Lipca 25 2024 15:48:04
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Henryk hr. Łubieński

V. Henryk hr. Łubieński piąty syn Feliksa, urodził się w Pradze Czeskiej dnia 11 lipca 1793 r., kolejno był posłem na sejm z powiatu miechowskiego, Członkiem Dyrekcyi Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, Radcą Stanu i Vice-Prezesem Banku Polskiego. Na dniu 1 Października 1818 r. zaślubił Irenę Potocką h. Pilawa (*), z którą oprócz trojga zmarłych, ma jeszcze żyjących dzieci pięcioro, jakoto: córkę jednę Maryą Magdalenę, zaślubioną Pawłowi Łubieńskiemu, synowi Piotra, i synów czterech:

Edwarda (urodzonego dnia 26 lipca 1819 r. w Kazimierzy Wielkiej), żonatego najprzód z Zofią Giżycką, a po jej śmierci (dnia 23 sierpnia 1847 r. w Rzymie) wszedł w powtórne związki małżeńskie z Konstancyą Szlubowską, córką Antoniego i Kunegundy z Karskich, z której syn Ludwik;

Tomasza Wentworth (urodzonego dnia 21 grudnia 1821 roku w Kazimierzy Wielkiej), żonatego z Adelajdą Łempicką córką Ludwika i Konstancji Sołtykównej (zaślubionej d. 13 listopada 1843 r. w Plancie), z której ma: Henryka, Bernarda, Zofią Rogera, Zygmunta, Adama, Michała i Irenę.

Konstantego (urodził się d. 19 lutego 1825 roku w Warszawie) dziś Kanonika katedralnego warszawskiego, proboszcza parafii katolickiej w St. Petersburgu.

Juliana (urodzony dnia 13 lutego 1827 r. w Guzowie) żonatego z Antoniną Łubieńska córką Józefa, siostrą swą, stryjeczną (zaślubioną 25 lipca 1850 r.), wprzód dziedzica dóbr w W. Ks. Poznańskiem, dziś Administratora w dobrach Białocerkiewskich.

_______________________________

(*) Irena z Potockich, żona Henryka Łubieńskiego, była córką Jana, sławnego podróżnika i historyka i Konstancyi z Potockich późniejszej 2° voto Edwardowej Raczyńskiej, wnuczką zaś Józefa Potockiego, Krajczego Wielkiego Koronnego i Teressy Ossolińskiej, urodzila się w Tulczynie d. 21 maja 1803 r., umarła w Warszawie d. 4 września 1835 r., pochowana w Wiskitkach.

________________________________
Źródło:
Stanisław Kazimierz Kossakowski: „Monografie historyczno-genealogiczne niektórych rodzin polskich (z przypisami Juliana Błeszczyńskiego)”, Tom 3, w Drukarni Józefa Bergera, Warszawa 1872 [przypis na str. XLIX – L].


O Henryku Łubieńskim w późniejszym opracowaniu genealogicznym z XIX w.


______________________________
Źródło:
Jerzy Sewer hr. Dunin-Borkowski: „GENEALOGIE ŻYJĄCYCH UTYTUŁOWANYCH RODÓW POLSKICH”, Nakładem księgarni Seyfartha i Czajkowskiego, Lwów 1895 (str. 379-382).

______________________________
Dla www.klasaa.net wybrał
i opracował: Leonard Dwornik


Nieco inaczej o Henryku Łubieńskim i jego rodzeństwie w „Klanie Łubieńskich” Mariana Brandysa.

Zobacz portret Henryka Łubieńskiego z „Pamiętnika rodziny Łubieńskich”WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,512,965 Unikalnych wizyt