Lipca 25 2024 17:01:28
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


10.09.2013 WPISY Z KRONIKI SZKOŁY NIEMIECKIEJ W KRZEMIENIEWIE

W dniu dzisiejszym na stronie w panelu NASZA HISTORIA (=> Kroniki) zamieszczone zostały w tłumaczeniu na język polski zapisy z Kroniki szkoły niemieckiej w Krzemieniewie za lata 1893-1925. Tym samym, na chwilę obecną, czytelnik ma do dyspozycji całą Kronikę, która w doskonały sposób przybliża realia tamtych czasów, odnosząc się nie tylko do spraw oświatowych, ale również kwestii narodowościowych i społecznych występujących w tej miejscowości.
Zapraszamy do lektury.

01.09.2013 MAJĄTEK W DROBNINIE W ROKU 1793 WEDŁUG "PRUSKIEJ INDAGANDY"

W panelu NASZA HISTORIA (=> Miejscowości => Drobnin) zamieszczone zostały informacje na temat zorganizowania i funkcjonowania majątku ziemskiego w Drobninie w roku 1793. W tym czasie Drobnin stanowił własność Jana Nepomucena Węgorzewskiego, przedstawiciela rodu związanego z tą miejscowością w latach 1721-1826. Znalazły się tam również informacje na temat Garzyna, który również należał do tego samego Węgorzewskiego.
Zapraszamy do lektury.

25.08.2013 CZYŻBY RENESANS LUBOŃSKIEGO "KLASYKA MIMO WOLI"?

Mamy już lata dziesiąte XXI wieku, a utwory Franciszka Dzierżykraj-Morawskiego nie tracą na aktualności. Z dobrze poinformowanych źródeł jest nam wiadomo, że trwają prace nad nowym wydaniem jego bajek (niestety, bez udziału wielkopolskich środowisk filologicznych). Utwory lubońskiego generała-poety ostatnimi laty wziął też poważnie na swój warsztat Andrzej Marek Hendzel z Koszalina, który nowatorsko je interpretuje w kilku artykułach zamieszczanych na swej stronie internetowej. Dziś artykuły tego Autora zostały dołączone (za Jego zgodą) do wcześniej zamieszczonych na naszej stronie stosownych utworów lubońskiego generała-poety jako przypisy AMH. Tym to sposobem na przykład bajka „Konik polny i mrówka” obrosła największą ilością przypisów. Zachęcamy do lektury, boć to przecież… jeszcze wakacje.

16.06.2013 NIEKOMERCYJNE WYDAWNICTWA ZWARTE ZWIĄZANE Z HSTORIĄ GMINY KRZEMIENIEWO

Uważny Czytelnik naszej strony zwrócił zapewne uwagę na powoływane w niektórych artykułach materiały źródłowe nigdy niewprowadzone do powszechnego obiegu księgarskiego. Do nich też należą niedostępne w systemie powszechnej dystrybucji pozycje wydane po roku 1989 (w III RP) przez Urząd Gminy, Gminne Centrum Kultury i własnym nakładem Autorów, przy czym te ostatnie są praktycznie niedostępne w bibliotekach publicznych (o cyfrowych nie wspominając). Dotychczas przybliżyliśmy Czytelnikom tylko dwie takie pozycje, a mianowicie PAWŁOWICE I GMINA KRZEMIENIEWO W POWSTANIU WIELKOPOLSKIM 1918-1919 oraz O FRANCISZKU DZIERŻYKRAJ-MORAWSKIM - VARIA. Dziś w dziale OPRACOWANIA zamieszczamy (i w dziale CIEKAWOSTKI sygnalizujemy) znane nam inne lokalne NISKONAKŁADOWE PUBLIKACJE NIEKOMERCYJNE o takim charakterze. Z naszego rozeznania wynika, że większość nakładów została już przez Wydawców praktycznie rozdysponowana. Osobom zainteresowanym treścią tych wydawnictw pozostaje więc tylko tropienie poszczególnych pozycji i nadzieja na dobrą wolę ich posiadaczy. Być może kiedyś uda się zamieścić w naszym dziale DOWNLOAD pełne wersje elektroniczne, ale to będzie wymagało zgody poszczególnych Wydawców, o co do Nich apelujemy.

02.04.2013 WIERSZ FRANCISZKA MORAWSKIEGO PRZYPISYWANY MICKIEWICZOWI

230 lat temu urodził się w Pudliszkach Franciszek Dzierżykraj-Morawski, późniejszy generał-poeta zmarły w Luboni. Szanując prawo organizowania oficjalnych obchodów rocznic urodzin przez jednostki związane z miejscem urodzenia, czcimy ten jubileusz tylko przypomnieniem krótkiego utworu lubońskiego generała-poety, opublikowanego w roku 1820 pod niepowtarzanym później tytułem „Śnieżek”. Wybór tego utworu nie jest przypadkowy, gdyż po latach był on przypisywany różnym autorom, w tym nawet Mickiewiczowi, o czym więcej w odsyłaczu pod tekstem tego prawdopodobnie improwizowanego czterowiersza.

WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,513,135 Unikalnych wizyt