Czerwca 17 2024 14:53:58
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


24.03.2013 POWSTAŃCY STYCZNIOWI Z TERENU OBECNEJ GMINY KRZEMIENIEWO

150 lat temu na karty historii powstania styczniowego wpisał się Zdzisław Szczawiński z Brylewa, który po bitwie pod Olszowym Młynem 22 marca 1863 r. uratował swego ciężko rannego dowódcę, co zostało odnotowane w wielu materiałach źródłowych dotyczących tej bitwy. Ale nie był on jedyną postacią z terenu naszej gminy, związaną z powstaniem 1863 r., o czym więcej w zamieszczonej dziś okolicznościowej informacji ku uczczeniu pamięci ich wszystkich z okazji ROKU POWSTANIA STYCZNIOWEGO. Są w niej odsyłacze do BIOGRAMÓW "naszych powstańców" oraz trzech dowódców partii powstańczych w których walczyli.
Uchrońmy ich od niepamięci.

ZMARŁ BYŁY KIEROWNIK SZKOŁY W LUBONI27.02.2013 UZUPEŁNIENIA I NOWOŚCI NA STRONIE

Tych, którzy odwiedzają tę stronę informujemy, że w dniu dzisiejszym uzupełnione zostały artykuły odnoszące się do: STANISŁAWA Z BNINA ŚMIGIELSKIEGO - fundatora i budowniczego kościoła w Oporowie oraz KSIĘDZA JÓZEFA CHEŁKOWSKIEGO - plebana w Oporowie i biskupa poznańskiego. Z nowości proponujemy OFICJALNĄ LISTĘ ZMARŁYCH NA CHOLERĘ W PARAFII OPOROWO W ROKU 1849, NOTKĘ BIOGRAFICZNĄ NA TEMAT KSIĘDZA JÓZEFA FRANKE oraz HISTORIĘ CHŁOPÓW LUBOŃSKICH, OPOROWSKICH I OPORÓWCZYŃSKICH DO GŁOŚNEGO BUNTU PRZYWIEDZIONYCH autorstwa Józefa Morawskiego.

25.02.2013 BIOGRAM OJCA OPRACOWANY PRZEZ SYNA

Dziś w panelu NASZA HISTORIA (dalej: BIOGRAMY) zamieszczony został biogram Mariana Jasiaka (1912-1994), mieszkającego i czynnego zawodowo oraz społecznie w Krzemieniewie na przełomie lat 50/60 XX w., nauczyciela nauczania początkowego. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że biogram został opracowany przez syna z okazji 100. rocznicy urodzin ojca. Jest to rzadko spotykany, a ze wszech miar godny naśladowania, sposób uczczenia takiego jubileuszu. Znamienne jest przy tym to, że autor biogramu nie powołuje żadnych zewnętrznych materiałów źródłowych, bazując na dokumentach i zapiskach domowych oraz informacjach przekazanych przez ojca. Miał przy tym to szczęście, że mimo kilku w życiu przeprowadzek, ojciec o papiery raczej dbał, a i niepisanymi informacjami o sobie chętnie dzielił się z bliskimi. Takich rodziców miał nie tylko on, dlatego apelujemy o podobne uchronienie ich rysów biograficznych od niepamięci.

17.02.2013 O POWSTAŃCU STYCZNIOWYM URODZONYM 180 LAT TEMU W GARZYNIE

17 lutego 1833 r. urodził się w Garzynie Ildefons Chełkowski (1833-1904), późniejszy ziemianin i działacz powstańczy 1863 r. Był synem ówczesnego posesora Garzyna, który wkrótce nabył majętność Kuklinów koło Krotoszyna i tam w 1836 r. z całą rodziną zamieszkał. Krótkotrwały związek Ildefonsa z Garzynem, upoważnia do zaliczenia go w poczet powstańców 1863 roku związanych z terenem gminy Krzemieniewo, ale też nakłada na władze i społeczność gminy obowiązek przypomnienia jego osoby, przynajmniej przy okazji 150. rocznicy Powstania Styczniowego, co niniejszym czynimy. Nie jest to jedyna postać z terenu naszej gminy, związana z tym powstaniem. Pozostałe przypomnimy za kilka dni, dając Czytelnikom szanse samodzielnych poszukiwań takich osób. O dwóch są dość obszerne wzmianki na naszej stronie, z zaznaczeniem ich związków z powstaniem 1863 r. - identyfikacja reszty wymagać może trochę trudu i biegłości w kwerendach internetowych. Życzymy powodzenia w poszukiwaniach.

WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,395,961 Unikalnych wizyt