Lipca 16 2024 13:04:31
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Z opracowania Józefa Łukaszewicza

Józef Łukaszewicz „Krótki opis historyczny kościołów parochialnych, kościółków, kaplic, klasztorów, szkółek parochialnych, szpitali i innych zakładów dobroczynnych w dawnej Dyecezyi Poznańskiej” nakładem Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, tom II, Poznań 1858.

W y p i s y
z przedruku wykonanego techniką fotooffsetową w Drukarni Kujawskiej w Inowrocławiu wydanego przez Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu (bez określenia roku wydania) dotyczące obiektów z terenu obecnej gminy Krzemieniewo
.

B. ARCHIDYAKONAT ŚREMSKI zawierał w sobie dekanaty: 1. śremski, 2. krobski, 3. koźmiński, 4. kościański, 5. nowomiejski, 6. śmigielski, 7. wschowski, 8. borkowski.

I. DEKANAT ŚREMSKI zawierał w sobie kościoły parochialne: 1. w Śremie, 2. Domachowie, 3. Gostyniu, 4. Starym Gostyniu, 5. Siemowie, 6. Świerczynie, 7. Krzywiniu, 8. Lubiniu, 9. Dalewie, 10. Morce, 11. Brodnicy, 12. Żabnie, 13. Wieszczyczynie, 14. Dolsku, 15. Kunowie, 16. Strzelczach.

Str. 29-33

VI. Kościół parochialny w Świerczynie.
w tym str. 32

Kościół w Bojanicach. Prócz kościoła w Świerczynie znajdował się niegdyś w tej parochii kościół w Bojanicach, o którym wizyta Gnińskiego z r. 1685 tak opiewa: „Za dawnych czasów był w Bojanicach kościół parochialny, dziś pozostały tylko ślady tego kościoła, to jest jedyna kaplica szczuplutka, waląca się, przeciekająca. W tej kaplicy odbywa się nabożeństwo raz do roku, to jest na dniu ś. Michała archanioła, pod którego tytułem niegdyś kościół zostawał. Kościół zaś ten afiliowanym został do świerczyńskiego przez przewielebnego Benedykta Iżbińskiego biskupa poznańskiego w r. 1548 dnia 23 Marca.” 1) Kaplica ta była drewnianą. Późniejsze wizyty kościelne już o niej nie wspominają. W czasie wizyty Gnińskiego były także w tej parochii kaplice we wsi Drobinie i Gorznie.
_________
1) W roku 1548 Bojanice należały do Macieja Daleszyńskiego.

II. DEKANAT KROBSKI zawierał w sobie kościoły parochialne:
1. w Krobii, 2. Żytowiecku, 3. Oporowie, 4. Pawłowicach, 5. Rydzynie, 6. Poniecu, 7. Gołaszynie, 8. Łaszczynie, 9. Sarnowie, 10. Zakrzewie, 11. Nieparcie, 12. Skoraszewicach, 13. Smolicach, 14. Jutrosinie, 15. Dupinie, 16. Szkaradowie, 17. Pakosławiu, 18. Golejowku, 19. Słupi, 20. Miejskiejgórce, 21. Konarach, 22. Kołaczkowicach, 23. Pempowie, 24. Rawiczu.

Str. 74-76

III. Kościół parochialny w Oporowie. 1)
__________

1) Wieś ta jest gniazdem starożytnej rodziny wielkopolskiej Oporowskich, herbu mi niewiadomego, ale z rąk tej rodziny wyszła już na początku 16. wieku. W roku bowiem 1505 należała w części do Wojciecha Oporowskiego, w części do Jana Gajewskiego. Od obydwóch kupił w tym roku Oporowo Wojciech Pierwosiecki, niewiadomego mi herbu, bo Niesiecki i o tej rodzinie ślacheckiej nic nie wie. Archiwum grodzkie poznańskie. Część jakaś jednakże Oporowa należała należała w roku 1507 do Feliksa Oporowskiego. W roku 1536 należało Oporowo już do Śmigielskich, z których Sebastyan Śmigielski puścił je w tym roku prawem zastawu Andrzejowi Kurchowskiemu , dziedzicowi Belencina. Archiwum grodzkie w Poznaniu.

Str. 77-78

IV. Kościół parochialny w Pawłowicach.

----------------------------------------------------------------
Za informację dziękujemy panu Leonardowi Dwornikowi


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,490,156 Unikalnych wizyt