Lipca 16 2024 12:27:54
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Ksiądz Eryk Szymkowiak

Urodził się 12.04.1902 roku w Grobelce w powiecie śremskim. Był jednym z pięciorga dzieci Augusta i Marianny z Duchalskich . Ojciec późniejszego księdza Eryka pracował jako leśnik, natomiast matka zajmowała się domem i dziećmi. W domu Szymkowiaków patriotyzm zawsze silnie łączył się z religią, a sprawom wychowania dzieci poświęcano bardzo wiele uwagi. Dlatego też z domu rodzinnego ksiądz Eryk wyniósł silną wiarę, mocne zasady moralne oraz nawyk sumiennego wykonywania swoich obowiązków. Po ukończeniu szkoły powszechnej w 1913 roku rozpoczął naukę w gimnazjum w Ostrowie, którą ukończył 12.06.1922 roku.
22.07.1922 roku Eryk Szymkowiak złożył na ręce księdza arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego Edmunda Dalbora prośbę o przyjęcie do Seminarium Duchownego w Poznaniu. Prośba została przyjęta w związku z czym mógł 30.09.1922 roku rozpocząć studia. W poznańskim Seminarium przebywał do końca października 1924 roku.
Z dniem 1.11.1924 został skierowany przez księdza kardynała Edmunda Dalbora na studia w Instytucie Katolickim w Paryżu. Przebywał tam do 29.06.1926 roku. Podczas studiów w Paryżu dał się poznać jako: „... człowiek cichego usposobienia, sumienny pod każdym względem, wypełniający gorliwie swoje obowiązki zarówno pod względem nauki jak i wyrobienia się duchowego”.
3.04.1926 roku za zgodą władzy duchownej z Poznania otrzymał święcenia subdiakonatu z rąk księdza biskupa Bandrüllarta, rektora Instytutu Katolickiego w Paryżu.
Po powrocie do Polski został skierowany na studia uzupełniające do Gniezna. Święcenia kapłańskie otrzymał 3.07.1927 roku. 15.08.1927 roku powołany został na wikariusza do Wyskoci, gdzie z krótką przerwą (na posługiwanie w Jankowie Zaleśnym) przebywał do 18.02.1928 roku. Z dniem 19.02.1929 roku został mianowany przez księdza kardynała Augusta Hlonda nauczycielem religii przy gimnazjum państwowym w Rogoźnie. Od 1.12.1930 roku pełnił funkcję prefekta w prywatnym gimnazjum dra Czajkowskiego w Poznaniu.
Z polecenia księdza biskupa Walentego Dymka z dniem 1.07.1933 roku ksiądz Eryk Szymkowiak objął administrację kaplicy publicznej w Drobninie. Otrzymał również zadanie zbudowania kościoła w tej miejscowości z czego wywiązał się znakomicie.
W latach 1935-1936, kiedy przebywał już w Drobninie, bardzo często odwiedzała go jego siostra Janina. To właśnie tutaj poznała życie zakonne Serafitek, tutaj też ostatecznie ukształtowało się jej powołanie. Podjęła decyzję o wstąpieniu do tego zakonu. Została beatyfikowana przez papieża Jana Pawła II 18 sierpnia 2002. Ksiądz Eryk Szymkowiak zginął 15.09.1939 roku w Warszawie. Jego grób znajduje się na cmentarzu przykościelnym w Drobninie.


Ksiądz Eryk Szymkowiak wśród dzieci
przystępujących do I Komunii Św. w dniu 09.06.1935 r.
- zdjęcie pamiątkowe przed kaplicą w Drobninie -
(z albumu p. Janiny Dwornik zd. Bąk z Mierzejewa)


Autor biogramu: Jerzy Kownacki

------------------------------------------------
Więcej o wyniesionej na ołtarze siostrze ks. Eryka, w tym też o jej pobycie w Drobninie


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,490,085 Unikalnych wizyt