Września 24 2023 17:41:37
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


18.03.2012 SPECYFICZNA KONSTRUKCJA ŚCIAN KOŚCIOŁA W OPOROWIE

W panelu NASZA HISTORIA (dalej: CIEKAWOSTKI) zamieszczono informację o zdwojonej konstrukcji ścian kościoła w Oporowie. Konstrukcja ta nie mieści się w ramach powszechnie stosowanej typologii rozwiązań konstrukcyjnych w budownictwie drewnianym. W przypisie jest też wzmianka o podobnej konstrukcji ścian kościoła w Świerczynie. Takich kościołów, wymykających się z dotychczasowych systemów klasyfikacji konstrukcji ścian, jest w Wielkopolsce nieco ponad 40. Ciekawostka adresowana jest szczególnie do miłośników architektury drewnianej.

21.02.2012 MAJĄTKI LUBONIA I OPOROWO W LATACH 1945 I 1946

W panelu NASZA HISTORIA (dalej: ŹRÓDŁA HISTORYCZNE) zamieściliśmy informację traktującą o MAJĄTKACH ZIEMSKICH W LUBONI I OPOROWIE W LATACH 1945 I 1946. Znajdują się tam różne zestawienia inwentaryzacyjne odnoszące się do wyposażenia siedzib byłych właścicieli tych majątków, ilości i stanu budynków mieszkalnych i gospodarczych pracowników, inwentarza żywego oraz maszyn i narzędzi rolniczych. Z lektury tych dokumentów wynika, że majątki te przetrwały wojnę w dość dobrej kondycji.
Zapraszamy do lektury.

6.02.2012 HENRYK BRÜHL I BRYLEWO (JEGO WIEŚ-PRZEKRĘT)

W panelu NASZA HISTORIA (dalej: MIEJSCOWOŚCI: BRYLEWO) zamieszczono informacje o dwóch członkach rodziny Brühlów, w tym szczególnie o sławnym ministrze saskim - Henryku Brühlu, który jest wzmiankowany w wielu rysach historycznych Brylewa jako właściciel tej wsi w XVIII wieku, dowodzący na tej podstawie swego szlachectwa polskiego. Zmarły prawie 250 lat temu hrabia Henryk Brühl to tytułowy bohater powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego „BRÜHL”.

4.02.2012 WSPOMNIENIA KSIĘDZA KINOWSKIEGO Z OPOROWA

3 lutego 1874 roku uwięziony został z rozkazu władz pruskich, arcybiskup metropolita poznański i gnieźnieński oraz prymas Polski, Mieczysław Ledóchowski. Stało się tak, ponieważ nie godził się na politykę Kulturkampfu realizowaną od 1873 roku przez zaborcę, a wymierzoną w naszą narodową tożsamość. Z tego samego powodu w więzieniach znalazło się wielu innych księży obu archidiecezji. Wśród nich był również ksiądz Antoni Kinowski, proboszcz z Oporowa. Jako wikariusz w Starym Gostyniu, za posługi duchowne wykonywane wbrew tzw. ustawom majowym, był ścigany i więziony.
W 1901 roku spisał swoje wspomnienia z tamtych trudnych czasów, które krótko po jego śmierci (ta nastąpiła w roku 1923) publikowane były w Przewodniku Katolickim. Wspomnienia tego niezłomnego kapłana zamieszczamy na naszej stronie w panelu NASZA HISTORIA (dalej: ŹRÓDŁA HISTORYCZNE --> WSPOMNIENIA KSIĘDZA KINOWSKIEGO Z OPOROWA).

12.01.2012 NA TEMAT OBRAZU Z KOŚCIOŁA W OPOROWIE

W starych gazetach i albumach natrafić można na wiele bardzo ciekawych informacji. Jedną z nich zamieszczamy dzisiaj w panelu NASZA HISTORIA (dalej: KOŚCIOŁY - Głos w sprawie cudowności obrazu Najświętszej Marii Panny z kościoła w Oporowie). Związana jest ona ze szczególnym kultem, jaki był kiedyś udziałem obrazu Najświętszej Marii Panny, znajdującym się do dzisiaj w kościele w Oporowie. Szkoda, że kult ten obecnie jest już trochę zapomniany.
Zapraszamy do lektury.

WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 5,715,417 Unikalnych wizyt