Czerwca 04 2023 03:15:24
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Umowa kupna majątku Lubonia z przyległościami z 1805 roku


Kontrakt kupna między M. Adamem Turno jako przedającym a Wnym Wojciechem Morawskim jako kupującym o majętność Lubonia z przyległościami w powiecie kościańskim.

§.1
W. Adam Turno odprzedaje należącą mu dziedzicznie, w działach sukcesji jego zmarłego ojca Wgo Jana Turno przyjętą w powiecie kościańskim leżącą majętność Lubonię składającą się:
a) z wsi pryncypialnej Lubonia
b) wsi Oporowa
c) wsi Oporówka
d) wsi Grabówca
e) wsi Kotowa
f) gościńca Nadolny
z wszelkiemi jakiemikolwiek bądź przyległościami nie bynajmniej dla siebie nie excypując wszystko tak jak stoi i leży, z rolami, budowlami i wszystkim co w ostatnich gwoździem i murem złączone jest, borami i innemi gruntami Wielmożnemu Wojciechowi Morawskiemu.

§.2
Pretium (cena) kupna wyznacza się na 1.102.000 zł piszę milion jeden oraz sto dwa tysiące zł i 9000 piszę dziewięć tysięcy rękawicznego w grubej monecie pruskiej (kuranty). Wielmożny Morawski wyznaje jako summa zawartości dóbr sobie sprzedanych zupełnie odpowiada, zrzekając się excepcyi lasioni ultra diwidium rozumie. Wielmożny Turno kontent jest z pretium umówionego.

§.3
Co się tyczy wypłacania sumy szacunkowej to w sposobie następującym:
1. W. Turno wyznaje jako iuż summę zł 23.385 piszę dwadzieścia trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć zł w gotowiźnie odebrał, z których wyliczenia W. Morawskiego niniejszym kwituje.
2. W. Morawski przejmuje na rachunek pretium kupna następujące długi kościelne w księdze hipotecznej sub rubr II zapisane:
a) dla kongregacji Filipinów w Poznaniu 119 talarów 4 grosze
b) dla kongregacji Filipinów w Biechowie 750 talarów
c) dla kościoła w Oporowie 1000 talarów
d) dla ołtarza S. Nepomucena w tym samym kościele 166 talarów 16 groszy
e) dla tego samego ołtarza 333 talary 8 groszy
f) dla ołtarza Miscericordiae w tym samym kościele 25 talarów
g) dla ołtarza S. Nepomucena w tym samym kościele 166 talarów 16 groszy
h) dla kościoła w Kąkolewie 333 talary 8 groszy
i) dla klasztoru Katarzynek w Poznaniu 166 talarów 16 groszy
j) dla kościoła w Pawłowie 83 talary 8 groszy
k) dla kościoła w Stawiszynie 166 talarów 16 groszy
--------------------------------------------------------------------------------------
suma 3535 talarów 8 groszy
czyli 21.215 złp

3. Równie na rachunek summy szacunkowej przejmuje Wny Morawski zapisaną jako rubr III dla Bankiera Dawida Markusa w Poznaniu sumę 70.000 talarów czyli 420.000 zł.
4. Dwie sumy później dla tegoż samego zapisane:
a) Jedne 6400 talarów czyli 38.400 zł
b) Drugą 6000 talarów czyli 36.000 zł
5. Na S. Jan to jest 25 czerwca r.b. przyrzeka W. Morawski W. Turnie 280.000 w gotowiźnie tu w Poznaniu na poczet zapłacić tym sposobem z pretium kupna zapłaconych będzie 819.000 zł.

§.4
Co się tyczy reszty sumy szacunkowej i rękawicznego W. Morawski przejmuje na rachunek jego jedne jeszcze sumę dla familii Chełkowskich na Luboni zapisaną, której ilość W. Turnie teraz wiadoma nie jest, ponieważ attestu hypotecznego przy sobie nie ma. Suma zatem ta przy wypłaceniu reszty odtrąconą być może. Turno przyrzeka także że z 40.000 zł dla familii Ponińskich zapisanych już 32.000 zł zapłacone i zapłata tak okazana, iż suma ta ostatnia wymazana być może. Reszta 8.000 zł już także zapłącona atoli z przyczyny jakiego niedostatku w legitymacyi nie może jeszcze złożonym być kwit taki na fundamencie, któregoby reszta ta z hypoteki wymazaną być mogła. W. Turno obowiązuje się przeto sumę tę aż do S. Jana 1806 roku wymazać kazać. Jeżeliby aż do owego czasu wymazanie nie nastąpiło suma tym sposobem w hipotece się zostająca rozumie ad Pretium kupna przez W. Morawskiego odtrąconą będzie.
Na dobrach tych zapisaną jest także kaucją 7.000 talarów dla opieki książęcia Sułkowskiego względem dzierżawy wsi Dembicza. W. Turno przyrzeka także kaucją tą aż do S. Jana wymazać kazać, w przeciwnym razie te 7.000 talarów z pretium kupna W. Morawski potrąci. Reszta sumy szacunkowej i rękawicznego podług tych warunków pozostająca się zapłaconą będzie W. Turnie na S. Jan 1806 z prowizjami po 5 od sta od S. Jana b.r. rachując i W. Morawski zezwala na to, aby reszta ta w księgę hipoteczną dla bezpieczeństwa W. Turny zapisaną być mogła.

§.5
Sub. rubr II księgi hipotecznej zapisaną jest dla W. Korduli Turno wdowy z domu Gorzeńskiej posesja dożywotnia na wsi Oporówku i gościńcu Nadolnym z innemi jeszcze prawami użytku. W. Turno obowiązuje się zatem nie tylko wyrobić tą aby aż do S. Jana r.b. Wna Turnina mając jeszcze jakową część zabezpieczonych jej praw użytku, nich się zrzekła, lecz także przyrzekła wszystko aż do S. Jana 1806 jako też wszystkie inne w kontrakcie tym przez W. Morawskiego nieprzyjęte długi realne wymazać kazać.

§.6
W. Turno oprócz osobnych warunków kontraktu ręczy tylko ewikcyję prawem przepisaną.

§.7
Tradycja W. Morawskiemu nastąpi 14 dni po S. Janie r.b. z uprawną oziminą, jarzyną, ogrodami i ugorem zaoranem także zostawiony będzie na gruncie inwentarz następujący:
a. 1000 owiec w proporcji gatunku owiec w Oporowie i Oporówku znajdujące
b. 60 krów
c. 3 byki
d. 24 wołów roboczych
e. 12 koni fornalskich
f. wszystkie narzędzia rolne tam się znajdujące
g. wszystkie statki do browaru

§.8
Poddani dóbr tych oddani będą z zupełnym inwentarzem gospodarstw ich i następujących tylko W. Turno sobie excypuje:
a. wszystkich tych, którzy znajdują się w służbie jego matki W. Korduli Turno, jego brata W. Kazimierza Turno i w jego własnej
b. cieślę Władysława i syna jego Jana
c. skotarza w Luboni, którego nazwisko W. Turnie wiadome nie jest
Wszyscy ci nie mają być na przyszłość jako poddani dóbr tych uważani.

§.9
Do wywiezienia rzeczy wszystkiego tego co W. Turno z dóbr tych z sobą weźnie pozwalają mu się wozy na mil siedem.

§.10
W. Turno od dnia dzisiejszego nie ma już prawa drzewo w borach spuszczać i przedawać, także z ubitego już drzewa olchowego i innego w sążniach nie może przedać. Gdyby zaś aż do dnia dzisiejszego w nieprzytomności jego cokolwiek przedanym być miało, to wywiezionym być może. Także gdyby z chojen spuszczonych niektóre sprzedane być miały względnie ich ten sam warunek kładzie się. Drzewo na włąsną potrzebę nie jest W. Turnie zabronione. Co się zaś tyczy znajdujących się na pańskim podworzu zinnych borow zwiezionych kloców, te zostaną się własnością W. Turny, któremu wolno jest z sobą je wywieźć.

§.11
W. Turno wolno jest z ogrodu za kuchnią w Luboni znajdującego się wziąć z sobą te drzewka, które w roku zeszłym sadzić kazał.

§.12
W. Turno ponosić będzie wszelkie niebezpieczeństwa i ciężary aż do S. Jana r.b. Obowiązuje się także jakiejkolwiek bądź pretensje dzierżawców aż do owego czasu zaspokoić. Atoli wszystkie użytki aż do owego czasu jemu też służyć będą jeżeli inne oznaczenie nie nastąpi.

§.13
Wszystkie dokumenty dziedzictwo utwierdzające i do granic się ściągające jako też mapę z dóbr tych ułożoną z rejestrem rozmiarowym przyrzeka W. Turno przy tradycji W. Morawskiemu wydać.

§.14
Zapłacony dziś zadatek 23.385 zł kontrahenci obydwaj dla każdej strony za i vadium w każdym niedopełnieniu jakiegokolwiek warunku kładą koszta kontraktu i przypisania tytułu posesji przejmuje W. Morawski.
Sądowa roboracja i rezygnacja jeszcze przed S. Janem r.b. nastąpić ma.

Poznań, 01. kwietnia 1805

Przeczytawszy ratyfikują:
Wojciech Morawski
Adam Turno

Johann Paul Flancke – Reichskommisar
Ignacy Nowacki – świadek
Carl Velnicke – sekretarz świadekWARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 5,463,021 Unikalnych wizyt