Lipca 25 2024 15:48:42
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Oporowska "pani referendarzowa" oraz jej rodzice i rodzeństwo


Oporowska „pani referendarzowa” oraz jej rodzice i rodzeństwo wg wybranych opracowań genealogicznych z XIX wieku.

Felix Walezyusz Łubieński, pierwszy hrabia z dzielnicy Macieja Starosty wagczewskiego, jedyny syn Celestyna i Pauliny Szembekówny, urodził się we wsi Minodze (w Olkuskiem), dnia 28 listopada 1758 r. — W r. 1782, w listopadzie zaślubił Teklę z Bielińskich* starościankę Czerską, dnia zaś 2 kwietnia 1848 r. w Guzowie Bogu ducha oddał; pochowany tamże w grobach rodzinnych w Wiskitkach. Wyliczać wszystko co dla kraju uczynił Felix Łubieński, przechodzi zakres tej drobnej pracy genealogicznej**. Czyny jego należą do historyi; ona policzy jego zasługi jako obywatela i męża stanu; ona tylko należycie ocenić potrafi ten żywot tak długi poświęcony wytrwałej, niezmordowanej pracy dla dobra współziomków. My ograniczyć się musimy wyliczeniem godności, które piastował i potomstwa które pozostawił. Z małżonki swej, Tekli z Bielińskich*, Damy Krzyża Gwiaździstego (dame de la croix etoilée) zostawił synów siedmiu i córek trzy, podług wieku w następującym idących porządku:

1. Franciszek Xawery (ur. 5 stycznia 1784, zm. 7 czerwca 1826), Kapitan Gwardyi Napoleona, żonaty 1° voto z Anną Miłkowską; 2°voto z Pauliną Potocką, córką Seweryna i Anny Księżnej Sapieżanki. WIĘCEJ >>

2. Tomasz (ur. 29 grudnia 1784 r. w Szczytnikach), b. Generał wojsk polskich i Senator Kasztelan, żonaty z Konstancyą, hr. z Tenczyna Ossolińską, córką Józefa Kasztelana podlaskiego i Maryi Zaleskiej starościanki Boreckiej. WIĘCEJ >>

3. Piotr (ur. 31 stycznia 1786 r.), od lat przeszło 30 Prezes Dyrekcyi Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie, żonaty z Barbarą Korwin Szymanowską, córką Michała Starosty wyszogrodzkiego i Anieli ze Świdzińskich. WIĘCEJ >>

4. Jan (ur. 27 grudnia 1786), dziedzic miasta Okuniewa, żonaty 1° voto z Anną Klicką, cześnikówną Rożańską, 2° voto z Izabellą Michałowską. WIĘCEJ >>

5. Marya, za Maxymilianem Skarzyńskim. WIĘCEJ >>

6. Paulina, za Józefem Nałęcz Morawskim, Referendarzem Stanu [z Oporowa - przyp.LD]. WIĘCEJ >>

7. Henryk (ur. 11 lipca 1793 r.), b. Vice-Prezes Banku Polskiego, żonaty z Ireną Potocką, (zm. 1835), córką, Jana Krajczyca Koronnego, sławnego podróżnika i Konstancyi z Potockich wojewodzianki ruskiej. WIĘCEJ >>

8. Tadeusz (ur. 19 października 1794), Biskup Rodopolitański, Suffragan dyecezyi kujawsko-kaliskiej. WIĘCEJ >>

9. Józef (ur. 16 października 1796), żonaty z Józefą Pruską, córka, Jana Rotmistrza wojsk koronnych i Ludwiki Szczanieckiej. WIĘCEJ >>

10. Róża (ur. d. 8 września 1799 r.), za Ludwikiem Junosza Sobańskim z Obudowki. WIĘCEJ >>

_________________

*/ Tekla, żona Felixa, była córką Franciszka na Bielinie Bielińskiego h. Junosza, Pisarza W. K. (1784), Starosty czerskiego i Krystyny Ks. Sanguszkówny. Bieliński Franciszek, jeden z najzacniejszych obywateli swego czasu, był synem Michała Wojewody chełmińskiego i Tekli Peplowskiej, a wnukiem Kazimierza Ludwika, Marszałka W. K. i Ludwiki Maryi hr. z Raciborska Morsztynówny, przez którą dom ten wszedł w kolligacyą z domami Gordonów, Campbellów, Douglasów, d'Argyllów i Stuartów i innymi. Oprócz Tekli za Felixem hr. Łubieńskim miał jeszcze Franciszek synów dwóch: Józefa żonatego z Działyńską (syn jego August) i Pawła bezpotomnego, i córki dwie: Barbarę za Rochem Kossowskim z Głogowy Podskarbim W. K. i Józefę za Józefem Janem Nepomucenem hr. z Pieskowej Skały Wielopolskim Margrabią Pińczowskim. — Krystyna Sangnszkówna, była córką Pawła Karola, Księcia na Białym Kowlu i Smolanach Sanguszki, Marszałka W. W. K. L. i Barbary Dunin (córki Jakóba Referendarza Koronnego i Maryi Mikołajówny Grudzińskiej h. Grzymała, Starościanki golubskiej z Lukrecyi Radziwiłłówny zrodzonej); przez nią w dom ten weszły kołligacye z Sapiehami, Radziwiłłami, Chodkiewiczami i Grudzińskiemi.

_________________

Źródło:
Stanisław Kazimierz Kossakowski: „Monografie historyczno-genealogiczne niektórych rodzin polskich (z przypisami Juliana Błeszczyńskiego)”, Tom 2, Nakładem Autora, Warszawa 1860 (str. 62-96).


WIĘCEJ >> na podstawie:

1) Stanisław Kazimierz Kossakowski: „Monografie historyczno-genealogiczne niektórych rodzin polskich (z przypisami Juliana Błeszczyńskiego)”, Tom 3, w Drukarni Józefa Bergera, Warszawa 1872 [przypisy na str. XLI – LII, od zdania: „W tomie II wymieniliśmy synów Ministra, tu dodajemy jeszcze wiadomość, o dalszem rozrodzeniu się jego potomków”].

2) Jerzy Sewer hr. Dunin-Borkowski: „Genealogie żyjących utytułowanych rodów polskich”, Nakładem księgarni Seyfartha i Czajkowskiego, Lwów 1895 (str. 373-383).


________________________
Dla www.klasaa.net wybrał
i opracował: Leonard Dwornik


Oporowska „pani referendarzowa” w rodzinnym almanachu „klanu Łubieńskich” (wg Mariana Brandysa).


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,512,968 Unikalnych wizyt