Września 23 2023 12:17:02
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Pozostałe rozproszone utwory Franciszka Morawskiego,
nie objęte głównymi wydaniami zbiorowymi jego PISM
oraz nie cytowane przez Lucyana Siemieńskiego
w „Żywocie Franciszka Morawskiego” (DZIEŁA L.S. – tom IV)

_________________________________________________________________

SPIS pozostałych utworów rozproszonych

Franciszka Dzierżykraja-Morawskiego

źródło

Charakter

cytatu

_________________________________________________________________

1. Na powitanie w Luboni

(Ad 1)

całość

2. Wiersz o czapce

(Ad 2a)
(Ad 8a)

fragmenty
całość

3. O inspektorze M. jako rachmistrzu

(Ad 3)

całość

4. O przyjaźni Niemcewicza

(Ad 4)

całość

5. Podpis pod portretem Niemcewicza

(Ad 5)

całość

6. Nienapisana bajka „Mrówki i kogut”

(Ad 6)

wzmianka

7. Zaginione sztuki teatralne

(Ad 2b)

wzmianka

8. List do Eferendarza w Oporowie

(Ad 7)

całość

9. Dwuwiersz „Postęp”

(Ad 7b)

całość

10. Czterowiersz „Kocio i prosiak”

(Ad 7a)

całość

11. Toast w Dłoni (improwizacja)

(Ad 9/10)

całość

12. Epitafium wyryte w Smolicach

(Ad 10)

całość

13. Czterowiersz „Śnieżek”

(Ad 11)

całość

14. Wiersz „Biedna komornica”

(Ad 12)

całość

15. „Oda do poetów”

(Ad 13)

całość

16. „Głowa Jana Kochanowskiego”

(Ad 14)

całość

17. ”Kościuszko przy zgonie”

(Ad 15)

całość

_________________________________________________________________


Źródła:

1. „Dzieła Lucyana Siemieńskiego – Portrety literackie”, Tom IV,
Rozdz.XXII – „Andrzej Edward Koźmian”, Warszawa 1881 (str. 305)

2. Marian Brandys, cykl powieściowy „Koniec świata szwoleżerów”,
Część I – „Czcigodni weterani”, ISKRY, Warszawa 1972
a) str. 41 – ad 2. Wiersz o czapce;
b) str. 228 – ad 7. Zaginione sztuki teatralne;

3. Jan Czubek, „Pamiętnik r.1830/31 i Kronika Pamiętnikowa (1787-1831)
pułkownika Franciszka Salezego Gawrońskiego”, Kraków 1916 (str. 355)

4. Adam Bar, „Kumoszki na Parnasie”,
nakładem księgarni Stefana Kamińskiego, Kraków 1947 (str. 127-128)

5. „Pamiętniki z dziewiętnastego wieku - Wspomnienia Andrzeja Edwarda Koźmiana”,
tom pierwszy, nakładem Mieczysława Leitgebra, Poznań 1867.

6. Kajetan Koźmian, „Pamiętniki”, Zakład Narodowy imienia Osslińskich – Wydawnictwo,
Wrocław 1972 (tom III, rozdz. XX, str. 531-532)

7. Stanisław Egbert Koźmian, „Jenerał Franciszek Morawski” (Życiorys w kształcie pamiętnika),
„Pisma wierszem i prozą Stanisława Koźmiana”, Poznań 1872 (tom II)
a) str. 303 – ad 10. Czterowiersz „Kocio i prosiak”;
b) str. 312 – ad 9. Dwuwiersz „Postęp”;
c) str. 332-334 – ad 8. List do Eferendarza w Oporowie;

8. Zbigniew Sudolski, „Wincenty Krasiński i współcześni – Studia i materiały”, Wydawnictwo ANCHER, Warszawa 2003
a) str. 342-345 – ad 2. Wiersz o czapce (całość);

9. Teodor Żychliński, „Kronika żałobna rodzin wielkopolskich 1863-1876…”,
Drukarnia Jarosława Leitgebera, Poznań 1877, str. 422; /też:/ „Kurier Poznański” nr 201/1873 (jak niżej)

10. „Kurier Poznański” nr 201 z dnia 3 września 1873, /tam:/ notatka na str. 2 w dziale „Kuryer miejscowy i prowincyonalny”.

11. „Pamiętnik Warszawski”, tom XVI, marzec 1820, /tam:/ str. 374, wiersz „Śnieżek” – F.M.

12. „Przyjaciel Ludu”, Rok piąty, No. 9., Leszno, 01.09.1838 r. /tam:/ str. 8 – wiersz „Biedna komornica – zdarzenie prawdziwe z zimy 1838 roku” podpisany zagadkowym pseudonimem Wojtuś Grajek od Gostynia

13. Jan Julian Szczepański, „Polihymnia czyli piękności poezyi autorów tegoczesnych dla miłośników literatury polskiey“, tom I, „Wybór pism różnych autorów“, Lwów 1827, s. 48–52;

14. „Opisy niektórych pamiątek zachowanych w Świątyni Sybilli w Puławach”, /wydali:/ Alina Aleksandrowicz i Artur Timofiejew /jako:/ tom 10 serii wydawniczej „Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia”, Instytut Badań Literackich PAN, Fundacja „Akademia Humanistyczna”, Wydawnictwo IBL 2010 Warszawa, /tam:/ str. 47-54;

15. „ASTREA – PAMIĘTNIK NARODOWY”, rok 1821, tom I, nr 5, dział „Poezja”, /tam:/ utwory podpisane jako Płody poetyczne jednego z żyjących Poetów naszych* - „Kościuszko przy zgonie” (str. 310-313), /dalej:/ „Tęskonota religijna z Szylera” (str. 314-315), „Kostki i kubek” (str. 315), „Tuman” (str 315), „Człowiek i rak” (str. 316);
*/ W spisie treści Tomu I, zamieszczonym w numerze 6 (str. 395), autorstwo tych utworów określono już mniej tajemniczo, a mianowicie jako Płody poetyczne F.M.

---------------------------------------


Utwory lubońskiego generała-poety pominięte w zbiorowych wydaniach jego dzieł, a cytowane lub wzmiankowane przez Lucjana Siemieńskiego w „Żywocie Franciszka Morawskiego”


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 5,711,496 Unikalnych wizyt