscowym RZS. Dnia 14.10.1955 roku 34 harcerzy z klas V-VII pomagało w RZS w Hersztupowie, a dnia 15.10.1955 roku 45 dzieci z klas V-VII było na wykopkach w PGR Górzno. Zarobione przez dzieci pieniądze przekazane zostały na fundusz SKO.

W niedzielę dnia 16.10.1955 roku w godzinach przedpołudniowych w salach szkoły Belęcina Starego ekipa lekarska i dentystyczna przyjmowała bezpłatnie pacjentów. Przyjęto 5 osób.

W niedzielę dnia 23.10.1955 roku na zebraniach wiejskich dokonano wyboru rad Klasowych.

Dnia 30.10.1955 roku odbyło się w szkole Belęcina Nowego zebranie sprawozdawczo-wyborcze Komitetu Rodzicielskiego z udziałem wszystkich rodziców. Z wyboru przewodniczył kierownik szkoły, a referat sprawozdawczy wygłosił przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego ob. Jan Dudka z Belęcina Nowego. W jego miejsce przewodniczącym wybrano ob. Szołkołowicza Edwarda z Belęcina Nowego pracownika Prezydium Powiatowej rady narodowej (dział skupu), a sekretarzem ob. Skorupkę Antoniego robotnika leśnego z Belęcina Nowego.

Dnia 3.11.1955 roku w szkole Belęcina Nowego odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze LZS z licznym udziałem członków i gości, w obecności delegata z Poznania, przewodniczącego gromadzkiej rady narodowej, komendanta i sekretarza miejscowej OSP oraz miejscowych nauczycieli. Zebranie przebiegało w miłym i żywym nastroju. Jedynym dysonansem było nieprzychylne wystąpienie ob. Jana Borowiaka, komendanta OSP i ob. Czesława Otto, jej sekretarza, którzy w złośliwym świetle widzieli dobrze rozwijający się LZS. Przewodniczącym LZS wybrano Mariana Dudkę z Belęcina Starego, pracownika Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Budownictwa, wzorowego aktywistę młodzieżowego.

Dnia 4.11.1955 roku na zebraniu w szkole zorganizowany został Zespół łąkarski, którego przewodniczącym został średniorolny ob. St. Skorupka z Belęcina Starego.

Dnia 26.12.1955 roku zespół teatralny OSP pod kierunkiem ob. Czesława Otto odegrał na sali ob. Dudki Jana przedstawienie teatralne pod tytułem „Grube ryby”. Frekwencja liczna. Szkoła okazała dużą i bezpłatną pomoc w przygotowaniu przedstawienia, zwłaszcza w bezinteresownym udzielaniu sali szkolnej na odbywanie prób.

Dnia 6.01.1956 roku zespół teatralny LZS pod kierunkiem nauczyciela F. Wingera odegrał na sali ob. J. Dudki przedstawienie teatralne pod tytułem „Wesele z posagiem” – Diakonowa. Przy bardzo licznej frekwencji przedstawienie cieszyło się dużym zainteresowaniem, gdyż przebiegało w bardzo żywej akacji z trafnie dobranymi amatorami. Najlepszym okazał się ob. Piotrowiak Stanisław z Karchowa, prezes GS w Krzemieniewie.

Dnia 15.01.1956 roku w szkole Belęcina Starego odbyła się szkolna impreza choinkowa z licznym udziałem rodziców, dzieci szkolnych i przedszkolnych. Po śpiewach i innych występach artystycznych „Dziadek Mróz” (Otto Cz. i Skorupka A.) rozdał paczki z jabłkami, cukierkami, piernikami, zakupione przez Komitet Rodzicielski z doraźnie zebranych składek w końcu grudnia ubiegłego roku. W czasie imprezy sala szkolna okazała się bardzo ciasna. W przyszłości imprezę postanowiono urządzić na sali ob. Dudki. W czasie uroczystości było tak, że dorośli nie posyłający dzieci do szkoły bezceremonialnie zajęli siedzące miejsca na Sali, rodzice zaś dzieci szkolnych z przykrością musieli stać w dokuczliwej ciasnocie. Po rozdaniu podarków odbyła się wspólna zabawa taneczna do godziny 20. Dużą pomocą w przygotowaniu imprezy służyli przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego ob. Szołkołowicz i członek prezydium Komitetu Rodzicielskiego ob. Borowiak A.

Dnia 15.01.1956 roku zespół teatralny LZS pod kierunkiem nauczyciela F. Wingera wyjechał samochodem PGR Garzyn na gościnne występy do Lasocic, koło Leszna. Przedstawienie w Lasocicach cieszyło się dużą frekwencją widzów i należytym powodzeniem.

Dnia 18.01.1956 roku odbyło się w szkole Belęcina Nowego zebranie LZS z licznym udziałem członków zespołu teatralnego tej organizacji i reszty członków oraz w obecności dziennikarza Gazety Poznańskiej ob. Szymańskiego Zbigniewa z Poznania. Na zebraniu omówiono wyjazd zespołu z przedstawieniem amatorskim do Krzemieniewa w niedzielę dnia 22.01.1956 roku. (...)

Dnia 30.01.1956 roku odbyła się w szkole Belęcina Nowego sesja Gromadzkiej rady Narodowej przeznaczona na omówienie spraw oświatowych. Ludność brała liczny udział w sesji, na którą przybył z Wydziału Oświaty ob. Szeląg Bernard kierownik Referatu Szkół Podstawowych oraz nauczycielstwo z gromady. Kierownik szkoły wygłosił obszerny referat o osiągnięciach w zakresie oświaty i kultury na terenie gromady w minionym dziesięcioleciu. W szerokiej dyskusji omawiano wiele spraw szkolnych: brak podręczników, frekwencję, remonty, chuligaństwo na zabawach, czytelnictwo, zły asortyment węgla dla szkół. Dłuższe przemówienie na temat zadań szkoły na przyszłość i prac w zakresie oświaty dla dorosłych wygłosił w dyskusji podinspektor szkolny ob. Szeląg z Leszna. W zakończeniu pozytywnie ocenił dobre zachowanie się dzieci szkolnych w Belęcinie. Z okazji sesji Organizacja Harcerska pod kierunkiem nauczyciela F. Wingera zorganizowała skromne występy artystyczne.

Dnia 1.02.1956 roku odbyła się w szkole roczne walne zebranie miejscowej RZS przy licznym udziale mieszkańców i w obecności przewodniczącego Prezydium Powiatowej rady Narodowej ob. Walczaka Stefana. Na zebraniu przewodniczył ob. Wojsiat Leon, a sprawozdanie z gospodarki spółdzielni wygłosił jej przewodniczący ob. Ratajczak Józef, którego ponownie wybrano przewodniczącym. Po zebraniu odbył się wieczorek z kolacją i zabawa taneczna do późna w nocy. Zakłócały ją jedynie pijackie i chuligańskie wybryki ob. Nowaka Ignacego, doraźnego pracownika ze spółdzielni.

(...)

Dnia 5.02.1956 roku LZS zorganizował w szkole Belęcina Starego wieczorek towarzyski z kolacją i potańcówką za zaproszeniami w zamkniętym kółku. We wzorowym porządku młodzież i dorośli bawili się do godziny 1.

Dnia 30.03.1956 murarz Dudka A. z Belęcina Starego zaciągnął nowy druciany płot przy wschodniej stronie boiska szkolnego w Belęcinie Nowym. Część siatki pozostała jeszcze na opłotowanie jednej strony tego samego boiska po zakupie drutu naciągającego.

Dnia 8.04.1956 roku odbyło się w szkole Belęcina Nowego zebranie sprawozdawczo-wyborcze Terenowej organizacji partyjnej PZPR Belęcin Stary. W miejsce nauczycielki E. Dembskiej sekretarzem TOP wybrano małorolnego Jana Goryniaka z Belęcina Starego.

Dnia 22.04.1956 odbyło się w szkole otwarte zebranie TOP przeznaczone na omówienie uchwał XX Zjazdu KPZR. Obecne były 43 osoby.

Dnia 28.04.1956 roku dla uczczenia 1 Maja Organizacja harcerska urządziła w szkole o godzinie 12 okolicznościową akademię dla dzieci i rodziców. O godzinie 14 z tej samej okazji odbyła się w szkole uroczysta sesja Gromadzkiej Rady narodowej z licznym udziałem dorosłych oraz dzieci szkolnych z Górzna. Dzieci szkolne z Belęcina i z Górzna zorganizowały na sesji występy artystyczne, a harcerze rozpalili ognisko, gotowali herbatę i urządzili dla wszystkich poczęstunek z pieczywem.

Dnia 5.05.1956 drużyna harcerska posadziła w ogrodzie nauczycielskim w Belęcinie Nowym 6 drzewek owocowych (grusze i jabłonie) oraz 1 orzech na granicy boiska i podwórza. Drzewka zakupiono w ogrodnictwie w Lesznie z funduszów budżetowych.

(...)

Dnia 20.05.1956 roku rozpoczął się w szkole w Belęcina Nowego kurs amatorski dla kierowców pojazdów mechanicznych (motocykli i samochodów osobowych), zorganizowany przez LZS. Na kurs zapisało się przeszło 30 uczestników z bliższej i dalszej okolicy. Zajęcia odbywały się 3-4 razy w tygodniu.

Dnia 3.06.1956 harcerze w liczbie 12 wyjechali na powiatowe igrzyska sportowe do Rydzyny, gdzie zdobyli liczne nagrody za wysokie osiągnięcia w zawodach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych. W ogólnej punktacji zespół belęciński uzyskał II miejsce w powiecie. Dzieci brały udział w imprezie pod kierunkiem nauczycieli F. Wingera i M. Podgórnego.

Dnia 23.06.1956 roku odbyła się na boisku szkolnym Belęcina Nowego uroczystość zakończenia roku szkolnego, w podobny sposób jak w latach poprzednich. Po przemówieniach wstępnych, sprawozdaniach kierownika szkoły i przewodniczącego OH dzieci szkolne zorganizowały występy artystyczne. Po rozdaniu nagród za dobre sprawowanie i postępy w nauce oraz po pożegnaniu absolwentów i wydaniu świadectw odbyła się w sali zabawa taneczna dla dzieci szkolnych.

Dnia 30.06.1956 roku nastąpiło zakończenie współzawodnictwa szkół w powiecie o rozbudowę bazy materialnej wychowania fizycznego. W podsumowaniu przez Wydział Oświaty wykazano, że szkoła w Belęcinie olbrzymią przewagą punktów uzyskała w tym współzawodnictwie I miejsce w Powiecie i otrzymała obietnicę nagrody pieniężnej z Wydziału Oświaty. Szkoła budowała nowe urządzenia sportowe ze starych ławek, z resztek desek podłogowych, z drewna wypracowanego w lesie, kupowała sprzęt z funduszów SKO, z budżetu i sposobem gospodarczym. Zbudowano tor przeszkód, boisko do piłki ręcznej, równoważnię, przechowalnię sprzętu sportowego, zaopatrzono szkołę w stoper, w dużą ilość chorągiewek, piłeczek, palantów, chlebaków, kompasów, 2 taśmy miernicze, łuki do strzelania, 1 łyżwy i wiele innych.

Dnia 26.07.1956 ob. Śliwa zdun z Ponieca dokonał przestawienia pieca kaflowego w szkole Belęcina Starego, w sali szkolnej od podwórza (klasa VII) za cenę około 519 zł. W kilka dni później ob. Musielak Stefan, malarz z Belęcina Nowego odmalował salę szkolną w Belęcinie Nowym.

W sobotę dnia 28.07.1956 roku w szkole Belęcina Nowego odbyło się zakończenie kursu kierowców pojazdów mechanicznych. Na boisku odbywały się ostatnie jazdy motocyklem. W niedzielę 29.07.1956 roku odbył się egzamin końcowy w Garzynie, który zdało 40 osób, a 6 kursistów otrzymało wynik niedostateczny i nie uzyskało prawa jazdy. Wśród absolwentów kursu było 2 kierowników szkół z Belęcina i z Górzna oraz 1 nauczycielka z Belęcina.

W niedzielę dnia 12.08.1956 roku odbyła się na boisku szkolnym Belęcina Nowego zabawa taneczna zorganizowana przez LZS. Na zabawie tej kierownik referatu Kontroli Samochodowej z Prezydium Powiatowej rady narodowej ob. Mikołajczyk Zdzisław wręczył pozwolenia na prowadzenie pojazdów mechanicznych kategorii amatorskiej wszystkim absolwentom kursu kierowców, którzy zdali egzamin dnia 29.07.1956. Zabawa cieszyła się liczną frekwencją publiczności i miała – jak zawsze – przebieg spokojny.

Dnia 26.08.1956 roku na boisku szkolnym Belęcina Nowego odbyły się dożynki zorganizowane przez miejscowy RZS, na których bawił przewodniczący Prezydium Powiatowej rady narodowej ob. Walczak Stefan. Spółdzielcy urządzili w sali szkolnej kolację dożynkową.


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.01 4,827,433 Unikalnych wizyt