Kwiecień 16 2014 12:09:42
Nawigacja
· Strona główna
· Artykuły
· Download
· FAQ
· Forum
· Linki
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


WITAMY NA STRONIE POŚWIĘCONEJ HISTORII GMINY KRZEMIENIEWO

Teren dzisiejszej gminy Krzemieniewo w województwie wielkopolskim, to obszar bardzo specyficzny ze względu na swoje zaszłości historyczne. Położony zawsze na uboczu wielkiej polityki, pozbawiony możliwości wykorzystania w pełni swojego potencjału gospodarczego jakim było rolnictwo, jednak się rozwijał. Najlepszym dowodem na to jest fakt, że pierwsze wzmianki historyczne o istniejących tu miejscowościach sięgają czasów średniowiecza, co nawet w przypadku takiego regionu jak Wielkopolska, nie jest powszechne.
Sprawą oczywistą jest także, że osadnictwo na tych terenach rozwijało się wcześniej, choć nigdy nie przeprowadzano tu żadnych badań archeologicznych, które by to jednoznacznie potwierdzały. Z tego powodu też, każdy zainteresowany przeszłością gminy Krzemieniewo musi bazować na źródłach pisanych, które są na dodatek bardzo rozproszone i niepełne.
Historia każdego narodu i państwa jest wypadkową tego, co dzieje się na prowincji, rozumianej jako "mała ojczyzna". W związku z tym, będziemy chcieli losy tej "małej ojczyzny" w wymiarze dzisiejszej gminy Krzemieniewo odwiedzającym tę stronę przybliżyć. Każdy, kto liczy na gotową odpowiedź na każde pytanie, srodze się jednak zawiedzie. Niewiele tu będzie komentarzy, sporo zaś różnych źródeł. Będą to rzeczy rzadko prezentowane w takiej właśnie formie. Jeżeli chcesz poznać historię naszego terenu, zapraszamy do częstych odwiedzin.

------------------------------------------

Auf dem Gebiet der Krzemieniewo-Gemeinde gibt es noch heute viele Spuren von früheren deutschen Einwohnern. Das sind aber meistens verschiedene Gebäude. Es fehlt leider an geschriebenen Quellen. Wir haben also eine Bitte an ehemaligen Einwohnern von Krzemieniewo (Feuerstein) oder an ihren Nachwüchsen, ob sie vielleicht uns Nachrichten (Fotos, Dokumente, Tagebücher, Landkarten) zeigen könnten. Wir versprechen, alles auf dieser Seite zu publizieren.
JK
Unsere e-mail Adresse:
drobnin@o2.pl

12.12.2013 - Kolejny życiorys w kolejną rocznicę śmierci lubońskiego generała-poety.

10. rocznicę śmierci Franciszka Morawskiego (1783-1861) - jednego z członków-założycieli Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk – Towarzystwo to uczciło zamieszczeniem na łamach swego Rocznika 1871 obszernego życiorysu lubońskiego generała-poety. Na naszych łamach przypominamy 152. rocznicę Jego śmierci zamieszczeniem tekstu tego właśnie życiorysu. Ciekawostką jest wymienienie w nim kilku utworów Franciszka Morawskiego „zasługujących na szczególną wzmiankę”, wśród których znalazł się wiersz „Biedna komornica”, opublikowany pierwotnie w leszczyńskim „Przyjacielu Ludu” z 1838 r. z zagadkowym podpisem Wojtuś Grajek od Gostynia i równie zagadkowo pominięty w późniejszym wydaniu „Pism zbiorowych…” z 1882 r. Zachęcamy do lektury tego wiersza (z przypisami) choćby dlatego, że rzecz dotyczy rzekomo zdarzenia prawdziwego z zimy 1838(5)? roku w nieodległym od naszej gminy Czajkowie.

21.09.2013 ZESTAWIENIE STATYSTYCZNE ZA 1871 ROK

Na stronie w panelu NASZA HISTORIA (=> Źródła historyczne) pojawiło się nowe zestawienie statystyczne dla gmin wiejskich i obszarów dworskich z 1871 roku z terenu dzisiejszej gminy Krzemieniewo. Bazuje ono na opracowaniu „Die Gemeinden und Gutsbezirke des Preussischen Staates und ihre Bevölkerung“, wydanym w Berlinie w 1874 roku. To opracowanie jest szczególne, ponieważ punkt ciężkości kładzie głównie na ludzi. Nie ma tutaj żadnych danych na temat wielkości gospodarstw rolnych lub wielkich majątków ziemskich, czy w końcu wysokości ówczesnych podatków. Nie znaczy to jednak, że obraz ówczesnego społeczeństwa zamieszkującego tereny Prowincji Poznańskiej, jaki jawi się z kart tej książki, jest mało interesujący. Autorzy tego opracowania postanowili pójść trochę inną drogą badawczą, dzięki czemu zyskujemy doskonałe źródło informacji z takich dziedzin, jak: topografia jednostek komunalnych, ludność z podziałem na płeć, przynależność państwową, wyznawaną religię, wiek i wykształcenie oraz przypadki ludzi ułomnych.
Zapraszamy do lektury.

10.09.2013 WPISY Z KRONIKI SZKOŁY NIEMIECKIEJ W KRZEMIENIEWIE

W dniu dzisiejszym na stronie w panelu NASZA HISTORIA (=> Kroniki) zamieszczone zostały w tłumaczeniu na język polski zapisy z Kroniki szkoły niemieckiej w Krzemieniewie za lata 1893-1925. Tym samym, na chwilę obecną, czytelnik ma do dyspozycji całą Kronikę, która w doskonały sposób przybliża realia tamtych czasów, odnosząc się nie tylko do spraw oświatowych, ale również kwestii narodowościowych i społecznych występujących w tej miejscowości.
Zapraszamy do lektury.

01.09.2013 MAJĄTEK W DROBNINIE W ROKU 1793 WEDŁUG "PRUSKIEJ INDAGANDY"

W panelu NASZA HISTORIA (=> Miejscowości => Drobnin) zamieszczone zostały informacje na temat zorganizowania i funkcjonowania majątku ziemskiego w Drobninie w roku 1793. W tym czasie Drobnin stanowił własność Jana Nepomucena Węgorzewskiego, przedstawiciela rodu związanego z tą miejscowością w latach 1721-1826. Znalazły się tam również informacje na temat Garzyna, który również należał do tego samego Węgorzewskiego.
Zapraszamy do lektury.

WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 973,082 Unikalnych wizyt