Sierpień 18 2022 09:03:14
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Rok szkolny 1956/57

KRONIKA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BELĘCINIE

Rok szkolny 1956/57

Dnia 1.09.1956 nauczyciel M. Podgórny przeprowadził się na własną prośbę na stanowisko nauczycielskie do szkoły podstawowej w Drzęczewie, powiat Gostyń, gdzie pracowała również jego żona jako nauczycielka. Od kwietnia bieżącego roku nauczyciel ten po zawarciu związku małżeńskiego dojeżdżał na zajęcia z Drzęczewa do Belęcina. Przez cały wrzesień w szkole pracowało 4 nauczycieli, a mianowicie. A. Dembski, F. Winger, E. Dembska i Stanisław Gruca, który z dniem 1.09.1956 przybył tu na swą pierwszą pracę z Chodorowej, powiat Nowy Sącz, po ukończeniu liceum ogólnokształcącego i kursu pedagogicznego w Krakowie. Nauczyciel ten uczęszczał na obiady do ob. Urbaniak Marii w Belęcinie Nowym.

W poniedziałek dnia 3.09.1956 roku zorganizowana została w szkole Belęcina Nowego uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego z licznym udziałem rodziców i 23 dzieci wstępujących do klasy I. skromne były tegoroczne występy artystyczne dzieci szkolnych. Dzieci przywoziły zwykle repertuar popisów z kolonii letnich. Jednakże z powodu czerwcowych rozruchów poznańskich rodzice obawiali się wysłać dzieci koleją na wczasy. Dlatego popisy dzieci na rozpoczęcie roku szkolnego nie stanowiły nadzwyczajnych nowości. Zorganizowała je Organizacja Harcerska przy udziale dzieci z klas młodszych, zwłaszcza z Belęcina Starego. Po zakończeniu samej uroczystości i po okolicznościowym przemówieniu kierownika szkoły odbyło się jak zwykle ogólne zebranie rodzicielskie, gdzie omawiano rozkład godzin lekcyjnych, zaopatrzenie w podręczniki szkolne i przybory uczniowskie, plan pracy Komitetu Rodzicielskiego, organizacji uczniowskich, zadania dydaktyczno-wychowawcze szkoły i wiele innych drobnych spraw szkolnych.

W niedzielę dnia 9.09.1956 odbyły się na boisku szkolnym Belęcina Nowego dożynki wiejskie, zorganizowane przez Koło ZSCh przy pomocy LZS i miejscowych nauczycieli. Dożynkowa zabawa taneczna odbywała się na 2 dużych podłogach, RZS i OSP. Na dożynki przybyły bardzo liczne rzesze ludności. Na uwagę zasłużył sobie zespół młodzieżowy, który wykonał duży i gustowny wieniec dożynkowy oraz chór śpiewaczy, zorganizowany z chłopców i dziewcząt.

Dnia 1.10.1956 został na własną prośbę zwolniony z zawodu nauczycielskiego ob. Feliks Winger, który we własnym zakresie zgłosił się na studia germanistyczne w Poznaniu, (...). Władze oświatowe przysłały na jego miejsce młodą nauczycielkę niekwalifikowaną ob. Grys Teresę, po ukończeniu liceum ogólnokształcącego w Głogowie. Z powodu braku mieszkania w budynku szkolnym Belęcina Starego, zajętego przez rodzinę Nowaków, teściów zwolnionego nauczyciela F. Wingera, nauczycielka Grys Teresa zamieszkała w ciasnym pokoju u ob. T. Biernaczyka w Belęcinie Starym, w pobliżu szkoły.

Dnia 4.11.1956 w szkole Belęcina Starego zorganizowana została uroczysta akademia dla uczczenia 39 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Okolicznościowe pieśni, recytacje i deklamacje wykonała Organizacja Harcerska, referat związany z tematem obchodu wygłosił nauczyciel Stanisław Gruca. Na akademię przybyli członkowie Prezydium Gromadzkiej rady Narodowej z przewodniczącym, instruktor KP PZPR tow. Józefiak Stanisław, przewodniczący Zarządu Powiatowego ZMP tow. Szefer Bogdan, komendant MO ob. Lewandowski Fr., nauczycielstwo oraz około 50 osób dorosłych i młodzieży. Przewodniczył kierownik szkoły. Z tej samej okazji po akademii odbył się wieczorek towarzyski z zaproszeniami, urządzony przez LZS.

W niedzielę dnia 18.11.1956 roku zamiast ogólnego zebrania dorocznego rodziców, sprawozdawczo-wyborczego, w dwu budynkach szkolnych odbyły się oddzielnie w klasach zebrania rodziców (wywiadówki). Według najnowszych zadań zebrania wyborcze Komitetów Rodzicielskich mają odbywać się co dwa lata. (...). Wywiadówka miała przebieg spokojny i poważny, cieszyła się liczną frekwencją. O godzinie 14 rozpoczęła się wywiadówka dla rodziców dzieci z klasy I, zaś o godzinie 15 dla rodziców dzieci z dalszych klas.

Dnia 27.11.1956 roku w szkole Belęcina Nowego odbyła się sesja Gromadzkiej rady Narodowej w sprawie budżetu i planu gospodarczego gromady. Przewodniczył ob. Ławniczak W., przewodniczący Gromadzkiej rady Narodowej. Referat na temat spraw finansowych odczytał kierownik szkoły jako zastępca przewodniczącego Gromadzkiej rady Narodowej. Na sesji obecny był przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej ob. Walczak Stefan, kierownik Wydziału Finansów ob. Bąbelek, instruktor KP PZPR tow. Józefiak Stanisław, komendant MO z Krzemieniewa ob. Lewandowski Fr., wszyscy nauczyciele miejscowej szkoły oraz bardzo licznie zebrani chłopi – tak jak nigdy przedtem – zwłaszcza z Belęcina Starego. (...)

W niedzielę dnia 9.12.1956 roku nauczyciele A. Dembski i E. Dembska przeprowadzili się na własną prośbę na posadę Długiem Starem, powiat Leszno, na miejsce nauczycieli H. Kostaniaka i B. Kostaniakowej, którzy przybyli na posadę do Belęcina Nowego w kilka dni później. Przeprowadzka odbyła się w znacznej części na koszt państwa. Pierwszej dokonał Zespół PGR Garzyn samochodem ciężarowym i traktorem z 2 przyczepami.

W czwartek 13.12.1956 roku objęli pracę w Szkole Podstawowej w Belęcinie Nowym małżonkowie Bożena i Heliodor Kostaniakowie na miejsce byłych małżonków Dembskich.

W niedzielę 13.01.1957 przy szkole tutejszej została zorganizowana uroczystość choinki noworocznej przy współudziale dzieci szkolnych i Komitetu Rodzicielskiego. Na uroczystość złożyły się wierszyki, pieśni i montaże sceniczne, poczym nastąpiło obdarowanie dzieci przez gwiazdora paczkami, które zorganizował Komitet Rodzicielski we własnym zakresie. W organizowaniu paczek dla obdarowania dzieci przyczynili się najwięcej obywatele Szołkołowicz i Borowiakowa.

Dnia 22.01.1957 roku rozpoczął nauczać lekcji religii ks. Zenon Robaczyński proboszcz parafii Siemowo powiat Gostyń w ramach zajęć nadobowiązkowych. Wyżej wymieniony dojeżdża raz w tygodniu we wtorek i uczy 7 godzin w ramach tygodnia i to w klasie I – 1 godzina, w klasach II-III – 2 godziny, w klasie IV – 2 godziny i w klasach V-VII – 2 godziny.

W poniedziałek 22.04.1957 roku na sali u ob. Dudki w Belęcinie Nowym dzieci szkolne odegrały przedstawienie pod tytułem „Kwiat paproci”. Ćwiczyła nauczycielka Kostaniakowa Bożena. Po przedstawieniu odbyła się zabawa taneczna zorganizowana przez Komitet Rodzicielski.

24.04.1957 dzieci szkolne posadziły morwę przy szkole w Belęcinie Nowym. Sadzonki zakupiono w Szkole Podstawowej w Lipnie powiat Leszno za sumę 500 zł.

Dnia 1 Maja 1957 dzieci szkolne wystawiły część artystyczną na akademii w Belęcinie Nowym u ob. Dudki Jana. Akademię prowadziła nauczycielka Grys Teresa, Kostaniakowa i Kostaniak, którzy przygotowali recytacje wierszy jednostkowe, zbiorowe, pieśni, inscenizacje piosenek i tańce.

W niedzielę 2.06.1957 roku Komitet Rodzicielski przy pomocy nauczycieli Kostaniaków i Grys Teresy urządził uroczystość Międzynarodowego Dnia Dziecka przy szkole w Belęcinie Nowym. Na uroczystość złożyły się pieśni, wiersze, inscenizacje, tańce, obdarowanie dzieci cukierkami, ciastkami, lemoniadą, strzelanie z wiatrówki, wyścigi z jajkiem, wyścigi w workach, wspinanie się na słup i zabawa taneczna przy współudziale orkiestry. Na boisku szkolnym Ochotnicza Straż Pożarna ustawiła podłogę, na której odbyła się część artystyczna, później zabawa. Rodzice uradowani prosili o więcej takich atrakcji.

22.06.1957 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 1956/57. Po występach, przemówieniu kierownika szkoły, przemówieniu uczennicy klasy VI Wyzuj Jadwigi i klasy VII Malinowskiej Bolesławy, która dziękowała nauczycielom za naukę i wychowanie nastąpiło rozdanie świadectw dzieciom. Na uroczystość organizowaną przez dzieci i kierownictwo szkoły nie przybył jeszcze ani raz nikt z Gromadzkiej rady Narodowej.

23.06.1957 uczennice i uczniowie klasy VII urządzili wieczorek w szkole o godzinie 19, na który poprosili nauczycieli wychowawców, rodziców i przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego.


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.01 4,827,429 Unikalnych wizyt