Marca 04 2024 14:30:21
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Chronologiczny wykaz Laureatów WYRÓŻNIENIA HONOROWEGO "DZIERŻYKRAJ"

Edycja 1 – Pawłowice, 10.12.2011 r.

DYPLOM NR 1
Edward Przybylski z Gostynia (pośmiertnie) – za podjęcie inicjatywy i doprowadzenie do nadania w 2000 r. Szkole Podstawowej w Pudliszkach imienia generała Franciszka Dzierżykraja-Morawskiego oraz posadzenie przy szkole pomnikowego Dębu Trzeciego Tysiąclecia „Dzierżykraj”.

DYPLOM NR 2
Jarosław Wawrzyniak z Leszna – za podjęcie inicjatywy zorganizowania obchodów 150. Rocznicy śmierci Franciszka Dzierżykraj-Morawskiego oraz stworzenie realistycznej wizji programu uroczystości, skuteczne skoordynowanie organizacji zespołu realizatorskiego i wszechstronną pomoc we wszystkich elementach prac przygotowawczych.

DYPLOM NR 3
Jerzy Kownacki z Krzemieniewa - za podjęcie inicjatywy stworzenia strony internetowej „Historia Gminy Krzemieniewo” z działem poświęconym twórczości Franciszka Dzierżykraj-Morawskiego oraz odtworzenie tego działu w całości po technicznie wymuszonej likwidacji adresu www.klasaa.net i pracochłonnym przeniesieniu wszystkich plików pod nowy adres www.krzemieniewo.net.

Edycja 2 – Rydzyna, 15.01.2017 r.

DYPLOM NR 4
Bartosz Małecki z Kąkolewa – za niesamowity wkład pracy w kwerendy archiwalne ksiąg grodzkich, ziemskich, parafialnych, indagand i innych zbiorów dokumentów, ich profesjonalne przekłady z łaciny i opracowania oraz za bezinteresowne i życzliwe dzielenie się swą wiedzą na forach internetowych, a także za wytrwały udział w indeksowaniu wielkopolskich metrykaliów dla baz danych genealogicznych.

DYPLOM NR 5
Zdzisław Moliński z Rydzyny – za propagowanie kultury i historii Polski, w tym szczególnie regionalnej, wystaw historycznych, imprez okolicznościowych i rocznicowych, organizację koncertów, redagowanie regionalnego wydawnictwa oraz konsekwentne dążenie do ustanowienia Zamku w Rydzynie pomnikiem historii, a także do utworzenia w Zamku regionalnego muzeum.

Edycja 3 – Rydzyna, 13.01.2018 r.

DYPLOM NR 6
Marta Kowalewska z Krakowa – za popularyzację postaci generała-poety Franciszka Dzierżykraj-Morawskiego zarówno w kraju (artykuły w leszczyńskim „Przyjacielu Ludu”), jak i za granicą (artykuł w „Kurierze Galicyjskim” z 2014 r.), a szczególnie za wydanie w roku 2017, w ramach serii „Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia” Instytutu Badań Literackich PAN, pierwszej po 135 latach edycji jego „Bajek”, będącej pomnikiem wystawionym „jenerałowi” […], którego do dziś się nie doczekał.

DYPLOM NR 7
Hanna Markowska z Leszna – za zainicjowanie działalności i prowadzenie przez okres 20-tu lat Chóru Mieszanego Krzemień w Krzemieniewie. Od tego czasu jest dyrygentem Chóru. Jej ekspresyjna dyrygentura jest równie urzekająca jak bogate brzmienie chórzystów. W stworzonym przez nią Chórze śpiewają przedstawiciele kilku pokoleń mieszkańców powiatu leszczyńskiego, w tym także dzieci. Chór Krzemień uświetnia koncertami lokalne uroczystości, jak również z powodzeniem rywalizuje w festiwalach, konkursach i przeglądach, tak w kraju, jak i za granicą.

Edycja 4 – Rydzyna, 12.01.2019 r.

DYPLOM NR 8
Maciej Michalski z Poznania – za niezmierny wkład pracy w analizę przemian krajobrazu kulturowego Osiecznej w oparciu o źródła ikonograficzne, kartograficzne oraz pocztówki i zdjęcia, wydanie Reprintu pracy Edwarda Frankiewicza „Osieczna w walce o niepodległość” poprzedzonego szeroką kwerendą w archiwach zakonu franciszkanów, bezinteresowne i życzliwe dzielenie się wiedzą na łamach czasopisma „Zeszyty Osieckie”.

Edycja 5 – Rydzyna, 12.01.2019 r.

DYPLOM NR 9
Robert Maziarz z Kołobrzegu – Za wspieranie wiedzą i eksponatami inicjatyw podkreślających udział Wielkopolan z obecnego Powiatu Leszczyńskiego w osobach księcia Antoniego Sułkowskiego z Rydzyny i Franciszka Dzierżykraj-Morawskiego z Luboni, w militarnej blokadzie pruskiej twierdzy kołobrzeskiej w 1807 roku, utworzenie sal ich pamięci w muzeum PATRIA COLBERGIENSIS w Kołobrzegu, posadzenie i nazwanie ich imionami cisów "papieskich" oraz za publikacje, filmy, spotkania i konferencje na ich temat, organizowane w różnych miejscowościach w Polsce.

DYPLOM NR 10
Zofia Dwornik ze Szczecina (czasowo z Mierzejewa) – za ogrom pracy włożonej w poszukiwanie informacji na temat przeszłości Mierzejewa i losów jego mieszkańców przedstawionych w wydanych własnym sumptem, wyjątkowo starannych edytorsko, opracowaniach „Mierzejewo, Mierzejewo...” i „Mierzejewo od A do Z” oraz za umiejętność dzielenia się posiadaną wiedzą, dociekliwość historyczną, dbałość o zachowanie dla kolejnych pokoleń mierzejewskiej gwary i aktywność mającą na celu ułatwienie lokalnej społeczności dotarcia do wiedzy historycznej w skali Powiatu Leszczyńskoego.


LAUREACI w układzie alfabetycznym

Powrót do MENUWARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,114,805 Unikalnych wizyt