Marca 04 2024 02:45:32
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Bolesław Erzepki - wybrane zdjęcia archiwalne
ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego on-line */


Uczestnicy I Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu (1925)
Widoczni m.in.: Bolesław Erzepki (1), Fryderyk Papee (2),
Alfons Parczewski (3), Bronisław Dembiński (4), ksiądz Fijałek (5),
Stanisław Zakrzewski (7), Franciszek Bujak (8),Kazimierz Kaczmarczyk (9).


Uczestnicy uroczystości otwarcia Muzeum Miasta Poznania (luty 1930)
Widoczni m.in.: prezydent m. Poznania Cyryl Ratajski, b. wojewoda,
naczelny dyr. PWK Stanisław Wachowiak, prezes Sądu Apelacyjnego Jan Zakrzewski,
prezes Wielkopolskiej Izby Skarbowej Mieczysław Naruszewicz, prof. Zaleski,
starosta Ludwik Begale, naczelnik wydziału kultury i sztuki magistratu,
współzałożyciel muzeum Ruciński i laureat nagrody m. Poznania prof. Erzepki.

______________________________


Pogrzeb profesora Bolesława Erzepkiego w Poznaniu (marzec 1932)


Przemówienie żałobne rektora Uniwersytetu Poznańskiego
profesora Jana Sajdaka przed gmachem uczelni.


Przemówienie żałobne prezesa Towarzystwa Przyjaciół Nauk
profesora Uniwersytetu Poznańskiego Bronisława Dembińskiego
nad trumną zmarłego profesora Bolesława Erzepkiego
wygłoszone przed gmachem towarzystwa przy ulicy Mielżyńskiego.


Czoło konduktu pogrzebowego profesora Bolesława Erzepkiego.

_______________________

*/ Dnia 8 marca 2008 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, działając na wniosek Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, przekształcił utworzone w 1955 roku Archiwum Dokumentacji Mechanicznej (ADM) w Narodowe Archiwum Cyfrowe (NAC). Narodowe Archiwum Cyfrowe jest centralnym archiwum państwowym, a jego powołanie jest odpowiedzią na postęp, który dokonał się w technologii zapisu, przechowywania i udostępniania danych. Zbiory NAC (w tym fotografie i nagrania archiwalne) są bezpłatnie udostępniane w siedzibie archiwum, a stopniowo także on-line na stronie www.nac.gov.pl.

_______________________


Bolesław Erzepki (1852-1932) - biogram

† Prof. Dr. Bolesław Erzepki – wspomnienie pośmiertne w „Ziemi Leszczyńskiej”WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,114,172 Unikalnych wizyt