Maja 24 2024 04:59:18
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


"WIELKOPOLSKIE BIBLIOTEKI PRYWATNE" - LUBONIA

Biblioteka Antoniego Morawskiego.
Lubonia, powiat leszczyński,

Księgozbiór, założony w końcu XVIII w. lub w początku XIX w. przez Wojciecha Morawskiego, ojca generała Franciszka Morawskiego (1785— 1861), liczy obecnie około 4.000 tomów z rozmaitych dziedzin naukowych. Przeważająca ilość książek XVIII i XIX wieku została zebrana przez generała Morawskiego. Składają się one z dzieł autorów polskich i francuskich, w znacznej części już wyczerpanych, lecz znajdujących się także w innych bibliotekach prywatnych Wielkopolski. Jako rzecz charakterystyczną dla księgozbioru lubońskiego należy wymienić bardzo piękne wydanie Bajek Lafontaine'a z licznymi sztychami rytowników francuskich XVIII wieku, ofiarowane autorowi „Dworca mojego dziadka" przez generała Wincentego Krasińskiego (z jego autografem). W drugiej połowie wieku XIX nie uzupełniano biblioteki; dopiero obecny właściciel pomnaża ją dziełami z zakresu historii i literatury współczesnej, zwłaszcza polskiej.
Wśród rękopisów znajdują się dzieła członków rodziny Morawskich, np. Wojciecha Morawskiego „Philosophia" z drugiej połowy w. XVIII, oraz jego „Dyaryusz" również z XVIII wieku. Najcenniejsze z rękopisów są dzieła Franciszka Morawskiego, zarówno oryginalne, jak przekłady, częściowo pisane przez syna jego, Tadeusza, lecz poprawione przez autora.
W archiwum rodzinnym są liczne listy współczesnych do generała Morawskiego. Mogą one zawierać interesujące przyczynki do literatury polskiej, zważywszy, że Lubonia gościła kilkakrotnie Koźmiana, Mickiewicza i innych poetów okresu romantycznego.

Wypis z:
Bożena Szulc-Golska: „WIELKOPOLSKIE BIBLIOTEKI PRYWATNE”, Poznań 1929


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,320,483 Unikalnych wizyt