Lipca 15 2024 12:28:09
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Dane statystyczne z roku 1837
o miejscowościach ówczesnego okręgu osieczyńskiego w powiecie wschowskim,
obejmującego wszystkie miejscowości dzisiejszej gminy Krzemieniewo.
(wypis z opracowania Ludwika Platera „Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księztwa Poznańskiego” wydanego przez J.M.Bobrowicza w Lipsku w 1846 roku – artykuły 1187-1193 ze skrótami)

[ . . . ]

3. W S I E *

1187. Powiat wschowski obejmuje w czterech okręgach wsi większych 94, wsi i osad mniejszych 73, w ogóle wsi i osad 167. Wsie te należą do 79 majętności wszystkich prywatnych.

1188.

1. OKRĘG WSCHOWSKI […]

1189.

2. OKRĘG WŁOSZAKOWICKI […]

1190.

3. OKRĘG LESZCZYŃSKI […]
[ . . . ]

* [objaśnienia wypisane ze WSTĘPU] - opis Wsi obejmuje wymienienie każdej Majętności, numer jej porządkowy*), nazwisko jej właściciela i wymienienie Wsi do niej należących większych, to jest 100 głów ludności mających, i mniejszych wsi i osad, z dodaniem przy każdej wsi i osadzie liczby dymów i ludności podług spisów urzędowych 1837 roku. W notach dodane są uwagi i fakta szczególnych wsi dotyczące. Na końcu dodane jest zebranie Miast i Wsi i rozszczególnienie Wsi na większe i mniejsze, Folwarki, Kolonje, Olendry, Posady leśne i inne, Karczmy tudzież Młyny i Zakłady przemysłowe, oddzielną nomenklaturę w spisie maiące.

*) Każda majętność albo Dominium tam tylko dodany ma sobie numer porządkowy, gdzie główna jego wieś się znajduje. Jeżeli dominium ma rozsypane wsie po różnych okręgach albo nawet powiatach, nazwisko majętności jest wspomniane w prawdzie, ale numeru oddzielnego dodanego sobie niema.

__________________
Dla www.klasaa.net
wypisał Leonard Dwornik


Zobacz podobne dane statystyczne za rok 1888


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,487,245 Unikalnych wizyt