Czerwca 22 2024 02:16:02
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


12.12.2014 153 ROCZNICA ŚMIERCI FRANCISZKA DZIERŻYKRAJ-MORAWSKIEGO

Po dość długiej przerwie (nie oznacza to jednak, że od ostatniego newsa nie przybyło na naszej stronie uzupełnień i rozszerzeń innych wcześniejszych wątków) kontynuujemy przypominanie różnych rocznic związanych z szeroko rozumianą historią naszej gminy. Dowodem niech będą kolejne materiały związane ze 153. rocznicą śmierci lubońskiego generała-poety Franciszka Dzierżykraj-Morawskiego.
Zapraszamy do lektury i... szperania.


11.06.2014 PAMIĘCI TYCH, KTÓRZY ZGINĘLI NA FRONTACH I WOJNY ŚWIATOWEJ

28.08.2014 roku minie dokładnie setna rocznica mordu dokonanego w Sarajewie na arcyksięciu Franciszku Ferdynandzie, co było z kolei bezpośrednią przyczyną wybuchu I wojny światowej. Konfliktu na taką skalę i z zaangażowaniem tak wielkich sił i środków nigdy wcześniej w historii ludzkości nie było. To, co działo się na wszystkich frontach w latach 1914-1918, spowodowało niewyobrażalnie wiele ludzkiego nieszczęścia, liczonego w milionach zabitych, rannych i okaleczonych fizycznie oraz psychicznie. Wśród walczących w tej wojnie Polaków, znalazło się również wielu mieszkańców dzisiejszej gminy Krzemieniewo. Ze względu na ówczesną przynależność polityczną i terytorialną tych terenów, zostali oni zmobilizowani do armii niemieckiej. W panelu NASZA HISTORIA (dalej: Nadesłane przez użytkowników) zamieszczamy nazwiska tych, którym nie udało się wrócić do rodzinnego domu, a pochodzili z parafii Poniec, Świerczyna, Oporowo i Pawłowice (STRATY OSOBOWE WYNIKAJĄCE Z DZIAŁAŃ NA FRONTACH I WOJNY ŚWIATOWEJ)

18.04.2014 KAMYK DO OGRÓDKA OSKARA KOLBERGA - JEDNEGO Z PATRONÓW ROKU 2014

Kontynuując tradycję włączania się do obchodów rocznic, którym Parlament RP nadał najwyższą rangę, tym razem nawiązujemy do twórczości jednego z Patronów Roku 2014 - Oskara Kolberga (1814-1890) - etnografa, folklorysty i kompozytora. W jednym z tomów swego obszernego dzieła „Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce” zawarł on kilka - wcześniej cytowanych na naszej stronie - fragmentów dotyczących miejscowości z terenu gminy Krzemieniewo (głównie Luboni). Zanotowane w innym tomie wielkopolskie zwyczaje wielkanocne też wcześniej wzmiankowane były na naszej stronie przy opisie „barabaszy” (w nowomowie nazywanych „przebierańcami po dyngusie”). Tytułowym kamykiem jest natomiast „odkrycie” błędnie cytowanego przez Oskara Kolberga wiersza Franciszka Morawskiego w przypisach do jeszcze innego tomu „Ludu. …”.
Życzymy przyjemnej lektury w oczekiwaniu na wielkanocnych „barabaszy” (może w tym roku pogoda im wreszcie dopisze?).

12.12.2013 - Kolejny życiorys w kolejną rocznicę śmierci lubońskiego generała-poety.

10. rocznicę śmierci Franciszka Morawskiego (1783-1861) - jednego z członków-założycieli Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk – Towarzystwo to uczciło zamieszczeniem na łamach swego Rocznika 1871 obszernego życiorysu lubońskiego generała-poety. Na naszych łamach przypominamy 152. rocznicę Jego śmierci zamieszczeniem tekstu tego właśnie życiorysu. Ciekawostką jest wymienienie w nim kilku utworów Franciszka Morawskiego „zasługujących na szczególną wzmiankę”, wśród których znalazł się wiersz „Biedna komornica”, opublikowany pierwotnie w leszczyńskim „Przyjacielu Ludu” z 1838 r. z zagadkowym podpisem Wojtuś Grajek od Gostynia i równie zagadkowo pominięty w późniejszym wydaniu „Pism zbiorowych…” z 1882 r. Zachęcamy do lektury tego wiersza (z przypisami) choćby dlatego, że rzecz dotyczy rzekomo zdarzenia prawdziwego z zimy 1838(5)? roku w nieodległym od naszej gminy Czajkowie.

21.09.2013 ZESTAWIENIE STATYSTYCZNE ZA 1871 ROK

Na stronie w panelu NASZA HISTORIA (=> Źródła historyczne) pojawiło się nowe zestawienie statystyczne dla gmin wiejskich i obszarów dworskich z 1871 roku z terenu dzisiejszej gminy Krzemieniewo. Bazuje ono na opracowaniu „Die Gemeinden und Gutsbezirke des Preussischen Staates und ihre Bevölkerung“, wydanym w Berlinie w 1874 roku. To opracowanie jest szczególne, ponieważ punkt ciężkości kładzie głównie na ludzi. Nie ma tutaj żadnych danych na temat wielkości gospodarstw rolnych lub wielkich majątków ziemskich, czy w końcu wysokości ówczesnych podatków. Nie znaczy to jednak, że obraz ówczesnego społeczeństwa zamieszkującego tereny Prowincji Poznańskiej, jaki jawi się z kart tej książki, jest mało interesujący. Autorzy tego opracowania postanowili pójść trochę inną drogą badawczą, dzięki czemu zyskujemy doskonałe źródło informacji z takich dziedzin, jak: topografia jednostek komunalnych, ludność z podziałem na płeć, przynależność państwową, wyznawaną religię, wiek i wykształcenie oraz przypadki ludzi ułomnych.
Zapraszamy do lektury.

WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,409,260 Unikalnych wizyt