Grudzień 09 2022 17:43:06
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


PISMA KS. JANA KOŹMIANA

PISMA KS.JANA KOŹMIANA – Kanonika Archikatedry Poznańskiej, Prałata Domowego Jego Świątobliwości Ojca Św., Protonotaryusza Apostolskiego, – Tom III
Drukiem i Nakładem Jarosława Leitgebra, w Poznaniu 1881.

Rozdział WSPOMNIENIA POŚMIERTNE* obejmuje 13 wspomnień (str.210-271) oraz 2 mowy żałobne (str.272-310), a mianowicie:

WSPOMNIENIA POŚMIERTNE:
Stefan Witwicki (1847) 210
Józef Gorres (1848) 214
Juliusz Słowacki (1849) 214
Karolina z Wodzickich Mycielska, (1849) 216
Fryderyk Chopin (1849) 217
Ojciec Karol Antoniewicz (1852) 221
Fryderyk Ozanain (1853) 238
Adam Mickiewicz (1855) 241
Kajetan Koźmian 259
Andrzej Niegolewski (1857) 262
Zygmunt Krasiński (1859) 263
Tytus hr. Działyński (1861) 269
Rogier hr. Raczyński (1864) 270
Oraz:
Mowa żałobna na pogrzebie Wojciecha Hazy z Radlic 272
Mowa na cześć O. Hieronima Kajsiewicza 283


*/ Przypisy Wydawcy:

Przegląd Poznański, w ciągu dwudziestoletniego swego istnienia (od 1845 do 1865) zawiera przeszło 500 pośmiertnych wspomnień o znakomitszych osobach zmarłych w tym okresie. Wspomnienia te na razie pisywał po większej części ks. Jan Koźmian. Zdało się przygodnem zamieścić w niniejszym zbiorze przynajmniej nekrologi tych, z którymi autor był bliżej zaznajomionym [przyp. Wydawcy na str.210].

Dwie tylko zamieszczamy tu mowy żałobne, bo dwie jedynie były drukowane. Ale jak wiadomo, X. Koźmian. w ciągu kilkunastoletniego swego kapłańskiego zawodu, powiedział ich bardzo wiele. Nigdy ich jednak nie spisywał, nawet pobieżnych nie przysposabiając sobie notatek. Trudno przeto wyliczyć je wszystkie. Dało się tylko dowiedzieć o następujących:
- Na pogrzebie Jenerała Franciszka Morawskiego w Oporowie 17go grudnia 1861.
- Przy wyprowadzeniu zwłok Henrietty Chłapowskiej w Czerwonej Wsi 19 kwietnia 1863.
- Na pogrzebie tejże w Czerwonej Wsi 20 kwietnia 1863.
- W czasie pogrzebu Franciszki Koczorowskiej w Gościeszynie 9 maja 1864.
- Przy wyprowadzeniu zwłok Florentowej Bnińskiej 7 lutego 1866.
- Na pogrzebie Jenerała, Karola Turno w Objezierzu 13 marca 1866.
- Na pogrzebie Melchiora Szołdrskiego w Jaszkowie 4 pażdziernika 1866.
- Na pogrzebie Albertyny z Kołaczkowskich Szołdrskiej w Jaszkowie 9go pażdziernika 1866.
- Na pogrzebie Antoniny z Gajewskich Platerowej 20 pażdziernika 1866.
- Na pogrzebie Stanisława Żółtowskiego w Głuchowie 10 kwietnia 1867.
- Przy wyprowadzeniu zwłok Wincentego Turno w Słopanowie 19 list. 1867.
- Na pogrzebie Marcellego Czarneckiego w Kakoniewicach 1 kwietnia 1868.
- Na pogrzebie Józefa Potulickiego w Zaniemyślu 18 marca 1870.
- Na pogrzebie Aleksandryny z Taylorów Szołdrskiej 7 czerwca 1871.
- Na pogrzebie Ludwiki Platerowej w Prochach 24 lutego 1873.
- Na pogrzebie Seweryna Skórzewskiego w Gołanicach 15 września 1873.
- Na pogrzebie Stanisława Mycielskiego w Gostyniu u X.X. Filipinów 14 lutego 1874.
Oprócz tego miewał X. Kożmian mowy w czasie nabożeństw żałobnych za znakomitych rodaków zmarłych na wygnaniu lub w innych dzielnicach Polski. Pamiętną jest jego mowa podczas nabożeństwa na duszę księcia Adama Czartoryskiego.
Często także przemawiał podczas innych uroczystości, jak na przykład w Archikatedrze poznańskiej wobec delegacyi galicyjskiej, która uczestniczyła w stolicy wielkopolskiej przy zawiązaniu Centralnego Towarzystwa Agronomicznego. Nie tu miejsce wspominać o licznych X. Kożmiana przemówieniach od ołtarza przy uroczystościach ślubnych, a co do kazań, dość tylko napomknąć, ża miewał je prawie co dzień, częstokroć rano i popołudniu, oprócz pobożnych nauk wykładanych w szkołach klasztornych.
[przyp. Wydawcy na str.272-273].

____________________________
Dla www.klasaa.net,
jako przypis do biogramu
księdza Jana Koźmiana,
wybrał Leonard Dwornik


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.01 5,109,189 Unikalnych wizyt