Lipca 15 2024 11:07:30
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Witold Dzierżykraj-Morawski (1895-1944)

Urodził się w 1895 r. w Oporowie. Podczas I wojny światowej służył w armii niemieckiej. Potem walczył w powstaniu wielkopolskim. W czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. w stopniu rotmistrza był szefem sztabu VII brygady jazdy. W 1923 r. awansowany na majora dyplomowanego. W latach 1923-1926 był attache wojskowym w Rumunii, następnie przez dwa lata służył w 17 pułku ułanów w Lesznie. W latach 1928-1932 był attache wojskowym w Niemczech. W 1929 r. mianowany podpułkownikiem dyplomowanym. Po powrocie z Berlina przez pięć lat do 1937 r. dowodził 25 pułkiem ułanów w Prużanie na Polesiu. 1.I.1935 r. mianowany pułkownikiem dyplomowanym. Potem służył jako I oficer sztabu inspektoratu armii we Lwowie. Podczas wojny 1939 r. był szefem sztabu armii "Karpaty" I frontu południowego. Dostał się do niemieckiej niewoli, którą spędził w obozach jenieckich: VII C Laufen, XI B Braunschweig, II C Woldenberg, II B Arnswalde, II D Gross Born. Stał na czele konspiracji obozowej. W 1944 r. został przekazany gestapo i zamordowany w obozie koncentracyjnym Mauthausen. Pod koniec 1944 r. został pośmiertnie awansowany przez Naczelne Dowództwo Polskich Sił Zbrojnych w Londynie do stopnia generała brygady. Odznaczony był Orderem Virituti Militarii V kl., Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych (czterokrotnie). Orderem Odrodzenia Polski V kl. oraz licznymi medalami. Rodziny nigdy nie założył. Ostatni właściciel majątku w Oporowie.

[Encyklopedyczny skrót biogramu na podstawie streszczenia pracy doktorskiej Andrzeja Jaracza „Generał brygady Witold Dzierżykraj-Morawski 1895-1944 ziemianin-żołnierz-dyplomata” (UAM, Poznań 1998); zdjęcie z artykułu Jerzego Jakubowicza: „Generał Witold Morawski 1895-1944” („Forum Polonijne” Nr 7/2005)]

___________________________
Dla www.klasaa.net
nieco uzupełnił:
Leonard Dwornik

Obszerniejsze biogramy Witolda Morawskiego (z przypisami LD) na tej stronie:

Generał Witold Morawski – artykuł z FORUM POLONIJNEGO (biogram patriotyczny)

MORAWSKI Witold – powstaniec z Oporowa (biogram wojskowy)

Witold Morawski – ostatni właściciel Oporowa (biogram genealogiczny - najobszerniejszy

Generał Witold Morawski 1895-1944 – (prawdopodobnie ostatni biogram opublikowany w XX wieku)

Jak zginął Witold Morawski (artykuł mjr A.Szutowicza w rocznicę męczeńskiej śmierci)

Przyjaciel Marleny Dietrich i królowej Marii (nieco sensacyjny artykuł Grzegorza Okońskiego wypisany z „Naszej Historii” na 70 rocznicę śmierci Witolda Morawskiego)WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,487,072 Unikalnych wizyt