Sierpień 10 2022 09:28:40
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Rok szkolny 1958/59

KRONIKA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BELĘCINIE

Rok szkolny 1958/59

2.09.1958 roku odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego 1958/59. Na rozpoczęciu obecni byli rodzice, przewodniczący Prezydium Gromadzkiej rady narodowej w Belęcinie Nowym i przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego ob. Szołkołowicz. Naukę rozpoczęto przy 3 nauczycielach i 120 dzieciach, realizując program zakresu VII klas.

5.09.1958 roku zgłosiła się do pracy Horowska Halina, która zaczęła pracować w tutejszej szkole jako czwarta siła. Przydzielono jej wychowawstwa klas III i IV oraz botanikę w klasie V i zoologię w klasie VII. Koleżanka Grys Teresa otrzymała przedmioty do nauczania po nauczycielu Grucy Stanisławie – matematyczno-fizyczna, język rosyjski i geografię.

11.10.1958 odbyła się konferencja rejonowa nauczycieli w Górznie. Lekcję w klasie VI przeprowadziła koleżanka Staniszewska – temat: „Plan czytanki B. Prusa pod tytułem „Antek”.

11.10.1958 roku dzieci sprzedały znaczki na budowę sanatorium nauczycieli.

15.10.1958 dzieci wraz z nauczycielem udały się do Poradni Przeciwgruźliczej do Leszna w celu prześwietlenia.

7.11.1958 roku przy współudziale społeczeństwa miejscowego zorganizowano akademię ku czci 41 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Podczas akademii sołtys Belęcina Nowego wysunął hasło zbudowania świetlicy w Belęcinie Nowym przy współudziale mieszkańców Belęcina Starego. Sołtys ten ob. Ratajczak zwołał w tym celu zebranie obu wsi w dniu 8.11.1958 roku. Na zebraniu powołano Komitet Budowy Świetlicy. W jego skład weszli:
przewodniczący – Kostaniak Heliodor kierownik szkoły
zastępca przewodniczącego – Ratajczak Józef sołtys Belęcina Nowego
członkowie – Otto Czesław sołtys Belęcina Starego, Ławniczak Wojciech przewodniczący Gromadzkiej rady Narodowej w Belęcinie Nowym, Gołembski Kazimierz rolnik.
Na zebraniu mieszkańcy wsi Belęcin Nowy zobowiązali się dostarczyć materiału na jej budowę. Mieszkańcy wsi Belęcin Stary – robocizny. Władze powiatowe przydzieliły 10000 zł na urządzenie wewnętrzne świetlicy. Świetlicę postanowiono oddać do użytku wiosną 1959 roku.

30.11.1958 roku w tutejszej szkole przestała pracować przydzielona w charakterze nauczycielki Horowska Halina. Od 1.12.1958 roku w tutejszej szkole rozpoczęto nauczanie w oddziałach łączonych przy trzech siłach do czerwca roku szkolnego 1958/59.

20.12.1958 roku we wsi Belęcin Nowy rozpoczęto budowę linii niskiego napięcia. Elektryfikacja wsi Belęcin Nowy i Stary przybiera na sile. Duże przeszkody na drodze elektryfikacji wsi Belęcin Stary stawia ob. Dudziak Jan – rolnik tejże wsi. Wymieniony prowadzi robotę „rozróbki”. Ciągle organizuje Komitety i ciągle je rozbija, kiedy zaczynają działać. Pomoc mu w tej pracy okazuje sołtys Belęcina Starego ob. Czesław Otto, który nie tylko że nie wyjaśnia wątpliwych pytań mieszkańców swojej wsi, ale ulega namowom Dudziaka, podobnie robi ob. Gorynia. Komitet Elektryfikacji wsi Belęcin Nowy i Stary w skład którego wchodzą:
przewodniczący – Kostaniak Heliodor kierownik szkoły
sekretarz – Wyzuj Walenty rolnik
skarbnik – Szulc Józef rolnik
członkowie – Dudka Jan, Wels Jakub, Gołembski Kazimierz, Kriger Brunon
po naradzeniu się postanowili rozszerzyć swą działalność propagandową na obie wsie i ogarnąć szczególnie „świat pracy” troskliwą opieką. Zaś rolników zamożnych jak obywateli Dudziaka Jana, Czesława Otto, Konopkę Józefa, Dolatę, Kordusa, Goryniaka i Biernaczyka uzależnić od reszty mieszkańców drogą uchwały, mianowicie: uchwalić niższą stawkę płacenia od numeru, a resztę pokryć hektarami, czego najwięcej się boją rolnicy wyżej wymienieni.

6.01.199 roku Komitet Rodzicielski urządził na sali u ob. Dudki Jana w Belęcinie Nowym przedstawienie pod tytułem „Poseł czy kamieniarz” i „Podejrzana osoba”. Wstęp z przedstawienia i zabawy przeznaczono na obdarowanie dzieci.

11.01.1959 roku odbyła się uroczystość choinki noworocznej na sali u ob. Dudki. Dzieci zostały obdarowane przez gwiazdora paczkami ufundowanymi przez Komitet Rodzicielski. Na występy złożyły się inscenizacje, piosenki i tańce dzieci. Po występach i obdarowaniu dzieci paczkami Komitet urządził zabawę dla dzieci.

16.04.1959 roku dzieci wraz z dwoma nauczycielami wyjeżdżają na wycieczkę Zakopane – Kraków – Wieliczka. W wycieczce wzięło udział 21 dzieci. Dzieci powróciły bardzo zadowolone. Rozpiętość wynosiła od III do VII klasy włącznie.


21.04.1959 do szkoły przyjechał ambulans dentystyczny leczyć dzieciom zęby. Dentysta-lekarz i pielęgniarka zamieszkały w szkole w Belęcinie Starym. Tam też w mieszkaniu nauczycielskim urządzono gabinet. Społeczeństwo Belęcina Nowego i Starego zobowiązało się dostarczać bezpłatnie obiady. (...) O łóżka i pościel dla personelu dentystycznego zmuszony był postarać się kierownik szkoły, bo sołtysi obu wsi odmówili, podobnie i z zamawianiem obiadów. Lekarz-dentysta wyleczyła wszystkim dzieciom zęby bezpłatnie. Ambulans ten wyjechał z Belęcina 11.06.1959 roku i przeniósł się do Świerczyny.

31.05.1959 roku Komitet Rodzicielski w połączeniu ze szkołą urządził Międzynarodowy Dzień Dziecka. Po przemówieniu i występach dzieci nastąpiło obdarowanie dzieci cukierkami i lemoniadą. Potem odbyły się zabawy i zawody.

3.06.1959 roku dzieci tutejszej szkoły nie pojechały na międzyszkolne rejonowe zawody sportowe z powodu nie stawienia się woźnicy, który miał je zawieść do Pawłowic.

5.06.1959 roku w Krzemieniewie odbyła się uroczysta sesja Gromadzkich Rad Narodowych Krzemieniewo i Belęcin Nowy poświęcona 1000-leciu istnienia Państwa Polskiego. Materiał do referatu z okręgu szkolnego Belęcin Nowy dostarczył Kostaniak Heliodor kierownik szkoły.

7.06.1959 roku odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Belęcinie Nowym. Świetlicę wybudowano w budynku wiejskim własności wsi Belęcin Nowy w czynie społecznym.


Kierownik Powiatowego Wydziału Kultury przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lesznie przemawia do społeczeństwa miejscowego.


Po oficjalnej części nie obyło się bez występów dzieci szkolnych na podłodze w parku.


Dzieci szkolne klasy III i IV podczas „Krakowiaka” w układzie nauczycielki Kostaniakowej.


Regionalny taniec „Kujawiak” w wykonaniu dzieci z klasy IV i V w układzie nauczycielki T. Grys.

20.06.1959 roku odbyło się zakończenie roku szkolnego 1958/59. Szkołę ukończyło ośmiu uczniów, którzy urządzili wieczorem tegoż samego dnia wieczorek, prosząc na niego nauczycieli, rodziców i przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej w Belęcinie Nowym ob. Ławniczaka Wojciecha.

W okresie wakacji na budynkach szkolnych przystąpiono do przekładania dachów. Wykonawcą robót dekarskich był ob. Jędraszczyk z Osiecznej, który za przekładanie dachu na budynku szkolnym w Belęcinie wystawił rachunek na sumę 7300 zł podczas gdy jeden z miejscowych dekarzy chciał dach ten przełożyć za 3000 zł. Nie wolno go było jednak zaangażować, ponieważ nie posiadał „licencji” uprawniającej go do wykonywania prac. Za resztę budynków wraz ze szkołą w Belęcinie Starym (tzn. budynków gospodarczych) żądał według rachunku 38700 zł. Inspektor Oświaty oddał rachunek do architekta powiatowego celem skorygowania go z cenami państwowymi.

31.08.1959 roku odbyły się dożynki wiejskie w Belęcinie Nowym. Na dożynki przybył zaproszony przez Komitet Dożynkowy Kierownik Powiatowego Wydziału Kultury przy Prezydium Powiatowej rady Narodowej w Lesznie, który w wygłoszonym przemówieniu potępił pisanie anonimów, tak powszechny objaw w Belęcinie.


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.01 4,814,698 Unikalnych wizyt