Czerwca 17 2024 14:47:42
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Edward Przybylski (1946-2007)

Edward Przybylski urodził się 11 października 1946 r. w Kamieńcu, niedaleko Kościana. Miał trudne dzieciństwo w biednych powojennych czasach. Mieszkając w Garzynie uczęszczał początkowo do szkoły podstawowej w Garzynie, a następnie w Drobninie (ostatnie trzy klasy). Już po ukończeniu „podstawówki” w Drobninie zdecydował, że będzie nauczycielem. W roku 1965 ukończył Liceum Pedagogiczne w Lesznie i rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej w Łęce Wielkiej, gdzie poznał swoją przyszłą żonę.

Przez całą swoją karierę zawodową nieustannie sam się uczył, studiował i doskonalił swoje kwalifikacje. Czynił to z pasją, na różne sposoby i niezależnie od przemian ustrojowych. W roku 1969 ukończył Studium Nauczycielskie w Poznaniu. Następnie, po pięciu latach studiów na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskał w 1975 roku tytuł magistra. Rok wcześniej został powołany na stanowisko dyrektora SP w Pudliszkach, którym był przez 28 lat - aż do przejścia na emeryturę w 2002 roku.

Przez ostatnie lata pełnienia swego urzędu nie przestawał się dokształcać. W 1994 r. uzyskał II stopień specjalizacji zawodowej i ukończył Studium Menedżerów Oświaty w Kaliszu. W 1996 r. odbył studia specjalistyczne w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Koszalinie. Brał udział w licznych seminariach i szkoleniach.

Największą pasją Edwarda Przybylskiego było budowanie szkolnictwa w Pudliszkach. Zastał tam kaflowe piece w klasach, oliwione, drewniane podłogi i toalety w podwórzu. Zainicjował i zrealizował nadanie szkole imienia gen. Franciszka Dzierżykraja-Morawskiego. Pozostawił szkołę znacznie rozbudowaną i w pełni wyposażoną, z centralnym ogrzewaniem, pełnym węzłem sanitarnym, salą komputerową i gimnastyczną.

Po przejściu na emeryturę Edward Przybylski nie mógł przestać być nauczycielem. „Nauczać” oznaczało dla niego „żyć”. Dlatego też, na ile zdrowie pozwalało, prowadził wykłady w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących w Gostyniu, a także przyjmował uczniów w domu.

Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł 3 sierpnia 2007 r. Pochowany został 7 sierpnia 2007 r. na cmentarzu w Gostyniu.

Edward Przybylski otrzymał Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania, odznaczony był Złotym Krzyżem Zasługi. Jednak nie to było dla niego najważniejsze. Najbardziej cieszył się z sukcesów swoich uczniów. Był dumny, że stają się oni dobrymi fachowcami, wspaniałymi rolnikami, że obejmują stanowiska, że wśród jego wychowanków są lekarze, księża, prawnicy, inżynierowie, dziennikarze, nauczyciele i wykładowcy wyższych uczelni.

______________________________________________________________
Na podstawie artykułu AJ „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą...”,
zamieszczonego w bezpłatnym tygodniku „Nowa Gazeta Gostyńska”
numer 34/2007 (225, rok VII), z dnia 26 sierpnia 2007 r. na stronie 9.,
opracował: Leonard Dwornik (przyjaciel Edwarda z okresu „drobnińskiego”)

Fragmenty kazania ks. Jakuba Przybylskiego (COr) na mszy pogrzebowej swego ojca.

„Spowiedź Jacka Soplicy” – autobiogram Edwarda Przybylskiego (z korespondencji prywatnej)

Geneza inicjatywy nadania szkole w Pudliszkach imienia generała Franciszka Dzierżykraja-Morawskiego
WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,395,942 Unikalnych wizyt