Lipca 15 2024 20:24:51
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


MOJA OKOLICA

Stanisław Egbert Koźmian
MOJA OKOLICA

4. LUBONIA.

Gdy tchnieniem Stwórcy jeszcze drżąca cała,
Ziemia — najpierwszą zieloności szatę,
I kwiaty rosą najrańszą bogate,
Jak uśmiech wdzięczny dla nieba przywdziała, —

Wtedy jednemu ze swych posłów grona, —
Najlotniejszemu rzekł Bóg: "Zleć na ziemię,
"I nim się pocznie krzątać ludzkie plemię,
Posiej zawczasu poezyi nasiona.

"Zawczasu wieszczom wytknij drogi złote;
Jeden lud obdarz siłą i spokojem,
Drugi dowcipem, inny marzeń rojem,
Najbiedniejszemu daj łzy i tęsknotę.

Jego siedzibę przyszłą między dwoma
"Znajdziesz morzami — w ubogiej płaszczyźnie,
Cnota się przecież w niej rozkrzewi żyźnie,
I będzie zawsze tam mej chwale doma.

Lecz by mógł ludzkość lud ten mój wybrany
Na coraz wyższe prowadzić koleje,
Dam mu ból bodźcem — ty mu daj nadzieję,
By w bólu nie padł, lecz wzrósł na niebiany. "

Poseł odleciał nasiona rozrzucić.
Obiegł w krąg ziemię, aż stanął w obiegu
Na południowym tej płaszczyzny brzegu,
Z której do niebios miał już wprost powrócić.

Chciał spocząć chwilę, — lecz mu wiatr rozgina
Skrzydła w lot szybszy. Ich dźwiękiem owiana,
W dumach się, w dumkach budzi Ukraina, —
I już się z stepów wznosi duch Bojana.

Pomknął na północ. Gdzie stanął, tam święcie
Pobożną, pieśnią zagrzmiały dąbrowy,
Słowiki wszczęły litewskie rozmowy,
I Niemen porwał Wilię w swe objęcie.

Dalej za Wisłę szybki lot swój niesie,
I staje spocząć, — w swe skrzydła się tuli, —
Klęka: gdzie ukląkł, wklęsł grób dla Urszuli,
I zapłakały sosny w Czarnolesie.

Bujne w pobliżu brzegi bystrej rzeki
Wabiły w ustroń, gdzie jednym wawrzynem
Miał pług z orężem złączyć wieszcz na wieki,
Czyn pieśnią wsławić, by pieśń wstała czynem.

Tam gdy błysł poseł, zaraz w pierwsze zbiory,
W pierwsze się plony rozkłosiły żniwa;
I Ceres, przedtem w gościnie u Flory,
Na własne wiano cały kraj zdobywa.

Pierwszym go chórem powitał bór gęsty;
A gdzie tknął błoni, — dźwięki podziemnemi
Twardego kruszczu pierwsze drgnęły chrzęsty,
Co krając w skiby miał bronić tej ziemi.

Po wielu ztamtąd jeszcze miejscach gości,
A w tych najdłużej, w których narodowi
Mieli się zrodzić wieszcze pogrobowi,
By go i w grobie przechować w całości.

Lecz już czas wracać, więc na zachód wzlata,
A im się bardziej zbliża do granicy,
Gdzie kiedyś obcy siędą plemiennicy,
Tem kraj smutniejszy, jakby kraniec świata.

Dan mu wzrok w przyszłość, — w jednej przeto chwili
Widzi ciąg bojów między plemionami,
Mordy, pożogi, — widzi, jak ci sami,
Co o przytułek żebrać tu przybyli —

Przyjęci sercem, chlebem ugoszczeni,
Na zbyt nieczujnych wpadli żywicieli,
Jednych pojmali, drugich w pień wycięli,
Aż się kraj cały od krwi strug rumieni.

„Tutaj, — tu (rzecze) — z pełnej muszę dłoni
Posiać nadziei pociechy i dziwy,
By zawsze ufał lud ten nieszczęśliwy,
Że od wydzierców w końcu kraj obroni."

Lubą więc ustroń w pośród smug kwiecistych
Wybrał na zasiew, i wywiódł z jej łona
Jako nadzieja kilka zdrojów czystych,
I kilka dębów tak wiecznych jak ona.

Jeszcze raz spojrzał — i wnet się poczyna
Ziemia nadzieją odziewać,
A za niknącym już śpiewa dolina:
"Pozwól się, pozwól spodziewać!" (*)

--------------------
(*) Znany jest powszechnie Franciszka Morawskiego wiersz
„Nadzieja", który się temi kończy wyrazy:

Póty lud żyje, póki nie przestanie
Pieśni nadziei swej śpiewać,
Nią się on budzi, przez nią zmartwychwstanie, —
Pozwól się, pozwól spodziewać.

--------------------

Pozostałe wiersze
z cyklu MOJA OKOLICA

1. Turwia

2. Czerwona Wieś

3. Jurków


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,488,401 Unikalnych wizyt