Styczeń 24 2020 01:10:37
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


WITAMY NA STRONIE POŚWIĘCONEJ HISTORII GMINY KRZEMIENIEWO

Teren dzisiejszej gminy Krzemieniewo w województwie wielkopolskim, to obszar bardzo specyficzny ze względu na swoje zaszłości historyczne. Położony zawsze na uboczu wielkiej polityki, pozbawiony możliwości wykorzystania w pełni swojego potencjału gospodarczego jakim było rolnictwo, jednak się rozwijał. Najlepszym dowodem na to jest fakt, że pierwsze wzmianki historyczne o istniejących tu miejscowościach sięgają czasów średniowiecza, co nawet w przypadku takiego regionu jak Wielkopolska, nie jest powszechne.
Sprawą oczywistą jest także, że osadnictwo na tych terenach rozwijało się wcześniej, choć nigdy nie przeprowadzano tu żadnych badań archeologicznych, które by to jednoznacznie potwierdzały. Z tego powodu też, każdy zainteresowany przeszłością gminy Krzemieniewo musi bazować na źródłach pisanych, które są na dodatek bardzo rozproszone i niepełne.
Historia każdego narodu i państwa jest wypadkową tego, co dzieje się na prowincji, rozumianej jako "mała ojczyzna". W związku z tym, będziemy chcieli losy tej "małej ojczyzny" w wymiarze dzisiejszej gminy Krzemieniewo odwiedzającym tę stronę przybliżyć. Każdy, kto liczy na gotową odpowiedź na każde pytanie, srodze się jednak zawiedzie. Niewiele tu będzie komentarzy, sporo zaś różnych źródeł. Będą to rzeczy rzadko prezentowane w takiej właśnie formie. Jeżeli chcesz poznać historię naszego terenu, zapraszamy do częstych odwiedzin.

------------------------------------------

Auf dem Gebiet der Krzemieniewo-Gemeinde gibt es noch heute viele Spuren von früheren deutschen Einwohnern. Das sind aber meistens verschiedene Gebäude. Es fehlt leider an geschriebenen Quellen. Wir haben also eine Bitte an ehemaligen Einwohnern von Krzemieniewo (Feuerstein) oder an ihren Nachwüchsen, ob sie vielleicht uns Nachrichten (Fotos, Dokumente, Tagebücher, Landkarten) zeigen könnten. Wir versprechen, alles auf dieser Seite zu publizieren.
JK
Unsere e-mail Adresse:
drobnin@o2.pl

4.01.2020 KOLEJNI LAUREACI WYRÓŻNIENIA "DZIERŻYKRAJ"

Współczesny świat nastawiony jest na komercję. Każdego dnia załatwiamy mnóstwo mniejszych lub większych interesów oczekując z tego konkretnych korzyści. Coraz mniej jest ludzi, którzy z potrzeby serca i dla zasad, zgodnie z którymi zostali wychowani, chcą się dzielić z innymi swoją wiedzą, zdolnościami i umiejętnościami. Nie liczą przy tym na żadne profity. Wystarczy im satysfakcja i przekonanie, że to co robią jest właściwe, że jest potrzebne, że dzięki temu świat stanie się lepszy. Tacy ludzie najczęściej w ciszy swoich gabinetów realizują swoje projekty, poświęcają kolejne godziny na poszukiwania, analizę źródeł, tłumaczenia, opracowywanie gotowych tekstów, które i tak najczęściej trafiają do przysłowiowej szuflady, gdzie czekają na swój czas, na odkrycie i ewentualną publikację. Dotyczy to również innych dziedzin kultury, jak na przykład muzyka, malarstwo i rzeźba. Dzięki takim postawom może trwać, rozwijać się i utrwalać nasza narodowa duma. Możemy nabierać przekonania, że to, co jest potrzebne do bycia świadomym Polakiem jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy po to sięgnąć i próbować z tego korzystać.
W przeszłości wielu twórców odwoływało się do naszych narodowych tradycji, wplatając w swoje dzieła również wątki ludowe. Jednym z nich był żyjący w wieku XIX i szeroko wtedy znany właściciel Luboni, generał Franciszek Morawski. I to na jego cześć w roku 2011 ustanowione zostało z inicjatywy Leonarda Dwornika „Honorowe wyróżnienie DZIERŻYKRAJ”. Jest ono przyznawane za propagowanie postaci i twórczości Franciszka Dzierżykraj-Morawskiego oraz szczególne inicjatywy i osiągnięcia w krzewieniu kultury na terenie Ziemi Leszczyńskiej w tym szczególnie Gminy Krzemieniewo.
Jak do tej pory wyróżnienie to otrzymali:
- w roku 2011: Edward Przybylski z Gostynia (pośmiertnie), Jarosław Wawrzyniak z Leszna, Jerzy Kownacki z Krzemieniewa;
- w roku 2017: Bartosz Małecki z Kąkolewa, Zdzisław Moliński z Rydzyny;
- w roku 2018: Marta Kowalewska z Krakowa, Hanna Markowska z Leszna;
- w roku 2019: Maciej Michalski z Poznania.
Decyzją Kapituły w roku 2020 „Honorowe wyróżnienie DZIERŻYKRAJ” przyznane zostało dwóm osobom. Pierwszą z nich jest pani Zofia Dwornik ze Szczecina (czasowo z Mierzejewa). Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu Kapituły, pani Zofia Dwornik została uhonorowana: Za ogrom pracy włożonej w poszukiwanie informacji na temat przeszłości Mierzejewa i losów jego mieszkańców przedstawionych w wydanych własnym sumptem, wyjątkowo starannych edytorsko, opracowaniach „Mierzejewo, Mierzejewo...” i „Mierzejewo od A do Z” oraz za umiejętność dzielenia się posiadaną wiedzą, dociekliwość historyczną, dbałość o zachowanie dla kolejnych pokoleń mierzejewskiej gwary i aktywność mającą na celu ułatwienie lokalnej społeczności dotarcia do wiedzy historycznej w skali Powiatu Leszczyńskiego.
Drugą osobą jest pan Robert Maziarz z Kołobrzegu. W jego przypadku w uzasadnieniu Kapituły czytamy, że nagrodę otrzymał: Za krzewienie pasji kolekcjonerskiej i historycznej poprzez wystawy, spotkania, filmy i publikacje firmowane przez kierowane przez niego muzeum PATRIA COLBERGIENSIS w Kołobrzegu oraz za wspieranie wiedzą i eksponatami różnorakich inicjatyw podkreślających udział Wielkopolan (gównie księcia Antoniego Sułkowskiego z Rydzyny i Franciszka Morawskiego z Luboni) w militarnej blokadzie pruskiej wówczas twierdzy kołobrzeskiej w 1807 roku.
Tegoroczne nagrody wręczone zostały 4.01.2020 roku na Zamku w Rydzynie w trakcie Koncertu Noworocznego organizowanego przez Starostę Powiatu Leszczyńskiego, Jarosława Wawrzyniaka.
Nagrodzonym i wszystkim pasjonatom małej i wielkiej historii życzymy w roku 2020 wielu kolejnych wspaniałych odkryć oraz satysfakcji z tego co robią dla odkrywania tajemnic przeszłości.

KAPITUŁA HONOROWEGO WYRÓŻNIENIA DZIERŻYKRAJ

OFICJALNA STRONA HONOROWEGO WYRÓŻNIENIA DZIERŻYKRAJ

POSZLI, CHOĆ IM NIKT NIE KAZAŁ!

Dokładnie 101 lat temu zerwali się do walki o wolność nasi pradziadowie. Ich bohaterski i zwycięski czyn znany w literaturze przedmiotu jako Powstanie Wielkopolskie, zdecydował o kształcie terytorialnym odradzającej się wówczas po 123 latach niewoli niepodległej Rzeczypospolitej. Postawa Wielkopolan była bardzo istotnym sygnałem dla polityków obradujących w Wersalu, czego tak naprawdę jako naród pragniemy i czego od nich oczekujemy. Zwycięstwo, które odnieśliśmy nad wojskami niemieckimi było argumentem na tyle istotnym, że nie można było nad tym co się stało w Wielkopolsce na przełomie 1918/1919 roku przejść do porządku dziennego.
Do oddziałów powstańczych zgłosiło się wielu mieszkańców z terenu dzisiejszej parafii Drobnin. Dali tym samym przykład swojej właściwej postawy patriotycznej i przywiązania do zasad oraz wartości w których zostali wychowani. Dali wspaniałe świadectwo kolejnym pokoleniom, że nie ma rzeczy cenniejszej niż wolność. Dlatego kolejny już raz uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Drobninie wybrali się na miejscowy cmentarz, by złożyć hołd tym uczestnikom Powstania Wielkopolskiego, którzy tutaj zostali pochowani. Na grobach bohaterów tamtych wydarzeń zapalono również znicze z logiem współorganizatora tej akcji, czyli Gminy Krzemieniewo.
Przypominamy, że na cmentarzu w Drobninie swoje miejsce spoczynku znaleźli następujący uczestnicy Powstania Wielkopolskiego: Andrzejczak Karol, Andrzejczak Piotr, Banach Stanisław, Bąk Tomasz, Foralewski Józef, Hofman Jan, Janiszewski Ignacy, Majchrzak Józef, Michalski Paweł, Ratajczak Antoni, Reinsch Leon, Rozwalka Jan, Ryczkowski Wojciech, Śmiejczak Antoni, Wasiółka Stanisław, Więckowiak Józef. Przy Urzędzie Gminy w Krzemieniewie znajduje się tablica pamiątkowa na cześć Władysława Lestera (również powstańca), zamordowanego w obozie koncentracyjnym w Mauthausen-Gusen.
CHWAŁA BOHATEROM!

SPIS CZŁONKÓW ZWIĄZKU WETERANÓW POWSTAŃ NARODOWYCH KOŁA KRZEMIENIEWO Z ROKU 1936
Informacja i zdjęcia: JK
ZDJĘCIA

7.11.2019 W STARYM KOŚCIELE W OPOROWIE

Chodź opowiem Ci historię…. Pod takim właśnie hasłem odbyło się 3.11.2019 roku w oporowskim kościele spotkanie o charakterze historyczno-patriotycznym. Do udziału w tym wydarzeniu zaproszeni zostali przez tamtejszego księdza proboszcza Pawła Kamzę artyści z Publicznej Szkoły Podstawowej w Drobninie. Byli to uczniowie z chórku muzycznego prowadzonego przez panią Elżbietę Cieślę. Spotkanie to miało na celu zaprezentowanie wspaniałej przeszłości tej drewnianej barokowej świątyni, której początki sięgają roku 1637. Opowieść o ponad 380 letniej historii tej budowli i ludziach z nią związanych przeplatana była śpiewem artystki z Teatru Wielkiego w Poznaniu, Anity Furgol-Kownackiej. Zaprezentowała ona bardzo licznie zebranej publiczności kilka wersji pieśni „Ave Maria”, takich kompozytorów, jak: Jan Sebastian Bach, Franz Schubert, Pietro Mascagni, Władimir Wawiłow i Piotr Lorenc. Na organach, których historia sięga również XVII wieku, akompaniował jej Rafał Malęgowski. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi: posłanka na Sejm Rzeczypospolitej pani Joanna Lichocka, prezes Fundacji Republikańskiej pan Marek Wróbel, przewodniczący Rady Powiatu Leszczyńskiego pan Jan Szkudlarczyk, zastępca przewodniczącego Rady Powiatu Leszczyńskiego pani Irena Grobelna, wójt gminy Krzemieniewo pan Radosław Sobecki, dyrektorzy szkół w Drobninie i Pawłowicach panie Elżbieta Juskowiak oraz Mirosława Graf.
Artyści ze szkoły w Drobninie wystąpili w części drugiej, odnoszącej się w całości do szeroko rozumianej problematyki niepodległości. Na ich repertuar złożyły się następujące piosenki: „Niepodległa, niepokorna”, „Co to jest niepodległość”, „11 Listopada”, „Myślimy o Polsce”, „Uwierz Polsko”, „Orlątko”, „Dziś idę walczyć mamo”, „Ojczyzno ma”, „Alleluja”, „Jest taki kraj”, „Ojczyzna” i „Pięknie żyć”. Występ uczniów z Drobnina został nagrodzony wielkimi brawami. ponieważ to, co zaprezentowali było wspaniałe. Grupie tych młodych ludzi należą się najwyższe słowa uznania, a tworzyli ją: Hanna Skorupka, Maria Stróżyńska, Olga Banach, Maria Wierzyk, Mieszko Cwojda, Maria Stachowiak, Alan Sztyler, Maja Łukaszewska, Joanna Pudliszewska, Michalina Kaczorowska, Natalia Kowalska, Julia Gniłka, Oliwia Juszczak, Zofia Klich, Agnieszka Maćkowiak i Paulina Tomczak. W śpiew włączyły się również absolwentki drobnińskiej podstawówki: Roksana Glapiak, Jagoda Andrzejczak i Jagoda Wróblewska. Podczas tego spotkania miała również miejsce promocja książki autorstwa Elżbiety i Jerzego Kownackich: „Kronika Oporowska 1637-1923”.
Całość imprezy w kościele oporowskim poprowadził Jerzy Kownacki.

Zdjęcia: p. Mariusz Cwojda
ZDJĘCIA

SPRAWOZDANIE Z IMPREZY NA PORTALU OTOPANORAMA.PL
SPRAWOZDANIE Z IMPREZY NA PORTALU LESZNO.NASZEMIASTO.PL

30.08.2019 JAN ŚMĘDZIK Z MIERZEJEWA - WETERAN WALK O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ OJCZYZNY Z 1939 r.

We wrześniu tego roku obchodzić będziemy 80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Będzie to okazja do rozszerzenia na naszej stronie biogramów ofiar i weteranów tej wojny. Dzisiaj proponujemy zapoznać się z życiorysem JANA SMĘDZIKA z Mierzejewa, weterana nie tylko kampanii wrześniowej 1939 r., ale też niechlubnej aneksji Zaolzia w 1938 r. (w towarzystwie III Rzeszy, co bardzo źle odbiło się na reputacji międzynarodowej Polski).

WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.01 3,265,160 Unikalnych wizyt