Lipca 15 2024 20:45:06
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Stefan Eugeniusz Hoser

HOSER Stefan Eugeniusz (1897-1969), dyrektor Zakładu w Pawłowicach w latach 1949-1950, zootechnik, docent WSR w Poznaniu.
Ur. 3 I 1897 r. w Warszawie jako syn urzędnika państwowego Jana i Marii z Garczyńskich. Uczęszczał do gimnazjum realnego im. S. Staszica w Warszawie, gdzie w 1914 r. uzyskał maturę. W 1922 r. ukończył Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ze stopniem inżyniera rolnika. Następnie został asystentem u prof. Z. Moczarskiego w Katedrze Ogólnej Hodowli Zwierząt Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego. W 1924 r. po dodatkowych studiach magisterskich na Uniwersytecie Poznańskim przeszedł do pracy w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt tej uczelni. W latach 1925-39 pracował w Wielkopolskiej Izbie Rolniczej. W 1931 r. zorganizował pierwsze w Polsce spółdzielnie zbytu trzody chlewnej w Kępnie i Gnieźnie. Był działaczem upowszechniania wiedzy rolniczej w Wielkopolskim Towarzystwie Kółek Rolniczych. Od początku okupacji pracował jako robotnik rolny w gospodarstwie Zielone k. Grójca, a od 1942 r. jako magazynier w hurtowni narzędzi w Warszawie. W II 1945 r. powrócił do Poznania i objął stanowisko naczelnika Wydziału Produkcji Zwierzęcej w Wojewódzkiej Izbie Rolniczej. Równocześnie w latach 1947-49 wykładał organizację hodowli zwierząt na Wydziale Rolnym Uniwersytetu Poznańskiego. W X 1949 został dyrektorem Zakładu w Pawłowicach. k. Leszna, podlegającego wówczas Państwowemu Instytutowi Naukowemu Gospodarstwa Wiejskiego. W 1950 r. uzyskał stopień doktora rolnictwa. Od 1951 r. pracował w Katedrze Żywienia Zwierząt na Wydziale Zootechnicznym WSR w Poznaniu. W 1956 r. mianowany zastępcą profesora, habilitował się w V 1961 r. Na emeryturę przeszedł w 1967 r., lecz nadal prowadził zajęcia dydaktyczne na studiach zaocznych. Zm. 12 XI 1969 w Poznaniu, pochowany na Powązkach w Warszawie. Żonaty od 1925 r. z Janiną Węglińską. Miał synów: Konstantego (1925) i Jana (1931). Ogłosił ok. 200 prac naukowych, popularno-naukowych, artykułów, broszur oraz podręczników dla zootechników, m.in. „Chów Trzody Chlewnej”.

Wielkopolski Słownik Biograficzny, Warszawa- Poznań 1981, biogram autorstwa Andrzeja Dzięczkowskiego,
XXV lat działalności Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego w Pawłowicach, Pawłowice 1976 (maszynopis),
Foto: W.Waligóra, Monografia Hodowli Zarodowej, Poznań 1985,

-----------------------------------------
Informacja: pan Jarosław Wawrzyniak.WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,488,478 Unikalnych wizyt