Lipca 15 2024 21:02:09
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


WITAMY NA STRONIE POŚWIĘCONEJ HISTORII GMINY KRZEMIENIEWO

Teren dzisiejszej gminy Krzemieniewo w województwie wielkopolskim, to obszar bardzo specyficzny ze względu na swoje zaszłości historyczne. Położony zawsze na uboczu wielkiej polityki, pozbawiony możliwości wykorzystania w pełni swojego potencjału gospodarczego jakim było rolnictwo, jednak się rozwijał. Najlepszym dowodem na to jest fakt, że pierwsze wzmianki historyczne o istniejących tu miejscowościach sięgają czasów średniowiecza, co nawet w przypadku takiego regionu jak Wielkopolska, nie jest powszechne.
Sprawą oczywistą jest także, że osadnictwo na tych terenach rozwijało się wcześniej, choć nigdy nie przeprowadzano tu żadnych badań archeologicznych, które by to jednoznacznie potwierdzały. Z tego powodu też, każdy zainteresowany przeszłością gminy Krzemieniewo musi bazować na źródłach pisanych, które są na dodatek bardzo rozproszone i niepełne.
Historia każdego narodu i państwa jest wypadkową tego, co dzieje się na prowincji, rozumianej jako "mała ojczyzna". W związku z tym, będziemy chcieli losy tej "małej ojczyzny" w wymiarze dzisiejszej gminy Krzemieniewo odwiedzającym tę stronę przybliżyć. Każdy, kto liczy na gotową odpowiedź na każde pytanie, srodze się jednak zawiedzie. Niewiele tu będzie komentarzy, sporo zaś różnych źródeł. Będą to rzeczy rzadko prezentowane w takiej właśnie formie. Jeżeli chcesz poznać historię naszego terenu, zapraszamy do częstych odwiedzin.

------------------------------------------

Auf dem Gebiet der Krzemieniewo-Gemeinde gibt es noch heute viele Spuren von früheren deutschen Einwohnern. Das sind aber meistens verschiedene Gebäude. Es fehlt leider an geschriebenen Quellen. Wir haben also eine Bitte an ehemaligen Einwohnern von Krzemieniewo (Feuerstein) oder an ihren Nachwüchsen, ob sie vielleicht uns Nachrichten (Fotos, Dokumente, Tagebücher, Landkarten) zeigen könnten. Wir versprechen, alles auf dieser Seite zu publizieren.
JK
Unsere e-mail Adresse:
drobnin@o2.pl

INFORMACJA

05.03.2023 POKŁOSIE BITWY POD GROCHOWEM

Miało Powstanie Listopadowe wielu bohaterów. Wśród nich znalazło się dwóch przedstawicieli rodu Morawskich. Krótko po krwawej bitwie pod Grochowem, generał brygady Franciszek Morawski mianowany został (08.03.1831) ministrem wojny w Rządzie Narodowym. Pod rozkazem podpisał się ówczesny Naczelny Wódz Siły Zbrojnej Narodowej, generał Skrzynecki. W bitwie pod Grochowem wyróżnił się Wojciech Morawski, bratanek generała Franciszka Morawskiego. Proponujemy zapoznać się z krótkim opisem tego, co działo się pod Grochowem w roku 1831 oraz mowami żałobnymi na cześć generała Franciszka Morawskiego (autor Hieronim Kajsiewicz) oraz Wojciecha Morawskiego (autor Władysław Woliński).

25.01.2023 DETRONIZACJA CARA MIKOŁAJA I

Jaki jest związek Oporowa z tym, co wydarzyło się 25.01.1831 roku w Warszawie? To właśnie wtedy Sejm i Senat Królestwa Polskiego podjęły decyzję o detronizacji rosyjskiego cara Mikołaja I jako króla polskiego. Jednym z posłów, którzy podpisali się pod aktem detronizacji był Adam Łuszczewski. Po upadku powstania listopadowego przebywał najpierw na emigracji, a później zamieszkał w Poznaniu. Jego żona, Teofila ze Skarżyńskich, była spokrewniona z Paulą Morawską. Adam Łuszczewski po śmierci w roku 1853 pochowany został na cmentarzu przykościelnym w Oporowie.

ADAM ŁUSZCZEWSKI I JEGO ZWIĄZEK Z OPOROWEM

22.01.2023 160 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Szanowni Czytelnicy

Mija właśnie 160 rocznica wybuchu powstania styczniowego, które swoim zasięgiem objęło ziemie zaboru rosyjskiego, tj. Królestwo Polskie i tzw. ziemie zabrane. Warto pamiętać, że wzięło w nim udział wielu mieszkańców Wielkopolski w tym również nasi rodacy związani bezpośrednio lub pośrednio z dzisiejszą gminą Krzemieniewo. Jakiś czas temu pojawił się na ten temat specjalny dział na tej stronie. Zachęcamy do jego odwiedzenia i zapoznania się ze znajdującymi się tam opisami, autorstwa Leonarda Dwornika.

KU PAMIĘCI KRAJANÓW ZWIĄZANYCH Z POWSTANIEM 1863 R.

WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,488,551 Unikalnych wizyt