Maja 24 2024 04:20:12
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Zachęta do czytania


Drogi internauto! Twoje wejście na tę stronę dowodzi, że - oprócz historycznych nazwisk, wydarzeń i dat – ciekawi Cię także codzienny tryb życia i pracy mieszkańców naszych ziem w przeszłości. Jeżeli tak, to lektura niżej przedstawionej pozycji będzie dla Ciebie prawdziwą przyjemnością. Autor jest historykiem (patrz notka na dole niniejszej strony), a książka ma charakter popularnonaukowy. Czytelnik (w szczególności Wielkopolanin) znajdzie w niej liczne mało znane epizody dotyczące bardziej lub mniej znanych sobie postaci historycznych. Niektóre z takich epizodów, dotyczące postaci związanych z terenem obecnej gminy Krzemieniewo, zostały w formie wypisów zamieszczone w dziale CIEKAWOSTKI. A oto pozycja wydawnicza stanowiąca źródło wypisów:

Witold Molik
ŻYCIE CODZIENNE ZIEMIAŃSTWA W WIELKOPOLSCE
W XIX I NA POCZĄTKU XX WIEKU

KULTURA MATERIALNA
Wydawnictwo Poznańskie – Poznań 1999S P I S T R E Ś C I - tytuły (zawartość rozdziałów)
(wytłuszczono podtytuły, z których wypisy zamieszczono pod odsyłaczami w menu CIEKAWOSTKI)

WSTĘP
(Rozwój badań nad polskim ziemiaństwem; Ziemiaństwo wielkopolskie jako przedmiot badań; Uzasadnienie wyboru tematu pracy; Cel pracy; Pojęcie „życie codzienne”; Pojęcie „ziemiaństwo”; Skład ziemiaństwa; Badania nad kulturą materialną ziemiaństwa; Baza źródłowa pracy; Koncepcja pracy; Cezury chronologiczne)

ROZDZIAŁ I
Warunki prawnopolityczne i gospodarcze egzystencji wielkopolskiego ziemiaństwa w XIX i na początku XX wieku.
(Polityka władz pruskich wobec polskiej szlachty na przełomie XIX i XX wieku; Postawy szlachty wobec pruskiego zaborcy; Zadłużenie się polskich właścicieli ziemskich; Szlachta wielkopolska w okresie Księstwa Warszawskiego; Próby zjednania polskiej szlachty w latach 1815-1830 przez władze pruskie; Utworzenie Ziemstwa Kredytowego; Uwłaszczenie chłopów; Położenie ziemiaństwa w początkowym okresie realizacji reformy uwłaszczeniowej; Kryzys gospodarczy w latach dwudziestych XIX wieku; Udział wielkopolskiej szlachty w powstaniu listopadowym i jego skutki; Polityka Flottwella wobec polskich właścicieli ziemskich; Przezwyciężanie przez polskich ziemian kryzysu poregulacyjnego w rolnictwie; Fundusz na wykup majątków ziemskich z rąk polskich; Złagodzenie kursu politycznego wobec polskiego ziemiaństwa w latach czterdziestych XIX wieku; Koszty udziału ziemiaństwa w powstaniu poznańskim 1848 roku; Kryzys gospodarczy w latach pięćdziesiątych XIX wieku i jego wpływ na położenie polskich właścicieli ziemskich; Skutki udziału wielkopolskiego ziemiaństwa w powstaniu styczniowym; Kryzys rolniczy w Niemczech w ostatnich dziesięcioleciach XIX wieku; Pokonywanie przez polskich ziemian skutków kryzysu rolniczego; Polityka Bismarcka wobec polskiego ziemiaństwa; Działalność Komisji Kolonizacyjnej; „Walka o ziemię”; Działalność polskich instytucji kredytowych i organizacji ziemiańskich; Ustawa wywłaszczeniowa; Koniunktura gospodarcza na początku XX wieku; Konkluzje)

ROZDZIAŁ II
Portret społeczno-narodowościowy wielkich właścicieli ziemskich w Wielkopolsce.
(Problemy warsztatowe badań nad strukturą społeczną ziemiaństwa; Struktura społeczna szlachty wielkopolskiej w XVI wieku; Zmiany w strukturze społecznej szlachty wielkopolskiej w XVII-XVIII wieku; Zmiany w strukturze społecznej ziemiaństwa w 1 połowie XIX wieku; Struktura społeczna ziemiaństwa na przełomie XIX i XX wieku; Struktura narodowościowa szlachty wielkopolskiej w XVI-XVIII wieku; Tworzenie podstaw niemieckiej własności ziemskiej na przełomie XVIII i XIX wieku; Zmiany w strukturze narodowościowej właścicieli ziemskich w XIX wieku; Przyczyny zmniejszania się liczebności polskiego ziemiaństwa; Struktura narodowościowa właścicieli ziemskich na przełomie XIX i XX wieku; Działalność Komisji Kolonizacyjnej; Właściciele ziemscy pochodzenia żydowskiego; Rozmieszczenie terytorialne polskich i niemieckich właścicieli ziemskich; Ordynacje rodowe; Napływ mieszczaństwa do warstwy właścicieli ziemskich; Polscy ziemianie nieszlacheckiego pochodzenia; Niemieccy właściciele ziemscy mieszczańskiego pochodzenia; Niemieccy właściciele ziemscy z rodowodem szlacheckim; Polscy i niemieccy właściciele ziemscy – różnice i podobieństwa)

ROZDZIAŁ III
Rezydencje ziemiańskie – ich rodzaje, wyposażenie i otoczenie.
(Krajobraz rezydencjonalny Wielkopolski; Rodzaje siedzib wiejskich; Rezydencje w stylu renesansowym; Siedziby barokowe; Pałace późnobarokowe; Rezydencje klasycystyczne; Drewniane dwory szlacheckie; Pałace na przełomie XVIII i XIX wieku; Dynamika zmian stylowych w XIX wieku; Pruscy architekci; Siedziby neogotyckie; Pałace w guście włoskim; Funkcje siedzib wiejskich; Siedziby niemieckich właścicieli ziemskich; Pałace w „kostiumie francuskim”; Pluralizm stylów na przełomie XIX i XX wieku; Rezydencje w stylu krajowym; Zanikanie drewnianych dworów; Układ wnętrz w rezydencjach ziemiańskich; Podjazd do pałacu; Hall i jego funkcje; Wystrój salonu; Umeblowanie salonu; Meble neogotyckie i biedermeierowskie; Inne wyposażenie salonu; Salon w pałacu w Turwi; Salon we dworze w Polwicy; Buduarek; Sala jadalna; Wystrój sali jadalnej; Umeblowanie sali jadalnej; Kredens; Inne pomieszczenia reprezentacyjne; Sala balowa; Ogród zimowy; Biblioteka; „Miejsca trofealne”; Apartamenty mieszkalne; Sypialnie; Pokoje dziecięce; Pokoje gościnne; Gabinet pana domu; Pokoje służby; Kuchnia; Inne pomieszczenia gospodarcze; Ubikacje; Łazienki; Ogrzewanie; Oświetlenie; Oświetlenie elektryczne; Aparaty telefoniczne; Kaplice; Otoczenie wiejskich rezydencji; Ogrody włoskie i francuskie; Pierwsze parki krajobrazowe; Przemiany w sztuce ogrodowej; Pielęgnowanie parków; Oranżerie; Ogrody warzywne i sady; Budynki folwarczne; Podwórze w folwarku staropolskim; Zmiany w budownictwie folwarcznym w XIX wieku; Zespoły zabudowy folwarcznej; Pomieszczenia gospodarstwa domowego; Rządcówka; Zabudowania folwarczne w Żabiczynie; Uprzemysławianie folwarków; Kolonie domów robotników folwarcznych; Oceny aktywności budowlanej ziemiaństwa wielkopolskiego; Kontrasty w budownictwie rezydencjalnym Wielkopolski)

ROZDZIAŁ IV
Pod urokiem mody.
(Problemy metodyczne badań nad historią ubiorów; Popularne tkaniny; Kolory ubiorów; Gorset; Krawcy; Odzież konfekcyjna; Moda kobieca w latach 1815-1830; Zmiany w modzie kobiecej w latach 1830-1848; Moda kobieca w latach 1848-1870; Krynoliny; Zmiany w modzie kobiecej w latach 1870-1890; Turniury; Moda kobieca na przełomie XIX i XX wieku; Kolekcja strojów Wiesławy Cichowicz; Moda kobieca przed pierwszą wojną światową; Akcesoria strojów kobiecych; Biżuteria; Stroje codzienne wielkopolskich ziemianek; Moda męska w pierwszej połowie XIX wieku; Moda męska w drugiej połowie XIX wieku; Porzucenie przez szlachtę stroju narodowego; Stroje codzienne wielkopolskich ziemian; Czamary; Strój narodowy jako ubiór reprezentacyjny; Surduty; Inne części męskich ubrań; Futra; Stroje kąpielowe; Stroje do jazdy konnej; Stroje myśliwskie; Ubiory dziecięce; Konkluzje)

ROZDZIAŁ V
Uciechy stołu.
(Model konsumpcji szlachty wielkopolskiej w końcu XVIII wieku; Porzucenie przez szlachtę staropolskiego modelu konsumpcji; Ziemianki a dworskie kuchnie; Kucharze i kucharki; Wyposażenie dworskich kuchni; Modernizacje dworskich kuchni po 1870 roku; Książki kucharskie; Mięsa i wędliny; Ryby i raki; Produkty zbożowe; Nabiał, jaja i tłuszcze; Jarzyny; Owoce; Używki i przyprawy; Wina; Sycony miód i piwo; Wódki; Przetwory domowe; Dworskie apteczki; Spiżarnie; Śniadania; Obiady; Podwieczorki i kolacje; Menu wystawnych przyjęć; Kolacja wigilijna i śniadanie wielkanocne; Drugi i trzeci stół; Wpływy zachodnioeuropejskie na kuchnię ziemiańską w Wielkopolsce; Konkluzje)

ROZDZIAŁ VI
W trybie codziennych zajęć gospodarczych.
(Metody gospodarowania szlachty wielkopolskiej na przełomie XVIII i XIX wieku; Zmiany metod gospodarowania po uwłaszczeniu chłopów; Przykład gen. Dezyderego Chłapowskiego; Czynniki hamujące odchodzenie od tradycyjnego gospodarowania; Przejmowanie przez ziemian osobistej odpowiedzialności za proces produkcji w folwarkach; Kwalifikacje niezbędne do samodzielnego gospodarowania; Dzierżawy majątków ziemskich; Planowanie robót w folwarku; Organizowanie pracy w folwarku; Nadzorowanie robót; Tryb życia ziemianina kierującego procesem produkcji w majątku; Wprowadzanie rachunkowości w majątkach ziemskich; Praca ziemianina w dworskiej kancelarii; Codzienne zajęcia gen. Dezyderego Chłapowskiego; Tryb życia ziemian nadzorujących ogólnie swe majątki; Ziemianie a urzędnicy gospodarczy; Łączenie przez ziemian pracy w majątku z działalnością publiczną; Ziemianki zarządzające gospodarstwem domowym; Krytyka w prasie ziemianek nie zajmujących się domowym gospodarstwem; Ziemianki zajmujące się hodowlą drobiu i innymi gałęziami gospodarstwa; Przykłady ziemianek zarządzających majątkami ziemskimi)

ZAKOŃCZENIE

Wykaz skrótów (25 pozycji)
Indeks osób (477 pozycji)
Indeks miejscowości (136 pozycji)
Spis ilustracji (52 pozycje)
Zusammenfassung (streszczenie w języku niemieckim – str. 345-351)

-------------------------------------------

O Autorze (z Internetu: http://www.europartner.com.pl/main.php?extra=rada):

Prof. dr hab. Witold Molik – nauczyciel akademicki, kierownik Zakładu Historii Polski XIX i XX wieku w Instytucie Historii i dyrektor Centrum „Instytut Wielkopolski” w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w badaniu dziejów Polski i stosunków polsko-niemieckich w XIX i początkach XX wieku, w szczególności dziejów polskiej inteligencji i ziemiaństwa, polskiego ruchu narodowego w zaborze pruskim, stosunków narodowościowych na pograniczu polsko – niemieckim, dziejów szkolnictwa i polskiej historiografii oraz polskich podróży edukacyjnych za granicę. Autor około 250 publikacji naukowych.WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,320,403 Unikalnych wizyt