Kwietnia 23 2024 04:30:33
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


DOBRA RYCERSKIE LUBONIA

DOBRO RYCERSKIE LUBONIA,
położone w Województwie Poznańskim i jego dystrykcie kościańskim
składające się z:
- wsi tej samej nazwy,
- wsi Oporowo,
- wsi Oporóko,
- folwarku Grabówiec,
- majątku i młyna Kałowo,
- i gospody zwanej Gościniec Nadolny.

Wsie Oporowo i Oporówko, jak również folwark Grabówiec i nieużytek i młyn Kałowo oraz gospoda Nadolny są oddzielone od tego dobra i mają własną księgę – Vol. 81 w Volumen X, co zostało zaznaczone na podstawie dekretu z dnia 30 lipca 1825, Wpisano pod nr 335 lipiec 1821.

---------------------------------------------------------------------

Właściciel: Thaddaeus Cajetan Camill von Morawski
Tytuł własności: do własności zostały dodane obciążenia szkolne i ławnicze, 1 morga 621 prętów ogrodu stróża i glinianki za jedną rentę roczną płatną w dwóch równych ratach na św. Wojciecha i Marcina w wysokości 9 talarów 27 srebrnych groszy dla posiadacza dóbr. Przypisano do tych powierzchni dekretem z dnia 7. grudnia 1841 na podstawie aktu nr V 2894 listopad 1841.

Na podstawie umowy z dnia 31. sierpnia i 12. września 1841 roku sporządzonej w Warszawie i potwierdzonej sądownie w Poznaniu dnia 20. stycznia 1847 roku zawartej ze swoją siostrą Marią Camillą Elisabeth Morawską z zachowaniem przez nią podarowanego jej przez ojca generała Franza von Morawskiego mieszkania i renty w wysokości 3 tysięcy guldenów polskich, uzyskał tytuł własności przez ugodę z siostrą za kwotę 344670 guldenów polskich lub 57445 talarów i stał się posiadaczem na podstawie dekretu z dnia 24. maja 1848 roku.
Ze swoją żoną Sophią Josephą Victorią z domu von Taczanowska, właściciel Thaddaeus Cajetan Camill von Morawski żyją w rozdzielności majątkowej. Wniesiono na podstawie zarządzenia z dnia 21. kwietnia 1849 roku na mocy zarządzenia z dnia 27. lutego 1850 roku.

Należące do tego dobra renty gospodarzy chłopskich z Luboni są odpisane przez kapitał w listach rentowych w kwocie 5142 talarów 65 srebrnych groszy 8 fenigów, są więc odłączone od tych dóbr na podstawie uwierzytelnionego recesu odpisania rent przez królewskiego generalnego komisarza z dnia 29. września 1852 roku na mocy zarządzenia z dnia 15. marca 1853 roku.

Na mocy atestu królewskiego urzędu heraldycznego w Berlinie z dnia 26. lutego 1859 roku zatwierdzono używanie imienia (nazwy) – wniesiono na skutek zarządzenia z dnia 27. kwietnia 1860 roku.

Właściciel: Thadeus Adalbert Cajetan Camill Dzierżykray zu Chomęcice von Morawski.
Tytuł własności: Thaddeus Adalbert Cajetan Camill Dzierżykray von Morawski żyje ze swoją małżonką Theclą z domu hrabianką Ostrowską w rozdzielności majątkowej, na mocy kontraktu małżeńskiego zawartego w Warszawie w dniu 16 i 28 czerwca 1866 roku. Wniesiono na skutek zarządzenia z dnia 2. stycznia 1867 roku.

Właściciel: posiadacz dobra rycerskiego Heinrich von Dzierżykraj Morawski zu Czeluścin Powiat Gostyń, Lubonia.
Tytuł własności: na podstawie przedstawionego w Lesznie testamentu szambelana Thaddeusa von Dzierżykraj-Morawskiego z dnia 27. grudnia 1888 i zgody współdziedziczących wniesiono dnia 15. kwietnia 1889 roku.
Meihow Meyer

Właściciel: Antoni Dzierżykraj-Morawski posiedziciel dóbr rycerskich.
Tytuł własności: przewłaszczono dnia 14. stycznia 1914 i wniesiono dnia 16. stycznia 1914.
Berger Siebel

Zapisano na mocy testamentu z dnia 26. kwietnia 1911 i wniosku wykonawcy testamentu z dnia 23. czerwca 1920 roku.
16. grudnia 1920
Piwoński Kunarski

-----------------------------------------------------------------------------
Tłumaczenie z j. niemieckiego: E. Kownacka

WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,232,756 Unikalnych wizyt