Lipca 16 2024 13:01:05
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


25.01.2013 ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA W ROKU 1809

Proszę sobie wyobrazić, że mamy rok 1809. W Europie „karty rozdaje” Napoleon Bonaparte. To z nim wiąże swoje losy wielu naszych rodaków, mając nadzieję na odzyskanie utraconej wolności i zabranych przez zaborców ziem. Tereny dzisiejszej gminy Krzemieniewo wchodzą od roku 1807 w skład Księstwa Warszawskiego, administracyjnie należąc do powiatu krobskiego i częściowo wschowskiego w departamencie poznańskim. Z rzadka docierają tu informacje o tym, co dzieje się w polityce. Praca, praca i jeszcze raz praca. Tak najczęściej wyglądał każdy dzień tych, którym przyszło wtedy tutaj żyć. Nawet do kościoła na niedzielne nabożeństwo najczęściej było daleko. Każdy kolejny dzień był podobny do poprzedniego. Rodziły się kolejne dzieci, starsi rozstawali się z tym światem. Każdy taki fakt musiał być zgłoszony w urzędzie stanu cywilnego. Dzięki temu dzisiaj, na bazie tego co ocalało, możemy doszukiwać się informacji na temat swoich przodków i rozbudowywać kolejne gałęzie rodowych drzew genealogicznych.
Żeby choć trochę naświetlić, jakich informacji możemy się spodziewać w aktach wytworzonych przez te dawne urzędy, w panelu NASZA HISTORIA (dalej: Dla genealogów) zamieszczona została informacja na temat aktów urodzenia, zapisanych w księdze urodzeń ze Świerczyny przez ówczesnego proboszcza - URZĄD STANU CYWILNEGO - ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA W ROKU 1809.

18.03.2012 SPECYFICZNA KONSTRUKCJA ŚCIAN KOŚCIOŁA W OPOROWIE

W panelu NASZA HISTORIA (dalej: CIEKAWOSTKI) zamieszczono informację o zdwojonej konstrukcji ścian kościoła w Oporowie. Konstrukcja ta nie mieści się w ramach powszechnie stosowanej typologii rozwiązań konstrukcyjnych w budownictwie drewnianym. W przypisie jest też wzmianka o podobnej konstrukcji ścian kościoła w Świerczynie. Takich kościołów, wymykających się z dotychczasowych systemów klasyfikacji konstrukcji ścian, jest w Wielkopolsce nieco ponad 40. Ciekawostka adresowana jest szczególnie do miłośników architektury drewnianej.

21.02.2012 MAJĄTKI LUBONIA I OPOROWO W LATACH 1945 I 1946

W panelu NASZA HISTORIA (dalej: ŹRÓDŁA HISTORYCZNE) zamieściliśmy informację traktującą o MAJĄTKACH ZIEMSKICH W LUBONI I OPOROWIE W LATACH 1945 I 1946. Znajdują się tam różne zestawienia inwentaryzacyjne odnoszące się do wyposażenia siedzib byłych właścicieli tych majątków, ilości i stanu budynków mieszkalnych i gospodarczych pracowników, inwentarza żywego oraz maszyn i narzędzi rolniczych. Z lektury tych dokumentów wynika, że majątki te przetrwały wojnę w dość dobrej kondycji.
Zapraszamy do lektury.

6.02.2012 HENRYK BRÜHL I BRYLEWO (JEGO WIEŚ-PRZEKRĘT)

W panelu NASZA HISTORIA (dalej: MIEJSCOWOŚCI: BRYLEWO) zamieszczono informacje o dwóch członkach rodziny Brühlów, w tym szczególnie o sławnym ministrze saskim - Henryku Brühlu, który jest wzmiankowany w wielu rysach historycznych Brylewa jako właściciel tej wsi w XVIII wieku, dowodzący na tej podstawie swego szlachectwa polskiego. Zmarły prawie 250 lat temu hrabia Henryk Brühl to tytułowy bohater powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego „BRÜHL”.

4.02.2012 WSPOMNIENIA KSIĘDZA KINOWSKIEGO Z OPOROWA

3 lutego 1874 roku uwięziony został z rozkazu władz pruskich, arcybiskup metropolita poznański i gnieźnieński oraz prymas Polski, Mieczysław Ledóchowski. Stało się tak, ponieważ nie godził się na politykę Kulturkampfu realizowaną od 1873 roku przez zaborcę, a wymierzoną w naszą narodową tożsamość. Z tego samego powodu w więzieniach znalazło się wielu innych księży obu archidiecezji. Wśród nich był również ksiądz Antoni Kinowski, proboszcz z Oporowa. Jako wikariusz w Starym Gostyniu, za posługi duchowne wykonywane wbrew tzw. ustawom majowym, był ścigany i więziony.
W 1901 roku spisał swoje wspomnienia z tamtych trudnych czasów, które krótko po jego śmierci (ta nastąpiła w roku 1923) publikowane były w Przewodniku Katolickim. Wspomnienia tego niezłomnego kapłana zamieszczamy na naszej stronie w panelu NASZA HISTORIA (dalej: ŹRÓDŁA HISTORYCZNE --> WSPOMNIENIA KSIĘDZA KINOWSKIEGO Z OPOROWA).

WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,490,150 Unikalnych wizyt