Marzec 27 2023 16:45:19
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Aleksandra z Morawskich Bukowiecka (1891-1949) - siostra Witolda z Oporowa

Aleksandra Jadwiga Maria Morawska urodziła się 08.12.1891 r. w Oporowie (obecnie powiat leszczyński) jako pierwsze dziecko Ignacego i Julietty z hr. Łubieńskich (których czwartym dzieckiem był syn Witold – 4 lata młodszy od Aleksandry). W 1910 r. ukończyła gimnazjum ss. Urszulanek w Kołomyji. W tym samym roku (23.10.1910) poślubiła w Oporowie znacznie starszego od siebie Mieczysława Bukowieckiego (1869-1931) i zamieszkała z mężem w stanowiącym jego własność Cichowie koło Kościana. Aleksandra pisywała poezje pod pseudonimem Paula Nałęcz. Była bardzo zaangażowana w Powstaniu Wielkopolskimi i za swoją działalność została odznaczona medalem „Polska Swemu Obrońcy”.

Po śmierci męża, u kresu swej kariery wojskowej generała brygady WP, z dużymi trudnościami* samodzielnie prowadziła majątek w Cichowie. W październiku 1939 r. okupanci wyszukujący byłych powstańców aresztowali ją i osadzili początkowo w Kościanie i Rawiczu, a na koniec w budzącym grozę Forcie VII w Poznaniu, gdzie została zamordowana w dniu 12.04.1940 r.


__________________________
Źródło:
Sławomir Leitgeber, „Morawscy herbu Nałęcz I – 600 lat dziejów rodziny”,
Wydawnictwo PANOPTIKOS, Poznań, 1997 (str. 172-173)

*/ w okresie wielkiego światowego kryzysu gospodarczego, Aleksandra (już jako wdowa) popadła w poważne tarapaty finansowe i groziła jej utrata Cichowa. Wtedy z wydatną pomocą finansową pospieszył jej, odznaczający się silnym poczuciem więzi rodzinnych, brat Witold. Także później nieraz ratował ją pożyczkami. Wziął przy tym na siebie koszty kształcenia sześciorga jej dzieci, wyznaczając im do czasu ukończenia szkół średnich lub studiów miesięczne zasiłki.

__________________________
Dla www.krzemieniewo.net
wypisał: Leonard Dwornik

Więcej o Aleksandrze z Morawskich Bukowieckiej

Powrót do MENU „Rodzeństwo, rodzice i dziadkowie Witolda Morawskiego”


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.01 5,337,047 Unikalnych wizyt