Kwietnia 23 2024 05:35:25
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Feliks Krzysztof Maria Antoni Stanisław hrabia MIELŻYŃSKI

Feliks Krzysztof Maria Antoni Stanisław hrabia MIELŻYŃSKI herbu Nowina urodził się 17 stycznia 1922 r. w Mchach w powiecie śremskim, gdzie wówczas w jednym z posiadanych pałaców mieszkali jego rodzice, hrabia Krzysztof Mielżyński i Maria Krystyna z Tyszkiewiczów. Feliks miał starszego brata Andrzeja. W następnym roku rodzina przeniosła się do wyremontowanego pałacu w Pawłowicach. W 1927 r. zmarł nagle hr. Krzysztof Mielżyński (zdjęcia z pogrzebu), po czym doszło do ostrego konfliktu o opiekę nad synami, pomiędzy rodziną ich matki (Tyszkiewiczami), a rodziną zmarłego ojca (Chłapowskimi). Zgodnie z testamentem prawną opiekę nad dziećmi objął szwagier zmarłego Krzysztofa, ówczesny ambasador RP w Paryżu, Alfred Chłapowski z Bonikowa (mąż Heleny - siostry Krzysztofa). Drugim opiekunem dzieci wyznaczony został dyrektor Majętności Pawłowice Stefan Doerffer. Na mocy testamentu nieletni Feliks stał się właścicielem Majętności Mchy, a jego starszy brat Andrzej odziedziczył Pawłowice i Wielką Łękę. Na klucz mchowski liczący ogółem 3.232 ha składały się majątki: Mchy, Kołacin, Chwałkowo Kościelne z folwarkiem Chalin, Brzostownia oraz zakłady przemysłowe: gorzelnia w Mchach i krochmalnia w Kołacinie, a także las Mchy o powierzchni 781 ha z tartakiem i cegielnią w Mchach.
W 1932 r. zmarła matka Feliksa i Andrzeja. Po jej śmierci prawnym opiekunem dzieci został brat hrabiny Janusz Tyszkiewicz-Łącki, właściciel Lwówka i Posadowa, który adoptował młodych Mielżyńskich.

Feliks i Andrzej Mielżyńscy.

Podczas uroczystości dożynkowych przed pałacem w Pawłowicach – pocz. lat 30-tych. Od lewej rządca Adam Lepczyński, Władysława Kaiser (w głębi, ur. w 1915 r., mieszka w Pawłowicach), Andrzej Mielżyński, Feliks Mielżyński, kamerdyner Franciszek Szymanek (z tyłu), nauczycielka Louise Blaizot.

Okres do wybuchu II wojny światowej spędzili oni w szkołach w Anglii i we Francji. W Pawłowicach bracia bywali rzadko, głównie w czasie letnich wakacji. Mieli tu prywatną nauczycielkę – Francuzkę Louisę Blaizot. Wojna zastała ich na obczyźnie. Obaj wstąpili do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Feliks służył w stopniu podporucznika w 24 pułku ułanów (nazwa symboliczna, była to jednostka pancerna) 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka.


Po zakończeniu wojny obaj bracia pozostali na emigracji. Feliks osiedlił się w Stanach Zjednoczonych. Jako magister matematyki i fizyki, pracował w firmie elektronicznej Sperry-UNIVAC, następnie został prezesem firmy Advanced Digital Systems Development Co. w San Francisco. Do Polski i do Pawłowic przyjeżdżał kilkakrotnie, od lat 80-tych XX w. W latach 90-tych czynił bezskuteczne starania o zwrot majątku. W 2001 r. jako spadkobierca byłego właściciela, pośredniczył w zakupie od Agencji Rolnej Skarbu Państwa pałacu w Wielkiej Łęce przez Stanisława Glonka z Ponieca. Zmarł w wieku 85 lat w Krakowie. Pochowany zostanie w piątek 7 grudnia b.r. w krypcie grobowej Mielżyńskich pod kościołem w Pawłowicach.


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,232,995 Unikalnych wizyt