Lipca 15 2024 21:55:26
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


ŁODZIOWIE Z BNINA


W wielu herbarzach, jak również opracowaniach o charakterze genealogicznym, rodzina Łodziów z Bnina (nazywana także Bnińskimi) zaliczana jest do najstarszych i najmożniejszych rodów wielkopolskich. W przypadku dzisiejszej gminy Krzemieniewo na jej ślad natrafiamy już w roku 1467, kiedy to Hektor Orchowski sprzedaje za 2000 grzywien Andrzejowi [Bnińskiemu] biskupowi poznańskiemu wsie Oporowo i Oporówko. I z tą właśnie rodziną (w gałęzi Śmigielskich – również pieczętujących się „Łodzią”), miejscowości te związane były przez prawie następne dwa wieki. Ród Łodziów Bnińskich, którego korzenie sięgają źródłowo początków XIII wieku, wydał licznych dostojników kościelnych i świeckich (byli wojewodami, kasztelanami, biskupami, słynnymi dowódcami), z których wielu wywarło przemożny wpływ na losy dawnej Rzeczypospolitej. Dlatego warto choć przez chwilę przyjrzeć się losom tej rodziny, po której do dzisiaj pozostał w Oporowie piękny kościół, zbudowany w połowie XVII wieku przez Stanisława z Bnina Śmigielskiego.

Dla większego porządku trzeba też pamiętać, że w XV wieku ród ten rozpadł się na cztery gałęzie:
- Opalińskich, której początek dał Piotr z Bnina Opaliński (1447-1497), kasztelan santocki i starosta mosiński;
- Moszyńskich, której początek dał Maciej z Bnina Moszyński (1437-1492), wojewoda kaliski i poznański;
- Śmigielskich, której początek dał Wojciech z Bnina Śmigielski, pan na Śmiglu;
- Bnińskich, której początek dał Mikołaj z Bnina Bniński (zmarły przed rokiem 1506), pan na Bninie i Borku.

Wśród wszystkich Łodziów związanych z Oporowem i Oporówkiem, szczególnie mocno wyróżniają się postaci:

- biskupa Andrzeja Bnińskiego *1396 - †1479 - (pierwszego właściciela Oporowa i Oporówka pieczętującego się „Łodzią”. Kupił on te miejscowości w roku 1467 od Hektora Orchowskiego, a w roku 1470 dał je swoim bratankom: Piotrowi kanonikowi poznańskiemu, Andrzejowi, Janowi, Mikołajowi i Stanisławowi [synom Wojciecha ze Śmigla]);

- Stanisława z Bnina Śmigielskiego ? - †1659 - (budowniczego kościoła w Oporowie);

- Adama Śmigielskiego *1635 - †1716 - [syna Stanisława] (uczestnika bitwy pod Wiedniem i słynnego wodza partyzanckiego przełomu XVII i XVIII wieku; na którym skończyła się wielkopolska gałąź tej rodziny).

__________________________________________________________

POCZĄTKI DOMU ŁODZIÓW Z „HERBARZA POLSKIEGO" KASPRA NIESIECKIEGO

POCZĄTKI RODU ŁODZIÓW Z BNINA WEDŁUG TEODORA ŻYCHLIŃSKIEGO

POCZĄTKI RODU ŁODZIÓW WEDŁUG K. ŁODZI-CZARNIECKIEGO

ŚMIGIELSCY (GAŁĄŹ ŁODZIÓW) W „HERBARZU POLSKIM" KASPRA NIESIECKIEGO

ŁODZIOWIE Z BNINA ŚMIGIELSCY WEDŁUG TEODORA ŻYCHLIŃSKIEGO

BISKUP ANDRZEJ BNIŃSKI W „HERBARZU POLSKIM" KASPRA NIESIECKIEGO

BISKUP ANDRZEJ BNIŃSKI WEDŁUG JÓZEFA ŁUKASZEWICZA

BISKUP ANDRZEJ BNIŃSKI WEDŁUG KSIĘDZA WAWRZYŃCA WALKIEWICZA

BISKUP ANDRZEJ BNIŃSKI Z „ENCYKLOPEDII" ORGELBRANDA

JAK BISKUP ANDRZEJ BNIŃSKI ROZPRAWIŁ SIĘ Z ABRAHAMEM ZBĄSKIM (Z DŁUGOSZA)

POZOSTAŁOŚCI PO STANISŁAWIE Z BNINA ŚMIGIELSKIM

ADAM ŚMIGIELSKI STAROSTA GNIEŹNIEŃSKI - Z „PRZYJACIELA LUDU"

ADAM ŚMIGIELSKI STAROSTA GNIEŹNIEŃSKI - Z „TYGODNIKA ILUSTROWANEGO"

ADAM ŚMIGIELSKI Z „ENCYKLOPEDII" ORGELBRANDAWARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,488,744 Unikalnych wizyt